ΑΡΘΡΑ 11 Οκτ 2022 - 6:49

Η τέλεια selfie …

Η τέλεια selfie …
Χαίρεται
Λουκ. 20,21  διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις, καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον
 
Οὐ λαμβάνεις πρόσωπον  είπαν  στον Ιησού  οι ἀπέσταλμένοι  ἐγκαθέτοι, ὑποκρινόμένοι ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι.
Δύο από τα σκάνδαλα της Εκκλησίας  στην εποχή που δίδασκε ο Χριστός , περιγράφονται μέσα σε δύο γραμμές του κατά Λουκά Ευαγγελίου .
Το σκάνδαλο της προσωποληψίας και της αυτοδικαίωσης, που  υπάρχουν και κατασκανδαλίζουν τους πιστούς ακόμα και σήμερα .
 
Λουκ. 17,1          ἀνένδεκτόν ἐστι τοῦ μὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα.
 
Στην Αποκάλυψη λέει  ἃ δεῖ γενέσθαι ,αυτά πρέπει να γίνουν ,κάτι αντίστοιχο είναι το ἀνένδεκτόν ἐστι 
 Σημαίνει το αναγκαίο κακό που θα οδηγήσει μέσα από μία οδυνηρή διαδικασία και ένα ακατανόητο σχέδιο ,στην πολυπόθητη ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Τα σκάνδαλα δεν είναι καλά ,αλλά χρηστά ,χρήσιμα στοιχεία αναγκαία για το σχέδιο που οδηγεί στην έξοδο και την απελευθέρωση της ψυχής από τα δεσμά της αμαρτίας .
 
Λουκ. 17,1  οὐαὶ δὲ δι᾿ οὗ ἔρχεται.
 
Το σκάνδαλο θα επιτελέσει τον σκοπό του και θα οδηγήσει το πρόσωπο  στην μετάνοια ,στην  σωτηρία ,στην Δόξα του Θεού .
Το σκάνδαλο Ιούδας  οδήγησε  τον Χριστό στον σταυρό ,στην ανάσταση  και την Δόξα για τον Υιό του ανθρώπου  ,εις τα δεξιά  του πατέρα .
Στο σκάνδαλο θα δοθεί ευκαιρία για Μετάνοια ,αν δεν την πάρει  ,αυτόβουλα οδηγείτε  στο να αποκοπεί από την άμπελο και ως ἄχυρον κατακαεί  πυρι ασβεστω.
 
Ματθ. 7,3    τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;
 
Τα σκάνδαλά  και ο σκανδαλισμός είναι απαραίτητο  στοιχείο ,για να διακρίνω  κάποια στιγμή τον δοκό στο δικό μου μάτι  και όχι  τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ μου.
Να μην κολλήσω στο σκάνδαλο ,να το κατηγορώ ,να το  κόψω και να το ξεπεράσω  με έναν σκοπό .
Να στρέψω τον ανακριτικό προβολέα ,την selfie  προς τα μένα  και να μου κάνω μια βασανιστική ανάκριση και σίγουρα θα με καταδικάσω και θα με σύρω από το μαλλί  ,πρός τον Χριστό για να με  σώσει .
 
Ρωμ. 2,11    οὐ γὰρ ἔστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ.
 
Υπάρχουν κάποια προσόντα που μετράνε  για τον Θεό  και δεν μετράνε για τους ανθρώπους 
Υπάρχουν και κάποια προσόντα που δεν μετράνε για τον Θεό ,αλλά μετράνε για τους ανθρώπους .
Αλλιώς  φαίνεται αξιολογεί και κρίνει  ο Θεός και αλλιώς ο άνθρωπος .
Είναι και αυτό ένα σκάνδαλο που πέφτω ,βλέπω το εξωτερικό σχήμα  το τσόφλι και δεν μπορώ να δώ το εσωτερικό . Βλέπω ο δέντρο και χάνω το δάσος  .
Η προσωποληψία  είναι αποτέλεσμα της έλλειψης αυτοκριτικής ,αυτομεμψίας ,αυτοανάκρισης  ,μα κυρίως αυτογνωσίας.
Είναι άγνοια της αδυναμίας μου για διάκριση των προσώπων και κόλλημα στο εξωτερικό σχήμα.
 
 
Σε μία σχέση φταίνε και οι δύο .
 
Η ευθύνη όταν μια σχέση δεν πάει καλά ,βαραίνει όλα τα μέρη που εμπλέκονται .
ποτέ δεν φταίει μόνο το ένα μέρος αποκλειστικά .
Παλεύουν  τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, με  τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν 
Αυτός που δεν αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί ή την αναλαμβάνει όλη , είναι το ίδιο  πλαστό νόμισμα με δύο διαφορετικές όψεις .
Αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί ,κάνω ότι μπορώ  ,περιμένω και τον άλλον να αναλάβει το κομμάτι του ,διορθώνομαι και διορθώνω ταυτόχρονα .
 
Α’ Κορ. 4, 12-13  λοιδορούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν.
 
Ο Χριστός  δεν έχει κάρφος ή δοκὸν  ἐν τῷ ὀφθαλμῷ  και θα έλθει η ώρα να μας κρίνει .
Χωρίς προσωποληψία   θα λάβει υπόψη τι κάναμε με τα σκάνδαλά  ,πως τα αντιμετωπίσαμε .
Πέσαμε ,κολλήσαμε  στο σκάνδαλο  και δεν ξανάσηκώθηκαμε  μας παρέσυρε στον άδη,καταστροφή .
Τα αποφύγαμε τρέχοντας ,ξεκόψαμε  λόγω αδυναμίας και υπακοής  στις εντολές του καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν.
Στόχος των σκανδάλων  λοιδορούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν.
‘Πραξ. 7,60   θεὶς δὲ τὰ γόνατα ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ· Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην
 
Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος  μας έδειξε και μας δείχνει πως αντιμετωπίζουν οι δίκαιοι τα σκάνδαλα και τα βοηθάνε να μετανοήσουν . .
Συνεργός  με  αυτούς που τον λιθοβόλησαν  ,ήταν και ο Σαούλ , φύλαγε τα ρούχα τους ,ώστε να πετάνε άνετα τις πέτρες .
Μπορεί όμως να ήταν και άλλοι που αργότερα μετανιώσανε και βαπτίστηκαν  κατά χιλιάδες ,μετά το κύρηγμα των αποστόλων ,από σκάνδαλα μετανόησαν.
Ο Σαούλ  όμως σίγουρα έγινε Παύλος και απόστολος πρώτης τάξεως ,δηλαδή διδάχθηκε από τον Χριστό .
Μήπως  και ένας λόγος που μπόρεσε να μετανοήσει και να επιστρέψει από την ιουδαϊκή πλάνη και το σκοτάδι ,ήταν η  προσευχή του πρωτομάρτυρα Στέφανου Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην
Ματθ. 5,48        Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν.

Ἀνένδεκτόν ἐστι τοῦ μὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα  η τελεία απάντηση  ,όταν πέσω στο σκάνδαλο είναι αυτή η προσευχή Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην
Αυτή είναι που ίσως  βοηθήσει  το σκάνδαλο να επιστρέψει  και  εμένα να γίνω τέλειος .
Αν δεν μπορώ να το κάνω ,είναι δική μου αδυναμία ,εγώ είμαι ημιτελής και η λύση  είναι  ἐὰν σκανδαλίζῃ σε ἡ χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν.
 
Έως Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι. …… ἀπόκοψον αὐτήν ή Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε
Η τέλεια selfie  .
Εάν μπορούσα να τραβήξω  μια selfie την ψυχή μου ,την καρδία μου ,αυτή θα ήταν μία τέλεια selfie .
Γιατί θα  μπορούσα να  δώ  τα σκοτάδια ,την κακία , τον ρύπο που έχω πάνω μου   ,τα  δοκάρια μέσα στον οφθαλμό της ψυχής μου .
Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε  ,την βοήθεια του Χριστού χρειαζόμαστε  .
Τότε μόνο θα καταλάβαινα την ανάγκη που έχω για το ΕΛΕΟΣ του Θεού ,τότε μόνο θα καταλάβαινα την ανάγκη που έχουμε όλοι μαζί ,για το ΕΛΕΟΣ του Θεού και πόσο πρέπει να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον
Να παρακαλάμε  ο ένας για τον άλλον τον Θεό  ,  κλαίγοντας Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην   .
 
 
Καλή  φώτιση και αρχή μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση