εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων….
Χαίρεται.
 
Ένας είναι ο λόγος και μία η αιτία κάθε καταστροφής.
Ψαλ. 126,1  .Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες·
ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων
Ψαλ 7.13
εαν μη επιστραφητε την ρομφαιαν αυτου στιλβωσει το τοξον αυτου ενετεινεν και ητοιμασεν αυτο
Ψαλ 7.14
και εν αυτω ητοιμασεν σκευη θανατου τα βελη αυτου τοις καιομενοις εξειργασατο
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας .
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση