μανή, θεκέλ, φάρες….του ψευτορωμαίικου.
Χαίρεται
Ο πρωθυπουργός μας  ,είναι η   επάξια επιλογή του Θεού για εμάς .
 
Αυτός είναι που μας αξίζει αυτή την στιγμή , είμαστε  ανασφαλείς και θα θέλαμε να παρακολουθούμε τους άλλους ,είμαστε αναξιόπιστοι ως άνθρωποι ,δεν κρατάμε τον λόγο μας ,κοροϊδεύουμε και νοιαζόμαστε μόνο για την πάρτη μας .
Σύντομα ‘όμως  ας ελπίσουμε μανή, θεκέλ, φάρες ….
Όταν ένας εξαφανισμένος   Κώστας Καραμανλής εκ του ασφαλούς, επανεμφανίζεται ως σωτήρας με  υπονοούμενα για τον τωρινό πρωθυπουργό  ,είναι σαν να  κοιτάω πίσω ως λαός και θα καταλήξω
 “στήλη άλατος “
 
Όχι κύριε Κώστα Καραμανλή  ….εσύ και το   μασονικό  “σύστημα ” που ανήκεις  και εμφανίζεσαι  διαφοροποιημένος   είναι τα  “ίδια Παντελάκη “ μου
Το παρελθόν σου ,τα πεπραγμένα σου ,μα κυρίως η παραμονή στο σύστημα ώς  “Βούδας”   και ΄“άσσος”, έτοιμος να μας ξεγελάσει πάλι .. 
Εσύ και οι όμοιοι σου  διαλύσατε τον τόπο ,την γεωργία ,την κτηνοτροφία ,την αλιεία  ,όλον τον φυσικό πλούτο δεν προχωράτε  την ερεύνα για φυσικό αέριο αλλά και την εξόρυξη ,,ξεπουλήσατε τα πάντα ,μας καταχρεώσατε  Κάνατe τεράστιες ακίνητές και κινητές περιουσίες ,καταθέσεις …από πού;  
και τώρα εμφανίζεσαι σαν σωτήρας , ο  κρυμμένος  Βούδας .
μανή,” ἐμέτρησεν ὁ Θεὸς τὴν βασιλείαν σας καὶ την  τέλειωσε”.
θεκέλ  ἐστάθη ἐν ζυγῷ καὶ εὑρέθη ὑστεροῦσα
Φάρες “Εχει διαιρεθή πλέον η βασιλεία σας …”
μανή, θεκέλ, φάρες…..
Παλαιά Διαθήκη  Δανιήλ κεφ.5  πως τελειώνει ο Θεός  τους ανάξιους  “Βασιλείς”  και τις βασιλείες τους την κατάλληλη ώρα …
 
Δαν. 5,25          καὶ αὕτη ἡ γραφὴ ἐντεταγμένη· μανή, θεκέλ, φάρες.
Δαν. 5,25           Και αυτή η αποτυπωμένη επάνω στον τοίχον γραφή λέγει· “μανή, θεκέλ, φάρες”.
Δαν. 5 ,26         μανή, ἐμέτρησεν ὁ Θεὸς τὴν βασιλείαν σου καὶ ἐπλήρωσεν αὐτήν·
Δαν. 5,26          Ο Θεός εμέτρησε την βασίλειάν σου και την τελείωσε
Δαν. 5,27          θεκέλ, ἐστάθη ἐν ζυγῷ καὶ εὑρέθη ὑστεροῦσα·
Δαν. 5,27          Θεκέλ σημαίνει· Ετέθη επάνω στον ζυγόν, εζυγίσθη και ευρέθη λιποβαρής.
Δαν. 5,28            φάρες, διῄρηται ἡ βασιλεία σου, 
Δαν. 5,28            Φαρες σημαίνει· Εχει διαιρεθή πλέον η βασιλεία σου
Ας ελπίσουμε ότι έρχεται η ώρα του “μανή, θεκέλ, φάρες” για  αυτό το σύστημα ,από εμάς εξαρτάται
Θα περάσουμε κλυδωνισμούς ,περιπέτειες  ,αλλά το ψευτορωμαίικο θα φύγει.. μανή, θεκέλ, φάρες
 
Έρχεται το Ρωμαίικο .
Καλή φώτιση και αρχή μετάνοιας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση