Ἅγιος Παΐσιος: Οἱ Ἅγιοι καταργοῦν τίς ἀποστάσεις
– Γέροντα, ὁ Ἅγιος Γεώργιος, ὁ ἡγούμενος τοῦ Σινᾶ, πῶς ἀπὸ τὸ Σινᾶ βρέθηκε στὰ Ἰεροσόλυμα καὶ κοινώνησε[1];

– Πῆγε καὶ ἦρθε ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ. Ἁρπαγὴ ἦταν.

– Γέροντα, ἐκείνη τὴν ὥρα ἦταν καὶ στὸ κελλί του;

– Δὲν ἦταν στὸ κελλί του· μέσα σὲ δευτερόλεπτα πῆγε στὰ Ἰεροσόλυμα, κοινώνησε καὶ μὲ ταχύτητα μεγάλη ξαναγύρισε στὸ Σινᾶ.

– Πετοῦσε, Γέροντα;

– Σοῦπερ βενζίνη εἶχε! Ταξίδεψε μὲ πνευματικὸ εἰσι­τήριο.

– Πῶς γίνεται, Γέροντα, τὴν ἴδια ὥρα ὁ ἴδιος Ἅγιος νὰ βρίσκεται σὲ δύο μέρη;

– Μόνον ὁ Θεὸς εἶναι πανταχοῦ παρών· οἱ Ἅγιοι πη­γαίνουν ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος στὸ ἄλλο μὲ τέτοια ταχύτη­τα, ποὺ οἱ ἀποστάσεις καταργοῦνται· δὲν ὑπάρχουν γι’ αὐτοὺς κοντινὲς ἢ μακρινὲς ἀποστάσεις.

Ὅταν ἤμουν στὸ Σανατόριο, ἦταν ἕνας, ὁ καημένος, χρόνια ἄρρω­στος – Χαράλαμπο τὸν ἔλεγαν. Εἶχε ἀρραβωνιασθῆ καὶ μιὰ νοσοκόμα ἀπὸ τὸ Σανατόριο. Τότε οἱ γιατροὶ δὲν εἶχαν τὰ μέσα γιὰ τὴν θεραπεία τῆς φυματίωσης, καὶ κινδύνευε νὰ πεθάνη.
Ἡ μάνα του, πάνω στὸν πόνο της, πῆγε σὲ ἕνα Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, γιὰ νὰ προσευχηθῆ. Ἐν τῷ μεταξὺ αὐτὸν τὸν εἶχαν στὴν ἐντα­τικὴ καὶ δὲν ἄφηναν οὔτε τὴν ἀρραβωνιαστικιά του νὰ μπῆ μέσα.
Κάποια στιγμὴ τὴν παίρνει τηλέφωνο ἡ μάνα του καὶ τῆς λέει:
«Μὴ στενοχωριέσαι. Ἡ Ἁγία Παρασκευὴ μοῦ εἶπε ὅτι ὁ Χαράλαμπος θὰ γίνη καλά.
Μοῦ εἶπε ἀκόμη: “Τώρα πάω καὶ στὸ Σανατόριο τῆς Λαμίας· κινδυνεύει κι ἐκεῖ κάποιος”».
Ἐκείνη τὴν ὥρα ὁ ἄρρωστος ἔγινε καλά. Τηλεφωνεῖ μετὰ ἡ νοσοκόμα στὸ Σανατόριο τῆς Λαμίας καὶ ἀκριβῶς ἐκείνη τὴν ὥρα κάποιος ποὺ κινδύνευε ἐκεῖ ἔγινε καλὰ ὡς ἐκ θαύμα­τος.
Μὲ τί ταχύτητα πῆγε ἡ Ἁγία! Ἂν ἔτρεχε ἕνα αὐτο­κίνητο μὲ τέτοια ταχύτητα, θὰ εἶχε διαλυθῆ. Ἐκείνη οὔτε βενζίνη σοῦπερ ἔκαψε, οὔτε τὰ λάστιχα χάλασαν!

Ἀπὸ τὸ βιβλίο Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου ΛΟΓΟΙ ΣΤ’ «Περὶ προσευχῆς»
______________________________

[1] Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Σιναΐτης ἐπεθύμησε τὴν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως νὰ κοινωνήση στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως στὰ Ἰε­ροσόλυμα. Τὴν ὥρα τῆς Θείας Κοινωνίας, ἐνῶ βρισκόταν στὸ κελλί του, βρέθηκε στὸν Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως καὶ κοινώνησε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Πατριάρχου Ἰεροσολύμων. Ἡ μνήμη του ἑορ­τάζεται στὶς 11 Μαρτίου.

«Πᾶνος»

Αφήστε μια απάντηση