Το επέτρεψε ο Θεός, θε να γίνει χαλασμός, δεν υπάρχει γυρισμός …

Το επέτρεψε ο Θεός
Θε να γίνει χαλασμός

Δεν υπάρχει γυρισμός (μετάνοια, εξομολόγηση, εκκλησιασμός,
Θεία Κοινωνία, Προσευχή, Ομολογία Πίστεως)

Θα χαλάσει πια τη γη Του
Θε να μείνουν μόνο οι υιοί Του

ΘΑΛΑΜΟΦΥΛΑΚΑΣ

Αφήστε μια απάντηση