Κυανούς Ουρανός : ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ & ΛΗΡΩΔΙΑΙ (2) Χριστός και Θεοτόκος Έλληνες ή ο βρεφοκτόνος Ηρώδης;

(συνέχεια του άρθρου www.triklopodia.gr/παλαια-διαθηκη-ληρωδιαι-χριστός-και-θ/ )

Εις τις δυσκολίες οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την μητρική τους γλώσσα, πόσο μάλλον όταν μαρτυρούν και κάποιοι νοσηροί αδυνατούν να ερμηνεύσουν ότι ο Χριστός παραδίδων το πνεύμα επί του Σταυρού είπε : «Ἠλὶ ἠλὶ, λιμᾶ σαβαχθανί;» και όχι ελληνιστί «Θεέ μου, Θεέ μου, ἱνα τί με ἐγκατέλιπες;» (Ματθ.κζ’46).

Εκεί όμως, όπου κυριολεκτικώς ξεγυμνώνονται από πειστήρια, είναι ότι αγνοούν τον λόγον ενανθρωπίσεώς Του. Η αποστολή του Υιού του Θεού επί γης ήταν να μας “λυτρώσει εκ της κατάρας” του προπατορικού αμαρτήματος. Οι αμφισβητούντες την Παλαιάν Διαθήκην (ΠΔ), από πού έλκουν την γνώσιν περί προπατορικού αμαρτήματος και πολλών άλλων; Άρα στην ουσία απογυμνώνουν τον Χριστόν από τον λόγον ενανθρωπίσεώς Του!!!

Οι αυτοδηλούμενοι ορθόδοξοι αλλά αρνητές της ΠΔ, πώς ερμηνεύουν την δεσποτικήν εορτήν της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος; Ποιοί ήταν αυτοί, οι οποίοι συνομίλουν μαζί Του (Ηλίας-Μωυσής), αν δεν τους γνωρίζομεν από την ΠΔ; Αλλά και ποιοί είναι πάμπολλοι αναφερόμενοι εις τα Ευαγγέλια από τον Χριστόν ή τους μαθητές Αυτού, όταν ο Χριστός τους ερωτά “ο κόσμος ποιός πιστεύει ότι είμαι;”; Πως θα αποδειχθεί ότι ο Χριστός (ο Μεσσίας) ήταν ο προφητευμένος Σωτήρ του κόσμου; Αν δεν υπήρχεν η ΠΔ, είναι άτοπος ο χαρακτηρισμός Μεσσίας ή Χριστός!

Πρωτοασχολούμενος με την Ορθοδοξίαν, ομολογώ ότι είχα πέσει κι εγώ εις την πλάνην απορρίψεως της ΠΔ. Τότε κάποιος αδελφός μου είπε : “πρόσεχε, διότι απορρίπτων την ΠΔ, σιγά-σιγά θα απορρίψεις και την Καινή Διαθήκη (ΚΔ)”. Πράγματι μελετώντας την ΚΔ έφθανα συνεχώς σε απορίες : “εις ποίαν επαλήθευσιν προφητείας αναφέρεται ο Ευαγγελιστής” ή “ποιός είναι αυτός ο πρόγονος του Χριστού Δαβίδ, ώστε να τον αποκαλούν υιό Δαβίδ;” κλπ.

Προβληματιζόμενος πως θα αποδείξω τις προωθούμενες πλάνες, κατέληξα ως προσφορότερον τρόπον, να αναπτύξω εν τάχει την πατερικήν θέσιν της Ορθοδοξίας, ώστε να αναδειχθούν οι παντελώς ανυπόστατες προωθούμενες πλάνες.

Μετά το προπατορικό αμάρτημα και την εκδίωξιν εκ του Παραδείσου του Αδάμ και της Εύας, ο σαμαέλ εκμεταλεύτηκε την κατάστασιν, προωθών διαφόρους (δήθεν) θεούς, ώστε να καλύψει την ψυχικήν ανάγκην του ανθρώπου για την Αλήθεια του κόσμου, απ’ όπου έλκει την ύπαρξίν του. Η Αλήθεια προκύπτει από το στερητικόν α και την λήθη, αυτό που δεν ξεχνιέται, είναι αυτό από όπου ξεκίνησε όλη η Δημιουργία. Πάντοτε εις τους αιώνας, αυτή ήταν η μοναδική επιδίωξις του Σαμαέλ, να σβήσει από την μνήμη των ανθρώπων τον Δημιουργόν, το “πρώτον κινούν ακίνητον”, όπως διετύπωσε ο Αριστοτέλης, ο οποίος μεν δεν γνώρισε τον Δημιουργόν αλλά Τον υποψιαζόταν.

Ο Λόγος του Θεού, το 2ο πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, ο οποίος αργότερα θα ενσαρκωθεί (ατρέπτως, όπως διατυπώνει και ο ύμνος του Ιουστινιανού, ο ψαλλόμενος κατά την Θεία Λειτουργία) ως Ιησούς Χριστός, είναι Αυτός ο οποίος θα επιλέξει τον Αβραάμ, ως δίκαιον εις την Βαβυλώνα και θα τον παροτρύνει να μετοικήσει εις την Χαναάν μετά της οικογενείας του, των δούλων και των ζωντανών του. Εδώ έχουμε δυο θέματα :

► Συγγενείς του Αβραάμ παραμένουν στην Βαβυλώνα, άρα έχουν ίδιο DNA με τους απογόνους του Αβραάμ στην Χαναάν και

► εβραίοι ονομάζονται οι απόγονοι του Αβραάμ, οι τιμώντες και πιστεύοντες τον Ένα Θεόν και Δημιουργόν απάντων.

Άρα ο όρος “εβραίος” αποτελεί πνευματικό χαρακτηριστικό κι όχι εθνικό προσδιοριστικό, όπως το τοποθετούν οι άσχετοι και ανιστόρητοι εκκλησιαστικώς και ιστορικώς.

Η συμφωνία την οποία έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ ήταν ότι “όσο με τιμάτε ως τον Μόνον Θεόν, δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτε, θα είστε ‘Ισραήλ’ δηλαδή δυνατοί”, από το όνομα του Ιακώβ-Ισραήλ, εγγονού του Αβραάμ. Κατά την ιστορικήν πορείαν, όσον οι εβραίοι ήταν πιστοί εις τον Ένα Θεόν επιβίωναν ελεύθεροι, όσον απομακρύνοντο από την πίστιν του Θεού κατέληγον υπόδουλοι των γειτόνων τους.

Ο κόσμος και ειδικώς όσοι διαδίδουν τις πλάνες περί ΠΔ, έχουν πλήρη μεσάνυχτα και από την ΚΔ και γενικώς από Ορθοδοξία και την πατερικήν παράδοσιν, η οποία συμπληρώνει την Αγίαν Γραφήν. Κατηγορούν τους εβραίους ως λαόν δυσκολοχαλιναγώγητον, αγνοούντες τον πνευματικόν πόλεμον, τον οποίον υφίστανται όσοι πλησιάζουν τον Ένα Θεόν. Ας μελετήσουν πρώτον τον Όσιον Νικόδημον Αγιορείτην (Αόρατος πόλεμος) ή και τον Όσιον Παϊσιον, μήπως καταλάβουν ότι όσα υπέστησαν πνευματικώς οι εβραίοι, τα υφίστανται αυτοί σήμερα με τις εκπορδιζόμενες ληρωδίες περί ΠΔ. Ότι όπως φρόντισε ο Θεός να στείλει σωτήρες εις τον Ισραήλ, όπως ο Μωυσής ή ο Σαμσών, ομοίως έστειλεν ήρωες εις τον Ελληνισμόν, όπως ο Κολοκοτρώνης, οΚαποδίστριας και οι “άγιοι” αγωνιστές του 1821. Όπως έστειλεν ο Θεός βασιλέα τον Δαβίδ εις το Ισραήλ, ώστε να είναι πράγματι “ισραήλ”, ομοίως έστειλε εις τον Ελληνισμόν πολύ περισοτέρους, όπως τον Μέγα Κωνσταντίνον, τον αυτοκράτορα Βασίλειον τον Β’ ή και τον βασιλέα Ιωάννη Βατάτζη, ώστε να καταστήσει τον Ελληνισμόν όχι απλά ένα βασίλειον αλλά την μεγαλυτέραν αυτοκρατορίαν του κόσμου. Κυρίως όμως να καταλάβουν ότι όπως οι εβραίοι θανάτωσαν όλους του προφήτες του Θεού, οι οποίοι τους προειδοποιούσαν για την αποστασία τους και τα επερχόμενα δεινά, ομοίως και οι Έλληνες θανάτωσαν ή σχεδόν δολοφόνησαν μια πλειάδα θεόπεμπτων ανθρώπων, όπως ο Καποδίστριας, ο Νικηταράς, ο Καραϊσκάκης, ο Κολοκοτρώνης ή ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος. Κάποτε τα ανέπτυξα αυτά (http://oimos-athina.blogspot.com/2019/11/blog-post_25.html όπως και για τον “Ελληνισμόν” του Χριστού έχω αναφερθεί https://oimos-athina.blogspot.com/2021/05/blog-post_99.html ).

Αν οι προαναφερόμενοι προωθητές της πλάνης έχουν άγνοια ιστορικών στοιχείων και πλήρη αδυναμία συγκρίσεων αυτών, πως θα καταλάβουν πλέον λεπτά πνευματικά χαρακτηριστικά, όπως ο εγωισμός, η κύρια πηγή εκτροπής από του λογικού και η σκανδάλη του σαμαέλ, ώστε να σε εκτρέψει από την Πίστιν του Ενός Θεού.

Εις μίαν εποχήν πλήρους υποτελείας του Ισραήλ (αλλά και του Ελληνισμού) ενανθρωπίζεται ο Λόγος του Θεού, ώστε να λυτρώσει ως ο προφητευμένος Μεσσίας τον Ισραήλ. Ας μας εξηγήσουν λοιπόν οι λογοκόποι διαστροφείς της Αληθείας, τι ήθελε ο “Έλλην” (έτσι λένε) Χριστός εις έναν ξένον λαόν, με έναν άλλον Θεόν! Αν ήταν Έλλην γιατί δεν φρόντισε τον δικό του λαόν, ο οποίος ομοίως ήτο υπόδουλος; Άρα ήταν προδότης Έλλην (κατ’αυτούς). Πόσον αστήρικτα όσα λένε, καταφεύγοντες σε λαογραφικά στοιχεία, όπως η ενδυμασία του ή άλλα, αγνοούντες ότι εις τον συγκεκριμένον χώρον της Ιουδαίας υπήρχε εντονώτατη επίδρασις του Ελληνισμού από την εποχήν του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Αναφέρω εδώ ότι ο Ελληνισμός από το 146πΧ μέχρι την εποχήν του Μεγάλου Κωνσταντίνου (αρχαί 4ου αι.μΧ) ήτο υπόδουλος των Ρωμαίων και παντελώς ανυπόληπτος και ξιπασμένος, ώστε οι Έλληνες ακόμα και τα ονόματά τους να αλλάζουν και να τα εκρωμαϊζουν, όπως αιώνες μετά θα τα φραγκεύουν. Οι δήθεν υπέρμαχοι του Ελληνισμού και αρνητές της ΠΔ, τα γνωρίζουν; Έχουν μάθει ότι όταν ήλθε ο αυτοκράτωρ Νέρων εις τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όχι μόνον του επέτρεψαν να αγωνισθεί (ενώ αυστηρά και μόνον Έλληνες είχαν το δικαίωμα) αλλά του προσέφεραν και 100 κότινους δάφνης, ώστε να τον καλοπιάσουν; Μα τόσον δουλοπρέπεια; Οι ίδιοι κατηγορούν τον αυτοκράτορα Θεοδόσιον, ο οποίος κατήργησε 3 αιώνες αργότερα τους Ολυμπιακούς, ενώ οι Έλληνες θα έπρεπε από μόνοι τους να καταργήσουν αυτό το τσίρκο (όπως ακριβώς έχουν καταντήσει σήμερα τους Ολυμπιακούς).

Ας κάνω και μια παρένθεσιν σχετικώς με το όνομα “γιαχβέ”, το οποίον αποδίδουν στον θεό της ΠΔ, όπως λένε. ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ. Προτείνω το εξής (το έχω ήδη πράξει) : Βάλτε το κείμενο της ΠΔ (το αυθεντικό της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα, ΠΡΟΣΟΧΗ μην βάλετε κάποιο αιρετικό) σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (πχ. Word). Ομοίως και το κείμενο της ΚΔ. Να δούμε πόσες φορές θα βρείτε την λέξιν “γιαχβέ”. Έκπληξις, δεν σας λέω τίποτα. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ και μετά αποστρέψατε το πρόσωπό σας από τους διαβολείς.

Και μία δευτέρα παρένθεσις περί του αν ο Θεός τιμωρεί (όπως κατηγορούν τον “θεό της ΠΔ”). Λοιπόν ο Ένας Θεός, ο Θεός ΠΔ και ΚΔ, δεν τιμωρεί αλλά παραδειγματίζει. Πως γίνεται αυτό; Παρέχει την προστασίαν της Χάριτός Του εις άπαντας. Από εδώ και πέρα είναι ευθύνη ενός εκάστου να την αξιοποιήσει. Όσο αρνείσαι την Χάριν του Θεού, μόνος σου την διώχνεις κι εκτίθεσαι εις δαιμονικούς κινδύνους. Ο Θεός αίρει την προστασίαν “τόσον, όσον” να παραδειγματιστείς. Αν δεν το έκανε, πως θα μάθαινες; Αυτά διδάσκουν οι Πατέρες της Ορθοδοξίας. Κυρίως όμως όποιος κατηγορεί τον Θεόν ότι τιμωρεί, ας μας πει αν ο ίδιος δεν τιμωρεί και μάλιστα με βάρβαρους τρόπους.

Θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω με 3ον μέρος, δίνοντάς σας ένα video περί θρησκειών.

https://www.brighteon.com/788cc8ce-8771-4f56-8813-ebca4608d6fd

Με την ευκαιρία δείτε και μια τεκμηρίωσιν περί εμβολίων

https://www.brighteon.com/01216ad5-2d0d-4a8b-a27d-a16e65bb4401

Κυανούς Ουρανός

(cyanuranus@post.com)

Αφήστε μια απάντηση