Συγκλόνισε ο παπα-Χριστόφορος με τη φράση “Η πείνα ετοιμάζεται, έρχεται”

Ο παπα Χριστόφορος κατά τη Ψαλμωδία του «Πλούσιοι Επτώχευσαν και Επείνασαν», ζήτησε από όλους τους πιστούς να ψάλλουν μαζί του λέγοντας τους: «έρχεται η πείνα, τη φέρνουν τώρα».

Αφήστε μια απάντηση