ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ 26 Ιούλ 2022 - 8:37

Το σπαθί του Βασιλέα.

Το σπαθί του Βασιλέα.
Χαίρεται.
Δεν θα κάνει τίποτα  χωρίς προσευχή  λένε οι προφητείες …
 
Ο  Βασιλέας  “Ιωάννης”  ανασταίνεται  ,σηκώνεται λίγο λίγο ,σπάει η πώρωση ,η  σκληροκαρδία που περικλείει  την καρδιά του σαν  μάρμαρο  .
Το λένε οι προφητείες. 
Θερμαίνεται η “καρδιά ” του  , τραβάει  λίγο λίγο  το ” σπαθί”  του .
Σπαθί  του ,η δύναμη του  είναι  η  προσευχή του και θα το βγάλει στην ώρα του . 
Σπαθί που το  βγάζει σιγά από την θήκη του  ,θα είναι η δύναμή του ,  τίποτα δεν θα μπορεί να σταθεί μπροστά της.
Όταν το σηκώσει ψηλά , ο Θεός δεν μπορεί να του αρνηθεί και δεν θα του αρνηθεί τίποτα .
Θα τραβήξει μπροστά  με την δύναμη της προσευχής του   ,θα τον ακολουθήσει ο λαός 
Σπαθί  “δικαιοσύνης “που θα συντρίβει τα πάντα στο πέρασμα του  , θα είναι η δέηση του στον Θεό .
 
Αυτό είναι το σπαθί και η δύναμη  που δίνεται  στον του καθένα μας
Αν θέλουμε το τραβάμε ,αν δεν θέλουμε   μένουμε και εμείς μαρμαρωμένοι ξάπλα 
Με το σπαθί ήσυχο στην θήκη του ,απολαμβάνουμε τον ύπνο μας…
Το “σπαθί”  του ηγέτη ,δεν είναι το χαμόγελο στα καμένα .
 
Ενας  ηγέτης ,ένας πνευματικός  ως Μωυσής ,ως προφήτης Ηλίας  ,το πρώτο που κάνει και έχει ειναι  προσευχή , κλείνει και ανοίγει  τον ουρανό 
Το απόλυτο όπλο ,το σπαθί  είναι η “προσευχή ” , που θα βγει από το θηκάρι του  στην ώρα την προκαθορισμένη από τον ΘΕΟ.
 
Όχι μόνο για τον  Βασιλέα .αλλά για όλους μας .

Ματθ. 7,7          Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν·
 
Ο Θεός  μας δίνει την εξουσία  να του ζητάμε και εκείνος θα μας  δίνει , να ψάχνουμε και εκείνος θα μας τα φανερώνει . να χτυπάμε και εκείνος θα μας ανοίγει 
 
Όλα αυτά  γίνονται και δίνονται με την ΠΡΟΣΕΥΧΗ  .
Όταν δεν γίνονται  αυτά που  ζητάμε, όταν  δεν βρίσκουμε  αυτό που ψάχνουμε ,οταν δεν μας ανοίγουν οι πόρτες ,αλλά παραμένουν κλειστές  είναι γιατί  …
 
Ματθ. 20,22        οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε….
 
Αν αυτό που  ζητώ είναι πρός το συμφέρον μου  και ποιό είναι το συμφέρον μου ; 
 Η σωτηρία της ψυχής μου πρώτα και ότι σε αυτή θα με οδηγήσει. ,παράλληλα   και  κάποιων “πλησίον “ μου , Ρωμ. 14,7          οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνήσκει·
που ο ΘΕΟΣ με συνέδεσε μαζί τους  ,για να τους σώσω και να με σώσουν…
 
Ιακ. 4,3             αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε, διότι κακῶς αἰτεῖσθε
“κακῶς αἰτεῖσθε”
 
Μια προσευχή μπορεί να είναι  “κατάκριση ” ,όπως η προσευχή του Φαρισαίου ,για αυτό  μας προειδοποιεί .
 
Ματθ. 7,1          Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε·
 
Μια προσευχή  μπορεί να είναι “αυτοδικαίωση ” για αυτό  πάλι μας προειδοποιεί 
 
Ματθ. 7,3          τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;
 
Μια προσευχή μπορεί να είναι εγωιστική , υπερήφανη  χωρίς διάκριση και  αντίληψη  των μηδενικών  δυνατοτήτων μου  .
Να είναι έξω από τις πνευματικές μου  δυνάμεις μου και έτσι να  γυρίσει  πάνω μου  η  οργή των “δαιμόνων ” ,αφού δεν σκέπασα πρώτα τον εαυτό μου ….
Για αυτό αναθέτω στην εκκλησία ,στην Υπεραγία Θεοτόκο ,στους αγίους  αν είναι να σώσουν  τα 
“σκυλιά ” και τους χοίρους ” 
Γιατί θα με φάνε και θα με τσαλαπατήσουν ,πρώτα να σκεπάσουν εμένα και την γύμνια μου και μετά  να βοηθήσω τους άλλους    .
“ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου”
 
Ματθ. 7,6          Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.
 
Και για κάποια από  τα “κυνάρια ” θα φροντίσει  ο Χριστός  , εμείς  μόνο αν πάρουμε εντολή και είμαστε σίγουροι ,καλυμμένοι  και  μόνο με το όνομα του ,μπορούμε να πλησιάσουμε κάποιο  “κυνάριον ”  .
 
Ματθ. 15,27       ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψυχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν
Οδηγίες πριν την προσευχή .
 
 
Ο Ιησούς   στο 7ο Κεφάλαιο του  ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ   δίνει Οδηγίες για  την προσευχή ,πριν αναφερθεί στην δύναμή της .
Αναφέρει   τις καρδιακές  προϋποθέσεις ,για να εισακουστεί η Προσευχή μου 
Τι πρέπει να νοιώθω  στην “καρδιά “  ,τι  να προσέξω  ,τι να κάνω και τι να μην  κάνω με την προσευχή  .
 
Ματθ. 7,1          Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε·
 
Ματθ. 7,5          ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου.
 
Ματθ. 7,6          Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.
 

Θέλω να  εισακούγεται  η προσευχή μου ;  

 
Λουκ. 21,19        ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.
 
Με υπομονή  και προσπάθεια  θα παρατηρώ τον εαυτό μου ,  όταν θα πέφτω σε αυτές τις καταστάσεις  , κατάκρισης ,περηφάνιας  κάνω προσευχή εμπαθής  και χωρίς διάκριση , θα το επιτρέπει ο ΘΕΟΣ να συμβαίνει .
 
Θα με αφήνει η  “χάρη ” και θα πέφτω σε πειρασμική κατάσταση ,αν “γρηγορώ” θα το καταλαβαίνω όταν εισέρχομαι εις πειρασμόν .
Τότε απλά ημαρτες ησυχασον “μετανοώ και επιστρέφει απλά .η  χάρη “έτσι  διορθώνομαι μέσα απο τις πτώσεις μου 
Έτσι θα μαθαίνω μια πάνω ,μια κάτω θα σηκώνομαι  να χρησιμοποιώ το απόλυτο όπλο  ,την ΠΡΟΣΕΥΧΗ
 
Ιακ. 4,6    ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν.
Ο ΘΕΟΣ θα επιτρέπει να πέσω σε αυτές τις καταστάσεις ,θα  μου δείξει έτσι την αδυναμία μου ,θα μου δείξει έτσι την ανάγκη που τον έχω και έτσι θα με διδάξει ´έμπρακτα” πως θα  γίνω “τελώνης ” 
 
όπως έκανε στον “τελώνη ” του έδειξε  ποιός είναι μέσα του .
ο τελώνης το δέχθηκε και “δικαιώθηκε “ από τον ΘΕΟ.  “ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν.”
 
Ιακ. 4,10            ταπεινώθητε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ ὑψώσει ὑμᾶς.
 
Στον “φαρισαίο ”  όμως τι έκανε του απέκρυψε την ΑΛΗΘΕΙΑ 
Ποιος ο λόγος να  του την δείξει .  “ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται”
Δεν θα δεχόταν ούτε την δέχθηκε ποτέ  ,το  ξέρει ο ΘΕΟΣ και δεν τον κόλασε  πριν την ώρα του…
 
Ο Θεός όταν “κολάζει “ βασανίζει  τον άνθρωπο στην γή   ,είναι γιατί  θα θερίσει την ΜΕΤΑΝΟΙΑ του 
Αν ό ΘΕΟΣ δεν θερίσει ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,δεν παιδαγωγεί ,μόνος μου επιλέγω την κόλαση…
 
“ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. “
Το απόλυτο όπλο είναι η ΠΡΟΣΕΥΧΗ 
 
Είναι η  γενική  κλήση για βοήθεια  πρός την απόλυτη δύναμη , τον Βασιλέα  
αυτόν  που “ κάμψει πᾶν γόνυ, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ Θεῷ.”
 
Ματθ. 24,23       τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστὸς ἢ ὧδε, μὴ πιστεύσητε·
 
Μην φωνάζετε  και διαμαρτύρεστε ,μην ακολουθείτε ψευδο χριστούς  με κουστούμια  , ράσα και χωρίς  
 
Όταν ο Χριστὸς  έδωσε οδηγίες για προσευχή στο 7ο Κεφάλαιο του  ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ  αμέσως μετά μίλησε για τους ψευδοπροφητες “. που παριστάνουν το στόμα του ΘΕΟΥ …
 
Ματθ. 7,15        Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες.
 
“ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες”
 
Αυτούς που διαμαρτύρονται , βγαίνουν στα ραδιόφωνα   και στα κανάλια για να διαμαρτυρηθούν , 
Σας καλούν να τους ακολουθήσετε   να “φανούν”   θέλουν  από την κρυφή “περηφάνια” τους .
Θέλουν να συλλέξουν οπαδούς όμοιους “ἀκανθῶν” και “τριβόλων”.
Όλοι αυτοί που δεν μιλούν για προσευχή ,αλλά αντίθετα  για εξεγέρσεις , διαμαρτυρίες κ.α 
ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες”
Ένα κοινό έχουν ,δεν μιλούν για  το όπλο  που έπρεπε πρώτοι να διαθέτουν  ,να προτείνουν ,για να ηγηθούν ,Πρώτα να σκεπάσουν πνευματικά  τον εαυτό τους  και μετά αυτούς που τους ακολουθούν.
με την  προσευχή τους και κανένας δεν θα τους πειράξει ..
 
 
Η Εκκλησία προτείνει την ΒΙΑ.
Η μία Αγία ,Καθολική  και Αποστολική  Εκκλησία ιστορικά   πέτυχε  τους στόχους της 
τους πετυχαίνει και θα τους πετυχαίνει  με ένα όπλο 
Όπλο που προτείνει στα μέλη της  και το διδάσκει ..
Προτείνει  ως μόνη λύση την ΒΙΑ , τον βιασμό   ,την επιμονή  στην ΠΡΟΣΕΥΧΉ 
Στην επίγεια  πορεία του ο Ιησούς ,δεν κατέβασε λεγεώνες αγγέλων να σαρώσουν τους εχθρούς του ,δεν αντιστάθηκε  ,με την προσευχή του άντεξε τα πάντα και έκανε αυτό που ήταν προκαθορισμένο να κάνει ,αλλά και με αυτην τα έκανε όλα….
 
Ο απόστολος Πέτρος όταν έφαγε το πρώτο ξύλο  ,για το όνομα του Ιησού ,όπως περιγράφεται  στις πράξεις των αποστόλων ,το κατά χάρηκε  δεν διαμαρτυρήθηκε στα κανάλια ,ούτε βγήκε  στα ραδιόφωνα για να “φανεί “  αμολόγητης ,δαρμένος 
Ποιος αυτός που δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί του …
 
‘Οταν τον απόστολο Παύλο τον πέταξαν στα βράχια και όλοι πίστευαν ότι πέθανε  , σηκώθηκε απλά και έφυγε ,δεν τους πλάκωσε στις μηνύσεις…
 
Η εκκλησία προσευχήθηκε και ελευθερώθηκε ο απόστολος Πέτρος , δεν έκανε  πορείες διαμαρτυρίας και επιθέσεις  λεκτικές ή  σωματικές  για να τον ελευθερώσουν .
 
Ο απόστολος Παύλος  στις επιστολές του συνεχώς ζητάει την προσευχή των αδελφών για την σωτηρία όλων και την επίλυση κάθε προβλήματος …
 
Στις κατακόμβες δεν έβαλαν νάρκες στις εισόδους   και δεν κατέστρωναν σχέδια πως θα ανατινάξουν την Ρώμη ,αλλά μάθαιναν να προσεύχονται ,να ενώνονται με τον Θεό .
Δυνάμωναν και περίμεναν το μαρτύριο.
 
Ματθ. 7,7          Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν·
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας .
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση