“ἐν τῷ Θεῷ ποιήσωμεν δύναμιν, καὶ αὐτὸς ἐξουδενώσει τοὺς θλίβοντας ἡμᾶς.”
Χαίρεται.
Ματθ. 10,30       ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί.
Ο  ΘΕΟΣ  παρακολουθεί ,βλέπει τα πάντα  στην κτίση του ,ειδικά τον αγαπημένο του άνθρωπο ,τον  κάθε άνθρωπο ,τα πάντα “κατά πάντα και δια πάντα ”   .
Αυτό δεν σημαίνει όμως  ότι  σαν την “κακιά πεθερά ” θα με καταπιέζει σε κάθε μου βήμα .
Αν και επιτρέπει   μιά “κακιά πεθερά “ για το καλό κάποιου “άτακτου “ ,μόνο γα το μελλοντικά καλό ,που εγώ δεν βλέπω ακόμα .
Αντίθετα  με αφήνει με πλήρη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ    κινήσεων  ως τέλειος  ΠΑΤΕΡΑΣ  σε ότι κάνω .Θέλει  μόνο  το “καλό ” μου και μου το προτείνει φιλικά  και κυκλικά ,σαλπίζει ,προειδοποιεί ..
Γύρω μου δημιουργεί τις προϋποθέσεις ,τις συνθήκες ,για να με βοηθήσει να μπω μόνος μου ,κατ επιλογή στην ώρα μου  ,στο ορθό δρόμο .
Αλλά μόνο άν θα μπω ,αν δεν θα μπω με τίποτα  ,μου πάνε όλα τέλεια στην γή.
 
Ματθ. 16,24       Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν.
 
Με οδηγεί  ως  μαθητή  του ,με  έμμεσους τρόπο χωρίς καμία πίεση ή με  αφήνει όταν αρνηθώ  τις προτάσεις  του ,μέσα στις ελεύθερες  επιλογές μου .
Ο ΘΕΟΣ είναι  ΑΠΑΘΗΣ και ΑΓΑΠΗ ότι πράξω  το πράττω ελεύθερα  ,με έπλασε και με άφησε ΕΛΕΥΘΕΡΟ   , οι επιλογές μου επηρεάζουν  μόνο  εμένα  .
Όταν επιλέγω το “πονηρό “  στον εαυτό μου κάνω “κακό “ και όχι  στον ΘΕΟ.
 
Ιω. 14,27           Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.
 
Τον ΘΕΟ και τους αγίους του, δεν μπορώ να τους ταράξω ,να τους βγάλω από την ειρήνη , την απάθεια  να τους θυμώσω , να τους κάνω να αρνηθούν τον διδάσκαλο τους
 θα με αγαπούν  και να τους γδάρω και να τους  κρεμάσω ανάποδα…
Όταν κάνω το καλό” ή το  “κακό ” σε κάποιον άνθρωπο  ,τις εικόνες του ΘΕΟΥ , σε μένα γυρνάει
Η ΕΙΡΗΝΗ του ΘΕΟΥ είναι δώρο  στην “καρδιά ” και είναι  αδιάτρητη και αδιατάρακτη .
 
 
Ιω. 5,17             ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς· ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι.
 
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΘΕΟΣ μας εγκαταλείπει ποτέ  ,αυτό δεν γίνεται  , “μη γένοιτο ” 
Αντίθετα κάθε τι που μας συμβαίνει  ,περνάει από τον τον έλεγχο  του ΘΕΟΥ ,του είναι γνωστά όλα ,παρελθόντα ,παρόντα ,μέλλοντα .
Ο ΘΕΟΣ το επιτρέπει  να συμβεί  ,το παραχωρεί ,  έστω και αν δεν είναι θέλημα του .
Μέσα στο Θέλημα του όμως είμαι  πραγματικά  ασφαλής , εν ειρήνη και  καλά ,έξω  από αυτό ταραχή ,φόβος , δρόμος προς την καταστροφή με πολλά σημάδια …
“Μετάνοια” ο σκοπός του ΘΕΟΥ και η σωτηρία του ανθρώπου .
 
Το κάθε γεγονός σε συνδυασμό με  κάποια άλλα , σύμφωνα με το  τέλειο σχέδιο του ΘΕΟΥ  έχουν έναν σκοπό και ένα τέλος  .
Την ΜΕΤΑΝΟΙΑ ή την πλήρη  και  αμετάκλητη άρνηση της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ  σύμφωνα πάντα με το θέλημα του ανθρώπου ,που ή θα ταυτιστεί με του θεού ή όχι.
 
Ματθ. 10,29       οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν.
Ο Χριστός όταν κατέβηκε στην γή  ,αλλά και πριν κατέβει μέ τον άγιο Τίμιο Πρόδρομο ,κήρυξε  , κηρύττει και θα  συνεχίσει  να κηρύττει ΜΕΤΑΝΟΙΑ  .
Ο Υιός και ΛΟΓΟΣ ,θα συνεχίσει να μας καλεί με τρόπους  κατάλληλα , πάνσοφα ,τέλειους  και σχεδιασμένους από τον ΘΕΟ   ΠΑΤΕΡΑ 
Τέτοιους τρόπους ,ευκαιρίες ,που την ώρα της κρίσεως  θα είμαστε αναπολόγητοι  
κλαυθμός και βρυγμός των οδόντων ,όταν δεν έχεις  τι να απαντήσεις στην ΑΛΗΘΕΙΑ ,ενώπιος ενωπίω .
 
Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ απλά.
 
Λουκ. 9,23         Ἔλεγε δὲ πρὸς πάντας· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾿ ἡμέραν καὶ ἀκολουθείτω μοι.
 
Ποιόν  άλλον να ακολουθήσω  όταν από αυτών ” αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί”
Ποιος άλλος να με πείσει  ότι  θέλει και ξέρει το καλό μου  όταν ξέρει τα πάντα μέσα στον χρόνο “ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν.
 
 
Ψαλμ  59  ἔδωκας τοῖς φοβουμένοις σε σημείωσιν τοῦ φυγεῖν ἀπὸ προσώπου τόξου.
 
Αυτή η ζωή είναι   “σταυρός “ για τον καθένα ,δεν υπάρχει εύκολη  ζωή για κανέναν άνθρωπο 
Τα καυτά βέλη του πονηρού  μας  διαλύουν ,μας τραβούν μακριά πό τον ΘΕΟ στον πόνο στην οδύνη .
Που την κρύβουμε σε ηδονές και απολαύσεις  , ψεύτικές οάσεις στην άνυδρη  έρημο .
Όλοι είμαστε στο στόχαστρο του διαβόλου , το ερώτημα είναι θέλω να βγω από την  εμβέλεια  του   ; να μπω στο απυρόβλητο του ΘΕΟΥ 
Θέλω να είμαι σε αυτούς που θα πάρουν  “σημείωσιν τοῦ φυγεῖν ἀπὸ προσώπου τόξου”
“ἐν τῷ Θεῷ ποιήσωμεν δύναμιν”
 
Είμαι έτοιμος   να απαρνηθώ τον εαυτό μου ,να υπακούσω  τον Διδάσκαλο  ως μαθητής χωρίς κουβέντα και αντίλογο  ,αλλά με σκυμμένο κεφάλι να σηκώσω τον μικρό μα  στα μέτρα μου σταυρό .
Τότε  θα έλθει  η ώρα που μέσα σε αυτή την κατάσταση της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ του ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν”
 
Ψαλμ  59  ἐν τῷ Θεῷ ποιήσωμεν δύναμιν, καὶ αὐτὸς ἐξουδενώσει τοὺς θλίβοντας ἡμᾶς.
Πολλές οι “θλίψεις ”  η πίεση στις μέρες μας  ,  οικονομική ,ψυχική , πολιτική ,παγκόσμια ,κάθε είδους . 
Αποτελέσματα της αποστασίας  μας ,των λανθασμένων δαιμονικών επιλογών μας ,σταυρός που δεν σηκώνεται χωρίς Χριστό να προηγείται ….
 
“ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾿ ἡμέραν καὶ ἀκολουθείτω μοι.
ἐν τῷ Θεῷ ποιήσωμεν δύναμιν, καὶ αὐτὸς ἐξουδενώσει τοὺς θλίβοντας ἡμᾶς.”
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας .
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση