Βγήκε το ξύλο από τον παραδεισο ;
Χαίρεται .
Πολέμους έκανε  ο Μέγας Αλέξανδρος  και ο Άγιος Κωνσταντίνος ,πολέμους έκαναν και οι σταυροφόροι ,πόλεμο κάνει και Ρωσία τώρα.
 
Είναι δυνατόν η βία να είναι “ευλογημένη ” ;
 
Το περιστατικό με τον Άγιο Νικόλαο που χαστούκισε τον Άρειο ,φυλακίστηκε ως επίσκοπος,όμως ότι του αφαιρέθηκε, του δόθηκε πίσω  από τον ίδιο τον Χριστό και την Θεοτόκο ,μέσα στην φυλακή .
Αλλά και η βία που άσκησε ο Χριστός μέσα στον ναό του Σολομώντα , αποδεικνύει ότι η βία  σε ακραίες περιπτώσεις και ως μέσο σωτηρίας , είναι  εγκεκριμένη ,“ευλογημένη “ από τον Θεό .
“Βλασφημία του Αγίου Πνεύματος ” .
Όχι όμως πάντα ,η χρήση βίας  είναι μία λεπτή γραμμή  ,που όταν την περάσεις και αποδίδεις τα έργα σου στον Χριστό, στον Θεό  ενώ είναι διαβολικά ,ή το αντίθετο .αυτό είναι η “Βλασφημία του Αγίου Πνεύματος ” .
Αυτό που έκαναν η Φαρισαίοι .
Αυτό που έκαναν οι σταυροφόροι στην Αγία του Θεού Σοφία πριν κατέβουν στους Αγίου τόπους και συνεχίσουν το βέβηλο καταστροφικό του έργο .
Το οποίο και δεν συγχωρείται και έτσι δεν επιστρέφει ο άνθρωπος από εκεί ,όταν γίνει αυτή η “διαστροφή “ μέσα του, παράδειγμα ο πάπας .
 
Ματθ. 9,34        οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον· ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.
Ματθ. 9,34      Οι μοχθηροί όμως και δόλιοι Φαρισαίοι έλεγαν· “αυτός διώχνει τα δαιμόνια με την δύναμιν του αργηγού των δαιμονίων”.
Πως μπορώ να ξεχωρίσω αν  ο Θεός ευλογεί και επιτρέπει  κάτι που περιέχει “βία ” ;
Αλλά και γιατί ο Θεός επιτρεπει την “βία ” ;
 
Ο ίδιος ο Λόγος του Θεού μιλά για ΒΙΑ 
 
Ματθ. 11,12       ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν.
Ματθ. 11,12              Αλλη εποχή αρχίζει τώρα, πολύ διαφορετική από την εποχήν της Παλαιάς Διαθήκης, που φθάνει μέχρι Ιωάννου του Βαπτιστού. Από την στιγμήν που έκαμε την εμφάνισίν του ο Ιωάννης έως τώρα, η βασιλεία των ουρανών εγκαθιδρύεται εις την γην, αποκτάται με αγώνα και όσοι αγωνίζονται εναντίον της αμαρτίας, που υπάρχει μέσα των και μέσα στον κόσμον, την αρπάζουν και την κρατούν σφικτά.
Το αποτέλεσμα μετράει πάντα για τον Θεό .
Το αποτέλεσμα είναι αυτό που αποδεικνύει ότι η ΒΙΑ είναι επιλογή και απαραίτητη υπό προυποθεσεις , ως μόνη επιλογή για την σωτηρία .
 
Ο Θεός ευλογεί την βία .εκ του γνωστού σε αυτόν αποτελέσματος ,αλλά και την επιτρέπει να συμβεί  γιατί από εκεί θα βγάλει σωτηρία .
Αν είναι το μέσο η “βία “ για να οδηγηθεί ο άνθρωπος στην “επίγνωση της Αληθείας “ το ξέρει μόνο ο Θεός και αυτός μόνο μπορεί να εγκρίνει  οτιδήποτε .
 
” ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι “
 
Ο στόχος του Θεού είναι  πρώτα να ταπεινωθεί ο άνθρωπος,το φρόνημα του ,η αυτοπεποίθηση του  ,με κάθε τρόπο ,να κατανοήσει την πλήρη αδυναμία του   και αυτό είναι η σωτηρία του 
Έτσι δημιουργείτε πρώτα το μαλακό χωράφι …
 
καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν “
 
Πρώτα ταπείνωση ,αν χρειαστεί και “βία “ και πόλεμος ,ιπρος ταπείνωση  Θεός το ξέρει και το επιτρέπει μόνο τότε .
Ο άνθρωπος  με την στήριξη της Θεοτόκου ,των Αγίων ,των αγγέλων , γίνει γόνιμος ,ταπεινός  , πράος αφού “σωθεί ”  , ετοιμάζεται για να γνωρίσει ,να αντέξει την ΑΛΗΘΕΙΑ 
Τότε μόνο  έρχεται ο Χριστός ως ενυπόστατη ΑΛΗΘΕΙΑ μέσα του…
 
Η ΒΙΑ ο Πόλεμος  είναι ΣΚΑΝΔΑΛΟ , πόνος ,ταλαιπωρία , βάσανα ,πείνα ,κακουχίες   είναι επίγεια ταλαιπωρία
Δεν τον θέλει ο Θεός ,όπως κια κάθε Πατέρς που δεν θέλει να βλέπει το παιδί του να ταλαιπωρειίται ,αλλα είναι φορές που είναι απαραίτητο ,γα την οικονομία του Θεού .
Σύντομη ταλαιπωρία όμως σε σχέση με μόνιμη ταλαιπωρία  στην αιωνιότητα 
Είναι η  προετοιμασία για την αιωνιότητα ,για την έλευση του Χριστού στην κάθε καρδιά ,για την Βασιλεια των ουρανών .
 
Τον πόλεμο ,την Βία δεν την θέλει ο Θεός , τα προκαλέι  ο άνθρωπος ,ο Θεός απλά  τα επιτρέπει  , ως τελευταίο  “μέσο ” σωτηρίας και πρός  επίγνωση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ .
Το θέμα είναι εγώ ο άθρωπος να κατανοήσω ότι δεν μπορώ να γίνω τιμωρός κανενός ,γιατί δεν είμαι αναμάρτητος  .
Ο Θεός ως μόνος ΑΓΑΘΟΣ και μόνο, μπορεί να κρίνει και να τιμωρήσει  και πρώτον εμένα ,αν δεν βρεί ΜΕΤΑΝΟΙΑ μέσα μου  ,τότε ενεργεί η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ του ,δεν έχει ΕΛΕΟΣ  για  μένα …
 
Αν χρειαστώ όμως χαστούκι καλύτερα να το φάω εδώ και αν δεν μετανοήσω ως τελευταία πράξη ΑΓΑΠΗΣ  του Θεού  ,μετά θα είμαι “σκάνδαλο”  αναπολόγητο αιαιώνια 
Λουκ. 17,1                  ἀνένδεκτόν ἐστι τοῦ μὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· οὐαὶ δὲ δι᾿ οὗ ἔρχεται.
Λουκ. 17,1                 “είναι αδύνατον μέσα στον διεφθαρμένον και πονηρόν αυτόν κόσμον, να μην έλθουν τα σκάνδαλα και οι πειρασμοί. Αλλοίμονον όμως εις εκείνον, δια του οποίου έρχεται το σκάνδαλον και σκοντάπτει ο αδύνατος στον δρόμον του.
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση