Μέσα από τους δρόμους της φωτιάς.
Χαίρεται.
Ματθ. 9,17        οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς·
 
‘Οταν οι ασκοί φθαρούν  και παλιώσουν  χρειάζονται νέοι ασκοί για τον νέον οἶνον.
Στην ερώτηση των μαθητών του Ιωάννη του Προδρόμου 
 διατί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν πολλά, οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσι;
Τότε ο Χριστός μίλησε και περίγραψε το νέο πλήρωμα που θα αντικαθιστούσε το  ἱματίῳ παλαιῷ· και τους   ἀσκοὺς παλαιούς.
Μίλησε για τους ψαράδες του, που εκείνη την εποχή ανέμελοι  δεν  νήστευαν ,γιατί ήταν με τον νυμφίο .
 
Το  ἱματίῳ παλαιῷ και οι ἀσκοί παλαιοί.
 
Η Εκκλησία του Χριστού ,η Ορθόδοξη  Εκκλησία ,δεν μπορεί και δεν αλλάζει πνεύμα , αλλάζει τρόπους και σκεύη μεταφοράς του πνεύματος της του Αγίου ,αφού τα γυαλίσει πρώτα .
Κατά καιρούς και όποτε το  κρίνει η Θεία οικονομία ,εμφανίζει, ἀσκοὺς καινούς , Αγίους Μάρκους Ευγενικούς , Άγιους Γρηγόρηδες Παλαμάδες ,Άγιους Παισίους κ.α 
 
Ρωμ. 3,23          πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ,
 
Η ψυχές των βασανισμένων ανθρώπων ,που λόγω της αμαρτίας στερούνται της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος  διψούν για οἶνον νέον ,’ολοι στερούμαστε  της χάρης , τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ.
Έως ότου φτάσει η δίψα μας σε οριακά επίπεδα ο Χριστός δεν εμφανίζει το νέο πλήρωμα ,τους ἀσκοὺς καινούς  ,αφήνει τους παλαιούς να τελούν  και αυτός αοράτως ενεργεί .
 
Μαρκ. 6,52    οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις, ἀλλ᾿ ἦν αὐτῶν ἡ καρδία πεπωρωμένη.
 
Ενώ βάδιζαν και μαθητεύαν καθημερινά μαζί του , ακόμα και οι μαθητές του ,μετά το μεγάλο θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων, ήταν με καρδία πεπωρωμένη.
Αυτός ο κόσμος ανέκαθεν μας πορώνει ,μας σκληραίνει ,μας ψύχει ,μας οδηγεί στο σκοτάδι μηδενός εξαιρουμένου .
Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα ξεφύγει της σκληροκαρδίας ,της πώρωσης ,του πνευματικού Θανάτου ,αν δεν μαθητεύσει στον Χριστό με υπακοή και αυταπάρνηση .
 
Σύντριψόν μου τήν καρδία τήν πεπορωμένη.
 
Η πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού  είναι το  ΦΩΣ που σιγά σιγά  φωτίζει το σκοτάδι μέσα μου και  θερμαίνει το ψύχος  .
Η συνεχής επίκληση του ονόματος του Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με , μόνο αυτή  σπάει την πώρωση και την σκληροκαρδία  που δημιουργεί κάθε  επαφή με τον κόσμο, τις ειδήσεις ,τα social media  .
Ακόμα και οι μαθητές του  Χριστού  ,οι μετέπειτα απόστολοι ,είχαν καρδία πεπωρωμένη.
Άρα δεδομένο είναι και για όλους μας ,σε αυτόν εδώ τον κόσμο, που συνεχώς πνευματικά  ψύχεται ,λόγω του  πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν.
 
Ιω. 3,16   οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
 
Τον ακολούθησαν όμως με πίστη και υπομονή ,υπέμειναν την παιδαγωγία του και  έσπασε η πώρωση τους, Φωτίστηκε, θερμάνθηκε  η καρδιά τους ,αγάπησαν τον κόσμο όλο,  πέρασε μέσα τους η αγάπη του Θεού για τον κόσμο  ,έγιναν οι απόστολοι αυτής της αγάπης  .
Ιω. 15,16           οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς
 
 Όλοι είμαστε με καρδία πεπωρωμένη,όλοι έχουμε την ανάγκη μαθητείας στον Χριστό ,για να σπάσει  η σκληροκαρδία μας .
Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν δεχθούμε  την σκληροκαρδία μας ,αν δεχτούμε την πώρωση μας ,την αμαρτωλότητα μας, ότι και να κάνουμε .
Τότε η επίκληση του ονόματος του με πίστη ,θα φέρει στην ζωή μας τις καταστάσεις που θα μας σπάσουν ,θα διαλύσουν κάθε πώρωση .
Το θέμα είναι αν θα το αντέξουμε , όμως ο Θεός  ξέρει προέγνω ποιός θα αντέξει και τον εισάγει στο σχολείο του .
 
Λουκ. 3,16    αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί.
 
Τους ἀσκοὺς καινούς  και το  νέο  ἱματίῳ , το νέο πλήρωμα το επιλέγει ο Χριστός 
Δεν αυτοπροτείνομαι λόγω των πτυχίων μου ,των γνώσεων μου  ,της εμπειρίας και των υψηλών  γνωρίμων μου ,του κύκλου μου  .
Ματθ. 23,2        λέγων· ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι.
Είναι δεδομένο ότι θα επιτρέπει οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι .να καταλαμβάνουν τα αξιώματα .
Δεν κοιτάει όμως , το βιογραφικό και τα πτυχία ,αλλά πόσο θα μπορεί ο άνθρωπος να δεχτεί ότι είναι αμαρτωλός ,πωρωμένος ,σκληρόκαρδος  και να μπει στο καμίνι της κάθαρσης .
Διακρίνει μέσα στον χρόνο, αν ο άνθρωπος θα αντέξει το  απαραίτητο  βάπτισμα ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί
Που στην αρχή θα μοιάζει κόλαση ,όσο η ψυχή καθαρίζεται .
 
Η κατάθλιψη , ο πόνος  και το βάρος στο στήθος ,η τρέλα ,ο φόβος , η αγωνία ,η ταραχή  ,η ψύχωση ,είναι οι δρόμοι της  φωτιάς  που τρώει  και καθαρίζει  την ψυχή.
 
Αυτήν την φωτιά την επιτρέπει στους δόκιμους .
Αυτή την φωτιά  την σβήνει  την ελέγχει μόνο το Άγιο Πνεύμα ,που το στέλνει ο Χριστός 
φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου, μήποτε ὑπνώσω εἰς θάνατον,
Όταν το ζητήσει ο άνθρωπος, τότε θα επισκεφτεί τα καμένα ,για να σπείρει νέο σπόρο ,να δώσει νέα ζωή κα το ΦΩΣ της ΑΛΗΘΕΙΑΣ 
Να χτίσει  ένα νέο δικό του  υπέρλαμπρο ναό ,πάνω στα καμένα ,πάνω στους παλιούς ναούς των δαιμόνων ,των ειδώλων, που έχουμε τώρα όλοι μέσα μας. 
 
 
Για να γκρεμίσει τους ναούς των δαιμόνων ,των ειδώλων .
 
Το νέο πλήρωμα θα έλθει μέσα από τους δρόμους της φωτιάς  …..
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση