Η “παρθενία ” της καρδιάς…
Χαίρεται.
Α Κορ. 5,5          παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
” εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός”
 
Ο ΘΕΟΣ μας παραδίδει στον σατανά “εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός”  .με  σκοπό    
“ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ” .
Η σωτηρία αφορά το “πνεύμα ” . το σώμα ,το μυαλό  , θα υποφέρει όταν είναι αναγκαίο και ωφέλιμο για το πνεύμα .
Εκεί δεν πρέπει να εισέλθει ο σατανάς ,στην “καρδιά ”  στο πνεύμα του ανθρώπου και να φθείρει ,να βρομίσει  τον άνθρωπο 
Αυτή η “παρθενία ” είναι  η σημαντικότερη…
 
Οι φρόνιμοι καὶ αἱ πέντε μωραί  “παρθένοι “.
 
Και οι δέκα  παρθένοι” ήταν  ,όμως οι πέντε  φρόνιμοι  μπήκαν  στην “Βασιλεία των Ουρανών “. 
Οι μωροί  έμειναν από έξω  ,ακούγοντας το ” ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς”
Η “παρθενία ” του σώματος δεν ήταν αρκετή για την σωτηρία ,αλλά ή “παρθενία της καρδιάς “…
Ματθ. 5,8  μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.
 
Ζουν , κινούνται ανάμεσα μας , αυτοί οι “καθαροί τῇ καρδίᾳ”  ,πολλοί από αυτούς είναι παραδομένοι “εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός”  και έτσι παραμένουν “καθαροί τῇ καρδίᾳ”.
Σε αυτή την ζωή  ,κυλιούνται στην  εξωτερική  αμαρτία  ,είναι μέσα στα προβλήματα 
Αλλά η “καρδιά ” τους είναι καλή ,είναι  καθαρή .
 
Όπως ο Προφητάναξ Δαυιδ ,η αμαρτία δεν εισήλθε ποτέ στην καρδιά του να τον καταλάβει ,όσο και φοβερή να ήταν ,φόνος ,μοιχεία ..
 
Ο σατανάς  δεν μπορεί να μπει με τίποτα στην “καρδιά ” τους . αυτοί που ειναι σαν τον Δαυιδ.
Η καθαρότητα τους είναι κρυφή  ,δεν φαίνεται από εμάς ,φανερή όμως στον ΘΕΟ ,
Ο ” όλεθρος τῆς σαρκός”  οι δοκιμασίες  ,οι πειρασμοί ,είναι το εισιτήριο ,η προετοιμασία  “ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ”  .
 
“ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ” 
 
Όταν έλθη  εκείνη η ώρα  ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ” 
τὰ μωρὰ , τὰ ἀσθενῆ τὰ ἀγενῆ , τοῦ κόσμου  ,τὰ ἐξουθενημένα  που ἐξελέξατο ὁ Θεός και τα είχε ρίξει “εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός”  αυτοί είναι οι καλεσμένοι του …
 
Τα φαινόμενα απατούν..”οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καί ποῦ ὑπάγει”
 
Τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται  ” τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ ” 
Η πνευματική ΑΛΗΘΕΙΑ δεν είναι αυτή που φαίνεται εξωτερικά  ,αλλά  είναι  κεκαλυμμένη από “φαινόμενα 
” οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καί ποῦ ὑπάγει”
 
 “Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί”
 
Οι  “παρθένοι ”  φαρισαίοι “δεσποτάδες ”  κληρικοί  και  εμείς  , το ποίμνιο τους , οι γραμματείς   οι  “μωρές παρθένες ” ,  σίγουροι ,άνετοι  για την σωτηρία μας  .
Αγνοούμε  ,περιπαίζουμε  , κοροϊδεύουμε   ,λοιδορούμε   όσους είναι “εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός” ναρκομανείς ,πρεζάκια , ζητιάνους .άστεγους  , τρελούς  κ.α  περίεργους. 
 
Λουκ. 13,27        καὶ ἐρεῖ· λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ· ἀπόστητε ἀπ᾿ ἐμοῦ πάντες οἱ ἐργάται τῆς ἀδικίας
 
Δεν μπορούμε  να “δούμε  ”  ότι  αυτούς  τους “παρθένους “ στην καρδιά  ,προετοιμάζει ο ΘΕΟΣ για το  “Μεγάλο Δείπνο ” 
 Ενώ εμείς  οι μωροί  παρθένοι και οι  λυκοποιμένες μας θα ακούσουμε το “οὐκ οἶδα ὑμᾶς”
Εκείνοι είναι αυτοί που λέει …..
 
Λουκ. 14,21 ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε.
Λουκ. 14,23        καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκος μου.
 
 
Τα τρελοκομεία ,οι φυλακές , τα νοσοκομεία , είναι γεμάτα  “κρυφούς αγίους “
Ούτε και αυτοί το ξέρουν .,,,,
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας .
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση