ΔΙΔΑΧΕΣ 22 Ιούλ 2022 - 20:16

Μείνατε ἐν ἐμοί.

Μείνατε ἐν ἐμοί.
Χαίρεται.
Ιω. 1,11   εἰς τὰ ἴδια ἦλθε.
Από τότε που δημιούργησε  τον κόσμο ,έως και την συντέλεια του  ,ο Χριστός  ως 
“πανταχού παρών ” είναι “εἰς τὰ ἴδια”  ,εμείς   βρισκόμαστε μέσα του….
Πήρε όμως και ανθρώπινη μορφή και “ήλθε ” και τον είδαμε ,και τον ακούσαμε  ,για τους πιο δύσπιστους “εἰς τὰ ἴδια ἦλθε”.
 
“εἰς τὰ ἴδια”
 
Ο  “πανταχού παρών ”  δεν  έρχεται  ούτε φεύγει ,δεν κινείται ,είναι σταθερός  και ακίνητος ,εμείς κινούμαστε μέσα σε αυτόν  .
Επιλέγουμε αν θα ενωθούμε με αυτόν ή θα  ξεραθούμε  σαν καμμένα δέντρα ,ασύνδετοι με αυτόν …
Σε αυτόν  ανήκουν τα παντα ,σε αυτόν βρίσκονται τα πάντα ,από αυτόν ξεκινούν και τελειώνουν όλα ,  σε αυτόν είναι γνωστά τα πάντα  ,όλα είναι “κτίσματα “ δικά του  “ἴδια” μέσα του .
 
Ιω. 15,4             μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν.
 
Είμαι μέσα στον  Χριστό  και αυτός θέλει να είναι μέσα μου , να συνδεθούμε , αλλά μόνο όταν το θελήσω εγώ θα με προετοιμάσει   με το βάπτισμα του πυρός  και του ύδατος  ,θα με καθαρίσει   και μετά θα έλθει μέσα μου .
“ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.”
Τότε θα με  θρέψει και θα φέρω καρπό  πολύ .
 
Ιω. 15,6             ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.
 
Αν επιλέξω  ενώ είμαι μέσα στον Χριστό  ,από την στιγμή που θα γεννηθώ  
Εγώ όμως τον αποστραφώ , δεν αντιλαμβάνομαι την αναγκαιότητα του ΕΛΕΟΥΣ του για να συνεχίσω να υπάρχω  και  επιλέξω να βγω από αυτόν τοτε 
 
ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.”
Ιω. 1,4              ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.
 
Ο  Χριστός είτε το θελω είτε όχι  είναι “ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς”  
Αν τον δεχθώ  , ως σωτήρα μου ,ως λυτρωτή και τον επικαλούμαι ,αδιαλείπτως ,αυτό είναι “ζωὴ”
 
 
Αποκ. 3,21         Ὁ νικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ᾿ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ.
Εάν  αντισταθώ  ,νικήσω  με την δική του δύναμη  ,την επίκληση του  ονόματος του , όταν με  καταδιώκει  ο “πειρασμός”  .
 
 
Μέχρι Βασιλέα θα με κάνει   ,Τον θρόνο  που του  παραχώρησε ο Πατέρας  θα μου παραχωρήσει  για να κάτσω….
 
Ὁ νικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ᾿ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου”
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας .
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση