ΑΡΘΡΑ 14 Οκτ 2022 - 6:56

Της άμμου τα παλάτια .

Της άμμου τα παλάτια .
Χαίρεται
Ρίζα και θεμέλιο.
Ένα δέντρο απαραίτητα βασίζεται  στην ρίζα ,η οποία είναι στο έδαφος και δεν φαίνεται .
Ένα σπίτι  επίσης έχει τα απαραίτητα  θεμέλια  ,που επίσης είναι στην μέσα στην γή και δεν φαίνονται .
Έτσι  ένας άνθρωπος ,μία οικογένεια ,μια χώρα , όλος ο κόσμος ,κάπου πατάει ,κάπου έχει ρίζα και θεμέλια .
Για να στερεωθεί οποιαδήποτε κατασκευή , θέλει να χτιστεί σε  γερά θεμέλια και πάνω σε στέρεο έδαφος .
Διαφορετικά  κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσε, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη. (Ματθ. 7,27 ) 
 
Οι δύο επιλογές ,πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους ποιῶν καὶ ο μὴ ποιῶν
 
Εγώ ο άνθρωπος γεννιέμαι  και πεθαίνω ,μέσα σε αυτή την χρονική διαδρομή της ζωής μου κτίζω και δημιουργώ κατ επιλογή μου.
Ειδικότερα  ακολουθώ ως ψυχή μία από δύο επιλογές για θεμέλιο και βάση της ζωής μου  .
Δεν υπάρχουν ενδιάμεσες επιλογές ή το ένα θα διαλέξει η ψυχή μου ή το άλλο ως θεμέλιο  ,για να κτίσει και θα κινείτε πρός  αυτό αιώνια.
 
Ματθ. 7 ,26       καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμμον·
 
Φάγωμεν, πίωμεν αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν, ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν
Δημιουργώ περιουσία  και όνομα  ώς  ἄφρων καὶ ἄνους που θα αφήσω πίσω  όπου καταλείψουσιν ἀλλοτρίοις τὸν πλοῦτον αὐτῶν
τελικά ὅτι οὐκ ἐν τῷ ἀποθνήσκειν αὐτὸν λήψεται τὰ πάντα, οὐδὲ συγκαταβήσεται αὐτῷ ἡ δόξα αὐτοῦ.  ,δεν παίρνω τίποτα μαζί μου , κτίζω και διαμορφώνω την ζωή και την ψυχή μου,   σαν να μην υπάρχει μετάβαση σε μία άλλη κατάσταση αλλά σαν να αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν.
 
Ματθ. 7,24 ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν·
 
Ότι δεν μπορώ να δώ ή να ακούσω  μέσα στην ψυχή μου  ,στην καρδιά μου ,την πληροφορία που μου στέλνει ο Θεός ,ένας λόγος υπάρχει και μας τον λέει το Άγιο Πνεύμα .επαχυνθη γαρ η καρδια του λαου τουτου και τοις ωσιν βαρεως ηκουσαν και τους οφθαλμους αυτων εκαμμυσαν.
Αν το δεχθώ ότι αυτός ο κόσμος  δημιουργεί  κώφωση ,σκλήρυνση στην καρδιά  μου ,στο κέντρο της ψυχής μου ,τότε  μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς.
 
μήποτε…ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς.
 
Για να  θελήσω να δώ ,να ακούσω ,να θεραπεύσω τον έσω άνθρωπο την ψυχή μου ,να κτίσω στην άμμο ή στην πέτρα .
Για να  θελήσω να βγω από την πώρωση μου ,να σπάσω την σκληροκαρδία μου ,να ανατρέψω την θανατηφόρα πεποίθηση Φάγωμεν, πίωμεν αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν. και να γίνω ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν·
Ο Θεός παραχωρεί  τις θλίψεις ,την ωδίνη  ,τις κάθε είδους αναποδιές ,δυσκολίες  ,δοκιμασίες ,ασθένειες .
 Αφήνει τις φιάλες με δοκιμασίες , επιτρέπει στο κακό να υπάρχει ,λύνει τους πονηρούς αγγέλους , ανοίγει το φρέαρ ης αβύσσου  και  σαλπίζει με αυτόν τον τρόπο  στον κόσμο  να ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς.
Έχω συνεχείς ευκαιρίες να ξυπνήσω .
 
Αν έχω πάρει την απόφαση ως  μωρό να χτίζω οἰκίαν  ἐπὶ τὴν ἄμμον   ή να χτίζω οἰκίαν  ἐπὶ τὴν πέτραν
Θα μου δοθεί η ευκαιρία  μέσα από  τα γεγονότα να  το καταλάβω ,να το κατανοήσω ,να ξυπνήσω .
Να δώ ότι η μόνη  στέρεη βάση ,ο λίθος που μπορώ να χτίσω όλη μου την ύπαρξη ,είναι αυτός ο Κύριος  Λίθον ὅν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες
Διαφορετικά αν δεν επιλέξω  τον κύριο αυτόν που  ἐγενήθη εἰς κεφαλήν γωνίας ως ακρογωνιαίο λίθο 
Δε θα μείνει μέσα μου και στον κόσμο γύρω μου  λίθος επί λίθον ός ου καταλυθήσεται.
 
