“εἶπεν ὁ Yuval Noah Harari ποιήσωμεν ἄνθρωπον”
Χαίρεται.
 Γεν.1 ,26  καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν.
 
“καὶ εἶπεν ὁ Θεός”
 
Ποιος είναι αυτός που “είπεν ” και  με έναν λόγο του ήλθε από την ανυπαρξία ατην ύπαρξη ο άνθρωπος ;“καὶ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο,”
 
Ιω. 1,1   Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.
 
Είναι αυτός που την πλέον κατάλληλη για το ανθρώπινο γένος χρονική  ενεφανίσθη .
Πήρε σάρκα και οστά   ,έγινε άνθρωπος   ,ενώθηκε με  τον άνθρωπο ,κατέβηκε να μας βρεί και να μας σώσει…
 
Ιω. 1,14             Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.
 
Ήλθε ως ο μόνος  ΔΑΣΚΑΛΟΣ να μας διδάξει τον  ορθό τρόπο  και δρόμο ,πρός την πνευματική μας ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  πρός την   “δικαίωση “.
Τον δρόμο πρός την “δόξα ” του ΘΕΟΥ ,πρός την σωτηρία της ψυχής  ,την είσοδο στην “Βασιλεία των ουρανών ” 
Ήλθε για να ορίσει  τους συνεχιστές του έργου του , να  θεμελιώσει την παντοδύναμη  ΕΚΚΛΗΣΙΑ του   που  
 
“καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.”
 
Η “Εκκλησία “ μπαινοβγαίνει στον άδη και παίρνει  ελευθερώνει όποιον θέλει  ο  Χριστός κράτησε τα “κλειδιά “ του άδη ,μπαινοβγαίνει και  παίρνει όποιον θέλει η Εκκλησία  και τον παρακαλέσει  για αυτόν …
 
Τα κλειδιά του παραδείσου και του άδη .
 
Έκανε εύκολη την είσοδο στον παράδεισο έδωσε τα κλειδιά σε άνθρωπο στον απόστολο Πέτρο 
Αλλά και έκανε εύκολη την  έξοδο από τον άδη ,κράτησε εκείνος τα κλειδιά ,να παίρνει όποιον θέλει ,ότι ώρα θέλει…
 
Ως άνθρωπος  είναι έμφυτο να θέλω να γίνω ΘΕΟΣ ,να θέλω  να επιστρέψω στο παράδεισο .να ενωθώ πάλι με τον ΘΕΟ ,με την ουράνια πατρίδα μου και τον ουράνιο  Πατέρα  της ψυχής μου .
Από τότε που  ο “δράκοντας ” με πλάνησε και με έβγαλε  ,προτείνοντας μου τον δικό του τρόπο να γίνω ΘΕΟΣ και απορρίπτοντας   τον ορθό τρόπο και δρόμο  της ΥΠΑΚΟΗΣ στον ΛΟΓΟ .
 
Ο ΘΕΟΣ από τότε περιμένει την “ΜΕΤΑΝΟΙΑ “ και επιστροφή μου   ,αλλά και ο “δράκοντας ”   θέλει να με κρατήσει  έξω ,μα με τον ένα τρόπο ,μα με τον άλλον .
 
 
                Υπάρχουν δύο τρόποι επιστροφής στον παράδεισο …
 
 
Ο  τρόπος  και δρόμος  που προτείνει  ο  “δράκοντας”.
 
33ος βαθμός εμπάθειας…
Μου προτείνει να γκρεμίσω τον ΘΕΟ.,εγώ τον πιστεύω και το ορκίζομαι στον 33ο βαθμό  της μασονίας , δεμένος νοητικά ,με πλήρη διαστροφή του “νου “ της λογικής μου  πλέον…
Αυτός  ο εύκολος “easy “ τρόπος  που ξανά  μου  προτείνει ο  περήφανος  “δράκοντας ” 
Mέσω της τεχνολογικής προόδου ,της επιστήμης ,να κόψω δρόμο ,να διατηρήσω την εμπάθεια μου ,τα πάθη μου να τα κρατήσω ,να τα  αυξήσω και να τα  προβάλω σε παρελάσεις …
 
Το parade των παθών….
 
Με πάθη  φιλαρέσκειας .φιλαυτίας ,φιλαργυρίας , φιληδονίας  κ.α δεν γίνεσαι ΘΕΟΣ αλλά διάβολος κύριε Harari..
 
Όχι μόνο με  έβγαλε  από τον “παράδεισο ” αλλά  θέλει να με κρατήσει και στην απέξω  μόνιμα  ,δεμένο να του κάνω παρέα .
Γεμάτος  υπερήφανα πάθη . 
Να πατάω  μόνο  “κουμπιά ” υπνωτισμένος , να χαϊδεύω οθόνες πάνω κάτω ,να  κάνω ότι θέλω  στο σώμα μου από σωματική  ηδονή σε ηδονή   να διαλύω το πνεύμα μου .
Να μην υπάρχει το  “εἶπεν ὁ Θεός”  …
Αλλά να υπάρχει  μόνο  “εἶπεν ὁ  Yuval Noah Harari,”
 Ο  επικεφαλής σύμβουλος του mr. Great Reset, Klaus Schwab.
 
ο οποίος και λέει σε μία συνέντευξη του , την  αλήθεια  για τον 
πνευματικό Θάνατο ”  που οδηγεί ο δικός του τρόπος ,αυτός πλέον διδάσκει τον πνευματικό Θάνατο ….
 
«Παραδοσιακά ο θάνατος ήταν ειδικότητα των ιερέων και των θεολόγων με μαύρα ράσα, τώρα είναι δουλειά των ανθρώπων με τις λευκές στολές» 
Επιστροφή στον παράδεισο  ,μέσω της Εκκλησίας του Χριστού .
Ακούω μέσα μου την κλήση του Θεού  αφού γλιτώσω από την κλήση του Yuval Noah Harari
Ακολουθώ τον Χριστό μέσα στην “Εκκλησία” του και δεν εννοώ μόνο τον  ναό ,τα “ντουβάρια” …
Ιω. 6,44    οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
Εκεί   ξεκινάει  η διαδικασία  της αναγέννησης  των πιστών του.
 Με την “ενεργεία ” του Αγίου Πνεύματος  ,στα μυστήρια που “τελούν “ οι   ιερείς
Με τον Χριστό  να παρακολουθεί την πρόοδο ,την εξέλιξη  ,την πορεία  , της “σωτηρίας ” των  εκλεκτών  του ΘΕΟΥ  ,αυτήν την εντολή έλαβε.
“ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέ μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ”
Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα ,δια του Υιού  και  θεραπεύει  τον εκλεκτό εντός της Εκκλησίας του Χριστού με σκεύη ,συσκευές τους ιερείς
Δεν είναι αυτοί που  ενεργούν  ,αλλά τελούν ,άλλος τελεί  ,το Πνεύμα το Άγιον 
Η Εκκλησία  έχει Αγιοπνευματικό λόγο ύπαρξης.
Αυτή είναι η κύρια  εργασία της Εκκλησίας  ,η σωτηρία της ψυχής ,όλα τά άλλα είναι  απαραίτητα  αλλά δευτερεύοντα  ,τα συσσίτια ,τα πτωχοκομεία ,τα γηροκομεία .
Η μεγαλύτερη ελεημοσύνη είναι η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ,να  “νουθετήσεις”  κάποιον ,να σε αξιώσει ,να σε φωτίσει ο ΘΕΟΣ, να  δώσεις πνευματική τροφή σε μιά πεινασμένη ,πονεμένη ψυχή .
Τι να το κάνω να πάω χορτάτος  στην κόλαση…
 
Η Εκκλησία  δεν έχει  πρώτο σκοπό να   μου προσφέρει φαγητό και στέγη ,αλλά  να με προετοιμάσει για το σώμα και το αίμα του Χριστού  ,που θα σώσει στο τέλος ην ψυχή μου .
Όποιος “εκκλησιαστικός”   ή “λαϊκός ” σκοπεύει αυτό το έργο δεν είναι  απλανής πνευματικός   ,αλλά κάτι άλλο . 
Συλλέγει οπαδούς ,χειροκροτητές ,ακόλουθους …
“οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσι σῦκα, οὐδὲ ἐκ βάτου τρυγῶσι σταφυλήν.”
 
Άλλο “τελώ ” άλλο “ενεργώ ”  το Μυστήριο .
Ο ιερέας  “τελεί” το Μυστήριο , άλλος “ενεργεί “
ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ  το Άγιο Πνεύμα μέσα στην  ψυχή  του πιστού  ενεργεί μυστικά τις διαφορές αναγκαίες ενέργειες του ΘΕΟΥ  καυστική ,καθαριστική ,φωτιστική  αναλόγως
Για αυτό δεν στηρίζεται  εξωτερικά  αλλά τελείται μυστικά εσωτερικά ενεργειακά …
Είναι βιωματικό   “το πνεύμα όπου θέλει πνέει”
Εκ των έσω η αλλαγή .
Η αλλαγή γίνεται αντιληπτή  από την εσωτερική άκτιστη “ενέργεια ”  που διαφοροποιήται  κατά περίπτωση και που  μόνο βιώνει ο πιστός  .
“ἀλλ᾿ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καί ποῦ ὑπάγει”
Σταδιακά αλλάζει και γίνεται από ψεύτικη αυτοπεποίθηση  ,φόβο και ταραχή Μετατρέπεται σε ηρεμία ,ακλόνητη ειρήνη ,ασφάλεια ,μια αληθινή αυτοπεποίθηση ,με  βούληση  που μπορεί να φαίνεται θυμός ,αλλά είναι  βούληση.
Έτσι μόνο σε κάνει ΘΕΟ ο ΘΕΟΣ και ό Yuval Noah Harari  και καίει  ,πονάει..
“Κάθαρση “
από κάθε  σκοτεινή ,δαιμονική , διεστραμμένη πεποίθηση ,που κατοικεί μέσα μου σαν αλήθεια ,σπόροι   πονηριάς   ,ζιζάνια ,τριβόλια ,  αυτά είναι τα “πονηρά πνεύματα ” 
“Φωτισμός “
την θέση των πονηρών πνευμάτων ,παλιών πονηρών πεποιθήσεων παίρνει η ΑΛΗΘΕΙΑ  το ΦΩΣ  
 Νέες καθαρές  ,υγιείς  σκέψεις, καρποί  του Αγίου Πνεύματος γίνονται σταθερές ακλόνητες  πεποιθήσεις .
Τις  σπέρνει ,συντηρεί και αυξάνει το Άγιο Πνεύμα  ,στην θέση των ζιζανίων   .
Έως να γίνουν δέντρα …
Θέωση
κάθε σκοτάδι    ,κάθε πονηρή πεποίθηση  κάθε ζιζάνιο όταν  εκριζωθεί και η ψυχή φωτιστεί σε κάθε γωνία της ,γίνεται ναός  πλήρης του Αγίου Πνεύματος  πλέον
Γίνεται μιά  καρπερή συκιά ,με  καρπούς  και έργα μετανοίας.
Άγιον κατοικητήριο του ΘΕΟΥ που βλέπει τον ΘΕΟ αδιαλείπτως μέσα στην αιώνια μνήμη του ΘΕΟΥ  ταξιδεύει  στο διηνεκές “καθ ομοίωση ” 
“πνεῦμα τοῦ Θεοῦ”
Στο τέλος τα επτά πνεύματα σκηνώνουν στον άνθρωπο  “καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν”
Ησ. 11,2            καὶ ἀναπαύσεται ἐπ᾿ αὐτὸν πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως, πνεῦμα βουλῆς καὶ ἰσχύος, πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεβείας·
Ησ. 11,3            ἐμπλήσει αὐτὸν πνεῦμα φόβου Θεοῦ. οὐ κατὰ τὴν δόξαν κρινεῖ οὐδὲ κατὰ τὴν λαλιὰν ἐλέγξει.
Εγώ θα διαλέξω  με ποιόν θα  πάω πρός  το “καθ᾿ ὁμοίωσιν”
 
Με τον Χριστό  εντός Εκκλησίας  μέσω  των ιερέων και των θεολόγων με τα μαύρα ράσα και τα Μυστήρια  του ,που αυτός θέλει   αυτοί  να τελούν 
Ετσι εγώ δεν μπορώ να “βλασφημώ “  το Άγιο Πνεύμα ,να  κρίνω ,σε ποιους επιτρέπει να τελούν τα Μυστήρια  του .
 ή με τον Yuval Noah Harari  τον  επικεφαλή   σύμβουλο του Klaus Schwab, της μεγάλης   επανεκκίνησης  ;
Αποκ. 13,18        Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω.
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας .
Γ.Μ  

Αφήστε μια απάντηση