ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σεβασμιώτατε κ. Διονύση και Μητροπολίτη Ζακύνθου
Μέ τήν παροῦσα ἐπιστολή σᾶς ἐνημερώνω ὅτι, ἀκολουθώντας τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων καί
θεοφόρων Πατέρων τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας στό θέμα τῆς κοινωνίας μέ τούς
αἱρετικούς, διακόπτω τὴν κοινωνία μέ ἐσᾶς καί παύω νά ἐκκλησιάζομαι σέ ναούς, στούς ὁποίους
μνημονεύεται τό ὄνομά σας κατὰ τίς ἱερές Ἀκολουθίες, λόγω τῆς αἱρέσεως πού ἀκολουθεῖτε καί
πρεσβεύετε.

Ἐπίσης µὲ τὶς συµπροσευχὲς ποὺ τελεῖτε µὲ τὸν ἑκάστοτε Καθολικὸ ποὺ ἔρχεται κάθε καλοκαίρι
στὴ γιορτὴ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, ὅπως καὶ µόλις πρὶν λίγο καιρὸ κάνατε, ἀτιµαζοντας καὶ
ἀµαυρώνοντας κατὰ αυτὸν τὸν τρόπο τὴν τιµὴ καὶ τὴ δόξα τοῦ πολυαγαπηµένου µας Ἁγίου
Διονύσιου, αὐτὸ σᾶς καθιστᾷ καθαιρετέους σύµφωνα µὲ τοὺς ἱεροὺς κανόνες, συνεπῶς καὶ
ἀκοινώνητους.

Ἡ Διακοπή ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας, ἤτοι διακοπή μνημοσύνου τοῦ ἐπισκόπου πού κηρύσσει
αἵρεση γυμνῇ τῇ κεφαλῇ, καί ἡ κατ’ ἐπέκτασιν ὑποχρεωτικήν ἐφαρμογή τοῦ 15ου κανόνος κατά
τόν ἁγιοπατερικό καί ἁγιοπνευματικό τρόπο, εἶναι ἡ μοναδική ἐπιβεβλημένη ἐνέργεια ἀπό τούς
Ὀρθοδόξους πιστούς, τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν γιά τήν ἀντιμετώπιση, καταστολή καί ἐν τέλει
καταδίκη τῆς αἱρέσεως, ἀπό τό ὑγειές σώμα τῆς Ἐκκλησίας, κλήρου καί λαοῦ. Γιὰ τοῦ λόγου τό
ἀληθές σᾶς ἀναρέρω ἐνδεικτικά μερικούς ἀπό τούς ἁγίους μας, ποὺ εἶχαν κάνει ἐφαρμογή τῆς
διακοπῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας.

Διαβάστε τη συνέχεια πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο

ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ

Αφήστε μια απάντηση