Το κακό μέσα και γύρω μου ,δεν μπορώ να το εξουδετερώσω μόνος μου ,με τις δικές μου δυνάμεις ,θα με απορροφήσει ,θα με διαλύσει ,θα με σκοτώσει ,θα με οδηγήσει στο σκοτάδι ,θα με κάνει ίδιον με αυτό ,χωρίς την βοήθεια του Κυρίου θα με με συντρίψει.
Εάν στερεωθώ ,δεθώ πάνω του  ,τότε μόνο θα επιζήσω ,το κακό  συντρίβεται , ηττάται  συντριπτικά κάθε φορά που πέφτει  πάνω του.
 
Ματθ. 21,44       καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ᾿ ὃν δ᾿ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν.
Ματθ. 21,44      Εκείνος δε, ο οποίος θα πέση εναντίον του ακρογωνιαίου αυτού λίθου, θα κατατσακισθή.
Μετακόμιση  στην ζωή 
Ξυπνάω σημαίνει ,παίρνω την ύπαρξη μου ,την ζωή μου, δηλαδή την  ψυχή μου  από την άμμο που την έκτιζα  γκρεμίζω το κατοικητήριο δαιμόνων που έκτιζα .
Μετακομίζω  και ξεκινώ να την κτίζω σιγά σιγά πάνω στον λίθον .και τι κτίζω ; έναν ναό ,ένα κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος .
Α Κορ. 6,19        τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν
Ο Κύριος  Ιησούς Χριστός είναι ο  λίθος ὅν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες ,είναι ο λίθος όμως  και  που  ἐγενήθη εἰς κεφαλήν γωνίας
Ο παντοδύναμος  λίθος που ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ᾿ ὃν δ᾿ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν.
Είναι ο λίθος που με καλεί να χτίσω πάνω του την ψυχή μου , τον δικό μου ναό ,να τον γεμίσω με Άγιο Πνεύμα ,να τον κάνω ναό  του Αγίου Πνεύματος ,όπου τίποτα δεν μπορεί να τον πλησιάσει καν  και να τον γκρεμίσει .
 
Μαρκ. 8,34          ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι.
Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι αιώνια ,είναι  σώμα και ψυχή , πλαστήκαμε για να γίνουμε  ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός και όχι κατοικητήριο δαιμόνων ,η επιλογή αυτή είναι αποκλειστικά δική μας .
Κτίζοντας  πέτρα πέτρα αυτόν τον ναό πάνω στο λίθον που  ἐγενήθη εἰς κεφαλήν γωνίας,
Πάνω στον Κύριο Ιησού Χριστό και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία του ,δια των Μυστηρίων του .
Η οικοδόμηση του εντός ημών ναού ,ώστε να γίνει ναὸς τοῦ  Ἁγίου Πνεύματός  γίνεται  μυστικά και μυστηριακά από τον ίδιο τον Κύριο ,με εντολή του πατέρα ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέ μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
Δια του Αγίου Πνεύματος ὁ παράκλητος.. ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς·  εντός της Εκκλησίας και μόνο .
 
Κάθε άλλη διαδικασία εκτός  Εκκλησίας ,όπως ο αποκρυφισμός ,οι ανατολικές δοξασίες , η μασονία  κ.α είναι
 ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμμον·
Είναι αυτός που ο Κύριος λέει , ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ λῃστής·  κλέβει και ληστεύει ψυχές αφύλακτες ,απρόσεχτες ,με δική τους ευθύνη απομακρύνονται .
 
 
Για τους  καλοπροαίρετους  ,ακατήχητους ,αβάπτιστους από όλα τα έθνη .
 
που ερρύθμιζαν την ζωήν των σύμφωνα με τον νόμον της συνειδήσεως, διότι δεν είχαν γνωρίσει τον Χριστόν.
 
τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν.
Για τους  καλοπροαίρετους  από τα έθνη  , εκεί που δεν θα φτιάσει το κύρηγμα του ,δεν  θα υπάρξει  τρόπος και Εκκλλησία να μπουν ,αλλα θα τηρούν τους λόγους του ,μέσα την καρδιά τους
Ενάντια στο κόσμο γύρω τους,  η οικονομία του Κυρίου ,μέσα στην Βασιλεία των Ουρανών, θα τους καθαρίσει ,θα τους φωτίσει και θα τους οδηγήσει στην τελειότητα  .
Όπως έκανε και στον άσωτο ,τον έπλυνε ,τον καθάρισε, τον έντυσε έξω και μετά τον εισήγαγε μεσα  .
Οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος…
Αποκ. 22,2         ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς, ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν αὐτοῦ, καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν.
Αποκ. 22,2               Και στο μέσον της πλατείας της πόλεως και του ποταμού, ποτιζόμενον απ’ εδώ και απ’ εκεί από τα ύδατα του ποταμού, υπήρχε το δένδρον της ζωής, το οποίον έκαμνε δώδεκα καρπούς· κάθε μήνα έδιδε τον καρπόν του, και τα φύλλα του δένδρου αυτού προορίζονται δια τους εθνικούς (που ερρύθμιζαν την ζωήν των σύμφωνα με τον νόμον της συνειδήσεως, διότι δεν είχαν γνωρίσει τον Χριστόν).
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση