“πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης “
Χαίρεται.
Όταν η γή θα μοιάζει με έναν απέραντο φρενοκομείο .
Το Άγιο Πνεύμα  , μέσω του ΛΟΓΟΥ , μας  μεταφέρει   τα μηνύματα  του ,τις συμβουλές του ,τις εντολές του
Για να αποφύγω αυτή την  επικρατούσα και επερχόμενη τρέλα και να παραμείνω  μακάριος .
Με μία απλή ,λιτή ,περιεκτική  ,συμβουλευτική εντολή που αναφέρεται που αλλού στην ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 
 
Αποκ. 16,15        Ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης· μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.
 
Όταν ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως ,το “φρέαρ της αβύσσου” μήπως άνοιξε ήδη ;
Μας κατευθύνει στον  ορθό τρόπο της πνευματικής μας  διασφάλισης ,
Μας  ασφαλίζει εν μέσω της πνευματικής , ψυχικής καταστροφής , της τρέλας που περιγράφει η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ .
Όταν η γή θα μοιάζει με έναν απέραντο φρενοκομείο ,μήπως ήδη μοιάζει ; 
 
Καλώς ήλθατε στο φρενοκομείο  .
Ψυχική   ,πνευματική ,κατα κόσμον ψυχολογική καταστροφή  , ατομική  και συλλογική Eπιτελείται  συνεχώς και  κυκλικά επιδεινώνεται ,σφίγγει σαν κλοιός .
Απλά  είναι η κλήση για ΜΕΤΑΝΟΙΑ  σωτηρία ,επιστροφή στον ΘΕΟ 
Καταστροφή   των ανθρώπινων  “φρένων”   δηλαδή τρέλα .που είναι δεδομένη  και την  επιφέρει η   αποστασία  από την ΑΓΑΠΗ του ΘΕΟΥ .
 
Αρνητές ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ .
Η αποστασία της ανθρωπότητας  και του καθενός μας από τον ΘΕΟ 
Από τις εντολές του , της άρνησης  μου να πάρω   το μεγάλο  δώρο του ΘΕΟΥ ,την ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Ο ΘΕΟΣ δεν τιμωρεί ,μόνο συγχωρεί  κάθε έναν που θα επιστρέψει ,δεν θα ζητήσει τον λόγο στον “εν μετανοία ” 
Αλλά τους αρνητές της “ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ” τους αποστρέφεται ,αντιτάσσεται δεν τους δίδει “χάρη “αθωωτική απόφαση ….αλλά μόνοι τους αυτοκαταδικάζονται ...
 
Το  “σχήμα ” της πλάνης .
 
Η πιο τραγική ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ  όμως  είναι τον  εντός εκκλησίας 
Μιλάμε  πολύ αλλά δεν  έχουμε στην “καρδιά ” αυτά που λέμε και δεν το ξέρουμε καν …
Δεν διδάσκουμε τους ανόμους και τους ασεβείς ,αλλά  τους  διώχνουμε  …..
 
 όταν  εγώ πιστεύω  ότι είμαι κοντά στον ΘΕΟ ,αλλά .
 
“ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ στόματι αὐτῶν καὶ τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ”
 
Νοιώθω  “δικαιωμένος ”  και  δηλώνω  με το στόμα ταπεινός ,αμαρτωλός και άλλα  τέτοια ,με ψεύτικο εξωτερικό  “σχήμα “.
 
Καλύτερα να μην μιλάω   ,να μην λέω τίποτα 
Μήπως και κάποτε   στην ησυχία μου αποκαλύψει ο ΘΕΟΣ  πόσο ψεύτης είμαι ,νοιώσω  την ΑΛΗΘΕΙΑ για τα καλά και συντριβώ όπως και  πρέπει ,όταν συναντώ την ΑΛΗΘΕΙΑ .
 
Να  καταλάβω ότι όλα αυτά που λέω  και κάνω πρέπει να τα κάνω  ,αλλά είναι τυπικά και πρέπει να γίνονται μόνο με αυτή την “επίγνωση “
και όχι επιδεικτικά εμπρός στους άλλους .
 
Τα κάνω τυπικά  είναι ψέματα ,εξωτερικά “σχήμα “,έως να φτάσω  ,να δυναμώσω να φύγει  το πονηρό πνεύμα από δίπλα μου ,να  με φωτίσει ,να με επισκεφτεί ο ΘΕΟΣ  η ΑΛΗΘΕΙΑ και  τότε μόνο οτι παράγω  , σκέψη , λόγος και πράξη θα είναι αληθινό 
 
Γαλ. 2,20         ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός·
 
Έως τότε θα είμαι  ένας  ψεύτης ,που υπάρχω  και συντηρούμαι από το ΕΛΕΟΣ του ΘΕΟΥ
Να σιωπώ και όταν μιλάω ,να μιλάω με την ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι είμαι ψεύτης ,έως και αν κάποτε φτάσω στην ΕΠΊΓΝΩΣΗ της ΑΛΗΘΕΙΑΣ  ,στην επίγνωση του Χριστού να 
ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός”
 
“τότε δὲ έπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.”
Αποκ. 16,15        Ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης· μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.
 
τηρώ τα ιμάτια μου “
 
Όταν ξαφνικά έλθει  “ὡς κλέπτης·”  ,όταν ξαφνικά έλθει η ώρα της κρίσης  θα είναι απροσδόκητη αυτή η ώρα  ,πόσες φορές μας το υπενθυμίζει στην Αγία Γραφή .
Μου λέει να “τηρώ τα ιμάτια μου ” ,να φυλάω τα ρούχα μου .
 
Τα ιμάτια μου είναι το “σχήμα” μου ,το  προστατευτικό περίβλημα μου ,η στολή μου 
Κανέναν άλλον ,ούτε  λαικό ,ούτε κληρικό ,ούτε άρχοντα ,ούτε  επίσκοπο ,ούτε πατριάρχη ,κανέναν   που δεν τηρεί μόνο μια προυπόθεση στην “καρδιά “ του ,στο κέντρο της ύπαρξης του  ,δεν  τηρεί  ο ΘΕΟΣ ..
 
Ματθ. 25,12       ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς.
 
Δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να ανταλλάξω με τον ΘΕΟ και να με σώσει ,παρά μόνο να ελπίζω με” Καρδία συντετριμμένη και τεταπεινωμένη” στο άπειρο ΕΛΕΟΣ του
Αυτό είναι το μόνο “ιμάτιο ” αντίληψη ,πεποίθηση ,που  πρέπει να τηρώ για να με τηρήσει μέσα στην καταστροφή  ο ΘΕΟΣ 
Για αυτό αγωνίζομαι ,να συντηρήσω  αυτή την αντίληψη ,την πεποίθηση και να την καρφώσω  στο  απόλυτο βάθος της “καρδιάς ” μου 
 
Ματθ. 23,26       Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν.
 
 
Δεν είμαι καλύτερος από τους άλλους ,αντίθετα κατά πολύ χειρότερος 
Η διάφορα μου είναι μπορεί να είναι μία   ,ότι εγώ το άκουσα ,το δέχθηκα ,έκλαψα   ,μετάνιωσα και ελπίζω πλέον μόνο στον ΘΕΟ για βοήθεια .
 
Όποιος πιστεύει κάτι άλλο μέσα στην “καρδιά “ του ,ότι  έκανε αυτό ,εκείνο ,το άλλο  και προσέφερε στον ΘΕΟ ,απλά είναι άγνωστος για τον ΘΕΟ είναι 
Φαρισαίος τυφλός “
 
Ότι και να κάνω  ,ότι και να προσφέρω ,δεν  έχει καμία  αξία απέναντι στον ΘΕΟ 
Ο ΘΕΟΣ το μόνο που δέχεται είναι ..” Καρδία συντετριμμένη και τεταπεινωμένη” 
Και τότε το  ” σχήμα του ΘΕΟΥ ”  η“χάρη” το “έλεος “του ΘΕΟΥ  μόνο τότεμε σκεπάζει .

“ἀσχημοσύνην”
 
Απέναντι στον Χριστό  και σε σύγκριση με αυτόν  ,όλοι είμαστε  βρώμικοι , ακάθαρτοι  ,γεμάτοι  από την βρωμιά της αμαρτίας  ,γυμνοί   και μέσα σε “ἀσχημοσύνην”
 
Η  “ἀσχημοσύνην” μας λοιπόν είναι δεδομένη , τώρα όποιος προλάβει να την δεί  ,να την αντικρίσει ,να την δεχθεί ως ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 
θα του την σκεπάσει ο ΘΕΟΣ ,είναι ο “μακάριος “ θα την γλυτώσει….
 
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ αφορά τα πάντα και τους πάντες .
 
Την κατάσταση μου  είτε την φανερώνει ,είτε δεν την φανερώνει το Άγιο Πνεύμα Ανάλογα  το συμφέρον μου  και αν μπορώ να  την σηκώσω αυτήν την ΑΛΗΘΕΙΑ .
Την  δυνατότητα να δώ και να αντέξω αυτήν την ΑΛΗΘΕΙΑ , ξέρει ο ΘΕΟΣ αν την έχω
και τότε και μόνο με καλεί .
 
“οὓς προέγνω, καὶ προώρισε συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ”
 
Μου ανοίγει τα μάτια  να δω αυτή την”ἀσχημοσύνην” για όσους  “προέγνω”
Τότε θα με  με οδηγήσει στο πιο  χρήσιμο  και λελογισμένον  τέλος  για μένα 
Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι ,ίσοι είμαστε αλλά όχι ίδιοι  ,αλλά  ο ΘΕΟΣ θέλει για όλους μας να σωθούμε.
“ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ”
 
Τις εντολές τις λαμβάνω είτε από την συνείδηση μου  ,αν  ακόμη  λειτουργεί ,αν δεν έχει πωρωθεί και διαστρεβλωθεί  
Είτε  από το μυστήριο της εξομολόγησης , εκεί μου μιλά η ΑΛΗΘΕΙΑ .
Για αυτό και χρειάζεται η εξομολόγηση ,η υπακοή στο Μυστήριο ,ενάντια στην πώρωση ,στην σκλήρυνση της καρδιάς  μου .
 
Πώρωση που με οδήγησαν οι αμαρτίες  ,μόνο η απόλυτη υπακοή στην εξομολόγηση  είναι η σωτηρία μου ,ενάντια στην “καμμένη”  διεστραμμένη λογική μου .
 
Αν   τα κάνω αυτά  δεν θα  βλέπω την   βέβαιη  “ἀσχημοσύνην” μου  ,αλλά θα την ξέρω ,θα την σκεπάζει  η χάρη , το ΕΛΕΟΣ του ΘΕΟΥ και  έτσι  δεν θα απελπίζομαι   .
 
Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς  “ἀσχημοσύνην” 
 
Η  “ἀσχημοσύνην”  μου είναι δεδομένη , μπορώ ή όχι να το δεχθώ  λόγω εγωισμού .
Το εξωτερικό  ψεύτικο  ταπεινό “σχήμα” που  φοράω  και επιδεικνύω  ,η ταπεινολογία των λόγων μου ,δεν είναι η απόδειξη ότι δέχομαι την “ἀσχημοσύνην” μου .
Αντίθετα είναι η κραυγαλέα αντίθεση μου  εσωτερικά  στο να την δεχτώ ,όταν  μιλώ  για αυτήν ,
Γελά ο διάβολος  όταν κάνω δηλώσεις “εγκεφαλικές ”  γιατί δεν ξέρω ότι   είναι “εγκεφαλικές “ και  όχι “καρδιακές ” .
Όταν “αυτός” είναι στην “καρδιά  μπορώ να λέω ότι θέλω, έτσι κρύβεται με το ψεύτικο σχήμα 
Για αυτό καλύτερα μην δηλώνω ,μην λέω ,να αδιαφορώ για ότι μου προτείνει να λέω από την “καρδιά “που βρίσκεται ,μήπως και έτσι  φύγει  …
 
Αν μπορέσω να σηκώσω αυτή την αποκάλυψη της δικής μου ΑΛΗΘΕΙΑΣ 
Ότι είμαι υποκριτής ,ψεύτης ,φοράω εξωτερικά σχήματα , ευσέβειας ,ταπείνωσης 
Ότι  κοροϊδεύω τον εαυτό μου και τους άλλους  κάνοντας δηλώσεις ,ότι ναι αυτός είμαι ,δεν πάει να πεί ότι το ξεπέρασα ,αλλά μπήκα βαθύτερα στην πώρωση.
 
 
Ένα πράγμα και μόνο θα με ελευθερώσει από τα ψεύτικα σχήματα ” ιμάτια ” που φοράω …
 
Η ησυχία ,να μην μιλάω ,να μην δηλώνω τίποτα  .
Να κρατώ στο μυαλό μου αυτή την ΑΛΗΘΕΙΑ ,ότι είμαι ψεύτης ,υποκριτής και φοράω ψεύτικα  σχήματα “ιμάτια ” 
Να συνεχίσω να κάνω ότι κάνω ,αλλά να ξέρω ότι όλα είναι ψεύτικα ,άλλα πρέπει να τα κάνω με αυτή την “επίγνωση ” 
 
Με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα κατέβουν στην “καρδιά ”  
 
 “πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης “
                         Ψαλμ. 115,2
Ναι αυτοί είναι ψεύτες ,υποκριτές  όπως και εγώ 
 
Αυτοι μπορεί να μην το καταλάβουν ποτέ  , ότι είναι ψεύτες και υποκριτές  
Αλλά και ποιός δεν είναι , όλοι ένα κοινό έχουμε το ψέμα και την υποκρισία 
 
Το θέμα δεν ειναι αν αυτοί είναι ψεύτες ,όλοι είμαστε ,το θέμα είναι ποιός θα το καταλάβει ,θα το δεχτεί  ,ότι το φοράει σαν μόνιμο “ιμάτιο ” 
 
” γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.”
 
Το θέμα είναι ποιός θα καταλάβει  ο ψέμα και την υποκρισία  την γύμνια του   ως δεδομένο  
θα στραφεί ολοκληρωτικά πρός τον Χριστό   , χωρίς να βλέπει καμία άλλη καμπούρα ,χωρίς να βλέπει όλους τους άλλους “καμπούρηδες ”  ,έτσι και αλλιώς όλοι είμαστε “καμπούρηδες ” ...
 
Αδερφέ  “ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ” και την δική σου και την δική μου  ,μην χαζεύουμε την  “ἀσχημοσύνη” των άλλων ,έχουμε πολύ τέτοια  δική μας .
Και ας  δούμε τα χάλια μας γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ”   έχουμε δικές μας βρωμιές ,ψέματα ,υποκρισία και αμαρτίες,έχουμε την δική μας “γύμνια ”  να δούμε και να παρακαλάμε το ΕΛΕΟΣ του Θεού να μας σκεπάσει  ΟΛΟΥΣ 
 
 
Γιατί είπε  το Άγιο Πνεύμα  μέσω του  Δαυίδ “πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης “.
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας .
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση