Οι δεινόσαυροι δεν παθαίνουν “ξαφνικίτιδα” ….
Χαίρεται.
Όλοι  αυτοί που  φεύγουν   και  θα φύγουν   με “ξαφνικίτιδα ” που πάνε ; 
 
Στο κεφάλαιο επτά της Αποκάλυψης μιλά για  αυτούς ,σε αναμονή…
Αποκ. 7,9           Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, περιβεβλημένους στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν·
Όλοι αυτοί  είναι   ” ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης,” μπαίνουν  σε αναμονή  
Μπορεί εμείς να μην το βλέπαμε  εδώ κάτω ,αλλά αυτούς τους είχε   επιλέξει ο Χριστός και τους άρπαξε…
Εν αντιθέσει με τους δεινόσαυρους για παράδειγμα  “family rothschild & co”
 
Αποκ. 7,15          ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου “σκηνώσει”  ἐπ᾿ αὐτούς.
Αποκ. 7,17         ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου “ποιμανεῖ “αὐτούς, καὶ “ὁδηγήσει”  αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων, καὶ “ἐξαλείψει”  ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.
 
 
“σκηνώσει,  ποιμανεῖ .ὁδηγήσει. ἐξαλείψει”
 
Ο χρόνος  είναι   μέλλοντας  και όχι  στο  παρών 
Δεν αναφέρεται σε κάτι που έγινε  ή  γίνεται   ,αλλά σε κάτι που θα γίνει .
Μπαίνουν όλοι αυτοί οι αμέτρητοι σε ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ της   “Βασιλείας των Ουρανών ” 
 
Οι αιώνιοι ….
 
Αυτά τα νέα παιδιά, οι άνθρωποι που φεύγουν με “ξαφνικίτιδα” , είναι περαστικοί άγγελοι από αυτή την μάταια και σύντομη ζωή.
Όσο σφίγγει η  “θλίψη ” αυτές οι ψυχές θα υπέφεραν  ,θα έσκαγαν .
 
 “ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.”
 
Είναι δύσκολος ο αποχωρισμός  με έναν δικό σου άνθρωπο  ,είναι δύσκολο να καταλάβω ότι  πάνω τον περιμένει κάτι που δεν συγκρίνεται με αυτό το ψέμα  που  ζούμε εδώ κάτω .
 
Αποκ. 22,11        ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπαρευθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.
 
 
Ο δυνατός με καλή προαίρεση ὁ  ἅγιος ,δίκαιος  θα   μείνει για να αγιάσει περισσότερο  ,θα τον αφήσει ο Θεός να παλέψει με το “κακό ” ,να μαρτυρήσει .
Ο αδύναμος με καλή προαίρεση  ὁ  ἅγιος ,δίκαιος θα “αρπαχτεί ” και θα   προοδεύσει  στον ουρανό “τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου “ποιμανεῖ “αὐτούς”
Ο  ἀδικῶν  και ο  ῥυπαρὸς θα παραμείνουν για να χαρούν  εδώ στην γή  όσο  περισσότερο χρόνο τους δοθεί  σαν τους δεινόσαυρους ..
 
Το παράδειγμα του  George Soros του  henry kissinger  κ.α  δεινοσαύρων τα λέει όλα…
H elite δεν παθαίνει ξαφνικίτιδα .
Οι δεινόσαυροι και ο πλούσιος Λάζαρος  η elite  δεν πρόκειται να πάθουν “ξαφνικίτιδα ”  αλλά θα απολαύσουν τα αγαθά τους  στο έπακρον εδώ ..
 
“τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου”
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας .
Γ.Μ  

Αφήστε μια απάντηση