Η αναλαμπή της Ορθοδοξίας και εμείς

Ἡ ἀναλαμπὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ ἀναμένομεν οἱ Χριστιανοί, δὲν ταὐτίζεται μὲ τὴν dolce vita! Αὐτὸ εἶνε ποὺ ἀποκαλεῖται ὡς αἵρεσιν !!!

Ἡ ἀναλαμπὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν ὁποίαν προεφήτευσαν οἱ Ἅγιοι, εἶνε ἀῤῥήκτως συνδεδεμένη μὲ τὸν σταυρόν, δηλαδὴ μὲ τὸ μαρτύριον, τὰς κακουχίας, τὴν ἄσκησιν, τὴν θλῖψιν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ.

Συνεπῶς, ὅσοι ἀναμένουν μετ᾿ ἀνυπομονησίας αὐτὴν τὴν ἀναλαμπήν, ἂς εἶνε ἕτοιμοι διὰ πνευματικοὺς ἀγῶνας καὶ ὄχι διὰ καλοπέρασιν, διασκεδάσεις καὶ φαγοπότια μὲ χρυσὰ κουτάλια.

Εσω πνευματικως σε εγρήγορση και ετοιμοι…

romioitispolis.gr

Αφήστε μια απάντηση