Η προσευχή όταν γίνεται με καθαρή ψυχή, φθάνει αμέσως στο θρόνο του Θεού…

«Κάθε πράγμα σε αυτό τον κόσμο είναι ένα κά­δρο στο οποίο ο Θεός έχει κορνιζώσει και από μία σκέψη του. Όλα τα πράγματα μαζί, συναποτελούν το πολύχρωμο μωσαϊκό των σκέψεων του Θεού. Βαδίζο­ντας από πράγμα σε πράγμα, διαβαίνουμε από την μια σκέψη του Θεού στην άλλη, από την μια αγιογραφία του Θεού στην επόμενη. Βαδίζοντας από άνθρωπο σε άνθρωπο, προχωρούμε από την μια εικόνα του Θεού στην άλλη. Ενώ ο Θεός στα πράγματα έχει κορνιζώ­σει τις σκέψεις Του, στον άνθρωπο κορνίζωσε την μορφή Του, την δική Του εικόνα»

(Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς)

Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με σώμα και ψυχή, δηλαδή με ένα στοιχείο υλικό και με ένα πνευματικό, είναι και τούτος: όταν κυριεύεται από την αλαζονεία, να ταπεινώνεται από την ευτέλεια του φθαρτού σώματος, και όταν του έρχεται λογισμός εξευτελιστικός για τη θεόπλαστη φύση του, να ενθαρρύνεται από την ευγένεια της αθάνατης ψυχής του.

Ιερός Χρυσόστομος

Η προσευχή όταν γίνεται με καθαρή ψυχή, φθάνει αμέσως στο θρόνο του Θεού κι ο Θεός στηρίζει τον Χριστιανό και δεν τον αφήνει να απελπιστεί, έστω κι αν βρίσκεται στις δυσκολότερες περιστάσεις. Αυτό συνέβη και με την Παρθενομάρτυρα Αγία Κυριακή, που είχε μάθει ταπεινά να προσεύχεται και τα πάντα να τα αναθέτει με πίστη στο Θεό.

Μορφές από το Συναξάρι

Αφήστε μια απάντηση