Όλο το κακό σήμερα προέρχεται από την απιστία….

Όλο το κακό σήμερα προέρχεται από την απιστία. Παλιά ο κόσμος πίστευε· και ο πιο αδιάφορος είχε μέσα του πίστη. Η κοσμική λογική κλονίζει την πίστη. «Εάν έχητε πίστιν και μη διακριθήτε , πάντα όσα εάν αιτήσητε εν τη προσευχή πιστεύοντες, λήψεσθε », είπε ο Κύριος. Όλη η βάση εκεί είναι. Στην πνευματική ζωή κινούμαστε στο θαύμα. Ένα συν δύο δεν κάνει πάντα τρία· κάνει και πέντε χιλιάδες και ένα εκατομμύριο!
Να προσεύχεσθε να αναδείξη ο Θεός πνευματικούς ανθρώπους, Μακκαβαίους, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη.

Ο άνθρωπος ,αν θέλη να μη βασανίζεται, πρέπει να πιστέψη στο « χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν », που είπε ο Χριστός. Να απελπισθή δηλαδή από τον εαυτό του με την καλή έννοια και να πιστέψη στην δύναμη του Θεού. Όταν κανείς απελπισθή με την καλή έννοια από τον εαυτό του ,τότε βρίσκει τον Θεό.

Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου

“Ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί το οχυρό εκείνο πάνω στο οποίο διαλύονται όλα τα κύματα των λογισμών.Ο Χριστός,σταυρωμενος από αγάπη προς τον κόσμο και για τις ανάγκες του κόσμου,είναι η ύστατη αγάπη μου,η έσχατη ανάβαση του νου μου,η μεγαλύτερη τόλμη της καρδιάς μου,ο μόνος αληθινός Θεός.
Ο Θεός δεν υπόσχεται χαρά αλλά ποτηριον.Μας καλεί να πάθουμε για το όνομα Του,γιατί έτσι θα ζήσουμε και τη δόξα Του.Τα παθήματα αποφέρουν τόσο μεγάλο καρπό ώστε αν ήμασταν λίγο πιο συνετοί,δεν θα θέλαμε να κατέβουμε από τον Σταυρό.”

Αγώνας Θεογνωσίας, Αρχιμ.Σωφρονιου Σαχαρωφ, έκδ. Ι.Μ Τιμίου Προδρόμου, Εσσεξ

Μην αρνήσαι να προσεύχεσαι για κάποια ψυχή (πού σου το εζήτησε), έστω και αν δεν διαθέτης καρποφόρο προσευχή.

Διότι η πίστις εκείνου πού εζήτησε την προσευχή, έσωσε πολλές φορές κι εκείνον που προσευχήθηκε και μάλιστα με συντριβή καρδίας.

Μην υπερηφανεύεσαι, εάν προσεύχεσαι για άλλους και εισακούεσαι, διότι η πίστις αυτών ενήργησε, ώστε να εισακουσθή η προσευχή σου.

Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος

Αφήστε μια απάντηση