Θα πεινάσω για να πεινάσω….
Χαίρεται
 
Ιω. 6,51             ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· 
 
Όταν πεινάω τρώω ; 
φυσικό είναι όταν πεινάσω να φάω ,χωρίς Τον άρτον  στο τέλος θα πεθάνω .
Εάν όμως είμαι θυμωμένος και εγωιστής με αυτόν που μου προσφέρει το φαγητό ,θα μείνω πεινασμένος  ,θα πάθω ασιτία και στο τέλος θα πεθάνω ,όλα αυτά λόγω του εγωισμού μου, το γινάτι  .
Αν πεινάει η ψυχή μου , κατάθλιψη ,πόνος ,ταραχή  ,είμαι εγωιστής ,σκληρός  ως αποτέλεσμα της αμαρτίας ,της αποστασίας , σκληραίνω ενάντια ακόμα  και σε αυτόν που μου προσφέρει το φαγητό .
ποιός θα μου δώσει να φάω Τον άρτον ημών τον επιούσιον. για να μην πεθάνω διπλά και σωματικά και ψυχικά  ; 
 
Ο Χορτασμός της ψυχής 
 
Ματθ. 4,4          Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε· γέγραπται, οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ.
 
Εάν με κυνηγάει με το πιάτο και το πιρούνι να με ταίσει ο γονιός μου και εγώ αρνούμαι πεισματικά .
Θα έλθει η ώρα της κρίσης .η ώρα που  θα ψάχνω να τον βρώ να με ταίσει και θα είναι  εξαφανισμένος 
Μέχρι να μάθω να εκτιμώ ,να ευγνωμονώ ,να  κατανοώ ,να σέβομαι και τέλος να τον ΑΓΑΠΩ 
Όχι γιατί με ταίζει ,αλλά γιατί  με αγαπά ,για αυτό με ταίζει …
 
Ιω. 6,26             ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με, οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ᾿ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε.
 
Έτσι με κυνηγάει και ο Χριστός να με ταίσει με τον άρτον τον επιούσιον, να θρέψει  την ψυχή μου  , να μην  αφήσει την ψυχή μου να πεθάνει   ,με χορτάτο το σώμα μου ,για να μην να πάθει ασιτία η ψυχή μου  και το σώμα μου .
Ο Θεός μας  θέλει διπλά χορτάτους ,μας κάνει διπλά χορτάτους ,θέλει να ζητάμε τον διπλό χορτασμό 
Εμείς κολλάμε όμως στο καρβέλι και τον  αρνούμαστε  ως τροφή για την ψυχή  ,αφού χορτάσει η κοιλία .
Ιω. 6,51  ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα.
Ιω. 6,27  …τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον ή την βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην .
 
Όταν πέφτει  πείνα στον κόσμο  ,είναι η απεικόνιση  της  έλλειψης του άρτου του επιούσιου που προκάλεσε την πείνα .Είναι  η έλλειψη της μένουσας εἰς ζωὴν αἰώνιον που έφερε την έλλειψη της  βρῶσις τὴν ἀπολλυμένης.
Είναι το σημείο ότι δεν εκτιμώ τον Θεό  για τον άρτον τον επιούσιον ,δεν τον πλησιάζω για  τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, αλλά  τον πλησιάζω υποκριτικά ,δίψυχα ,ψεύτικα ,για να μην χάσω τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην .
 
 
Όταν θα πώ το ψωμί  ψωμάκι .
 
Όταν ο Θεός μας στερήσει τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην ,τα υλικά αγαθά ,τις τρυφές ,τις ηδονές ,τις απολαύσεις ,είναι γιατί χάσαμε το μέτρο ,κάναμε Θεό μας τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην.
έρχεται να μας την στερήσει ,για να ξυπνήσουμε .
Μια κατοχή ,μια μικρασιατική καταστροφή ,μία πτώχευση ,ένας πόλεμος ,μία επισιτιστική ,ενεργειακή κρίση ,σε ατομικό ή εθνικό επίπεδο ,μία  κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος  ,θα είναι  η σφαλιάρα  .
Σφαλιάρα  για το καλό μας να ξυπνήσουμε ,μικροί μεγάλοι ,όσοι ξυπνήσουν και ζητήσουν το ΕΛΕΟΣ θα το λάβουν 
Όσοι  δεν  κατανοήσουν ότι η μόνη σωτηρία είναι  το ΕΛΕΟΣ του Θεού ,η θυσία του Χριστού ,το σωμα του και το αίμα του  δεν θα το λάβουν .
Όσοι δεν θέλουν το ΕΛΕΟΣ   ,αρνηθούν  τον Χριστό  ως σωτήρα  ,θα λάβουν την   δικαία  κρίση κατά τα έργα τους   ,θα λάβουν  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ .
Α Κορ. 3,2          γάλα ὑμᾶς ἐπότισα καὶ οὐ βρῶμα. οὔπω γὰρ ἠδύνασθε. ἀλλ᾿ οὔτε ἔτι νῦν δύνασθε· ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε.
 
Η πεινασμένη ψυχή έχει δικαίωμα και ελευθερία επιλογής ή τρέφεται  με τον ἄρτο τῆς ζωῆς· τον Χριστό ή τον αρνείται .
Διαβάζει ,μελετάει ,ακούει τα λόγια του , ακούω σημαίνει τηρώ τις εντολές του και τότε τρέφομαι  σταδιακά και δυναμώνω πνευματικά ,μαλακώνω  σταδιακά .
Έχω και άλλη επιλογή ,αρνούμαι τον Χριστό , έτσι και αλλιώς είμαι ελευθερός  και θεωρώ προτεραιότητα την 
τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην δικαίωμα μου είναι .
 
Μια πείνα θα μας σώσει .
 
Κυνηγάω τον Χριστό για την βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην και μάλιστα του λέμε  …
δεν κανεις και κανένα θαύμα μπας και πιστέψουμε εμείς οι χορτάτοι τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ;
Όταν αυτοσκοπός γίνεται η κοιλιά ,το φαγητό ,ο χορτασμός της γαστέρας ,τότε  μία πείνα μόνο μπορεί να μας σώσει.
Πριν την πείνα και παράλληλα καλπάζει και ο  ἵππος πυρρός  ,ο πόλεμος μαζί με τον ίππο της πείνας ,του λιμού .
 
 
Αποκ. 6,5           Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος· ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ·
 
 
 
                        Μήπως πρέπει να πεινάσω  από  την βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην  ;
                       Για να πεινάσω για  τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον ;
 
 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση