Η γομολάστιχα που σβήνει τα πάντα .
Χαίρεται 
 
 
Μαρκ. 2,16         καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἰδόντες αὐτὸν ἐσθίοντα μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· τί ὅτι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει καὶ πίνει;
Οι μετανοημένοι 
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα.
Αυτοί που θα μπορέσουν να δουν την λερωμένη εικόνα τους ,την αμαρτωλότητα τους ,την αδυναμία  τους 
θα  μετανοούν συνεχώς για τις αμαρτίες τους και στο τέλος θα λάβουν το ΕΛΕΟΣ του Θεού. 
Θα λάβουν την συγχώρεση του  ,θα τους επιστραφεί η Χάρη που έχασαν .
Αυτοί θα θεωρηθούν από τον Θεό ,δίκαιοι , από την περίεργη για τον άνθρωπο ,δικαιοσύνη του Θεού .
Οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.
 
Οι αμετανόητοι 
 
Κάποιοι όμως δεν θα αποδεχθούν την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης να ξεφύγει από το πονηρό .
Το πονηρό εξαπατά τον άνθρωπο ,ο άνθρωπος βιώνει την ωδίνη ,βιώνει τον πόνο  της σχέσης με το πονηρό .
Αλλά αρνείται την βοήθεια της ΑΓΑΠΗΣ του Θεού και έτσι δεν μετανοεί και αυτοδικαιωνεται.
Προκαλεί  και ζητά την δικαιοσύνη, αρνείται το ΕΛΕΟΣ του Θεού ,παίρνω ότι ζητήσω .
 
Βλασφημία του Αγίου Πνεύματος .
‘Οταν κατηγορώ οποιονδήποτε ,με οποιαδήποτε αμαρτία ,με σωρεία αμαρτημάτων ,πρέπει να θυμάμαι ότι η ΜΕΤΑΝΟΙΑ μπορεί να σβήσει οποιαδήποτε αμαρτία .
Δεν υπάρχουν αμαρτίες που δεν μπορούν να συγχωρεθούν ,παρά μόνο οι αμετανόητες .
Εάν πιστεύω ότι ένας παιδόφιλος ,ένας βιαστής ,ένας δολοφόνος  ,που έχει συλληφθεί και οδηγείται στην φυλακή  είναι χειρότερος από μένα και εγώ καλύτερος  ,πλανώμαι .
Αυτός  μπορεί να σωθεί ,αν αμφιβάλω ότι ο Θεός μπορεί να συγχωρήσει  και να σβήσει παν αμάρτημα ,αν υπάρχει ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Τότε εγώ είμαι τελειωμένος ,γιατί  δίνω στην αμαρτία μεγαλύτερη δύναμη από το Άγιο Πνεύμα .
Βλασφημώ το Άγιο Πνεύμα  που είναι Θάνατος της ψυχής  .
Ως περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν.
 
Οι βιαστές  , κλέφτες ,απατεώνες   ,κ.α   αμαρτωλοί  που  πάνε στην φυλακή  έχουν την ευκαιρία της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ  ο Θεός αποφασίζει  και όχι εγώ .
Μπορεί και να μπαινοβγαίνουν  στην φυλακή  ,αλλά κάποια στιγμή αυτά τα περικαθάρματα της κοινωνίας μπορεί να μετανοήσουν και να προηγηθούν εμπρός από μένα .
‘Έτσι αυτά τα περικαθάρματα όπως τα βλέπω ΕΓΩ ,να γίνουν άγιοι και εγώ να μείνω στο να τους κατηγορώ .
Το πρώτο και μόνο περικάθαρμα που πρέπει να ασχολούμαι είμαι ΕΓΩ 
 
Α Κορ. 4,13  βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι.
 
Τα περικαθάρματα του κόσμου θα αμαρτήσουν και κάποιες φορές θα πέσουν σε πολύ  βαριές αμαρτίες 
θα κάνουν την φυλακή τους σε αυτόν τον κόσμο .
θα δικαστούν και θα μαρτυρήσουν στην φυλακή  για τις αμαρτίες τους από τον “δίκαιο”  αυτό κόσμο, που θα τους διασύρει .
Ποιός ξέρει όμως αυτά τα περικαθάρματα ,μπορεί να σταυρωθούν , να μαρτυρήσουν ,να πληρώσουν για τις αμαρτίες τους βαρύ τίμημα και στο τέλος να μετανοήσουν και να σωθούν .
 
Και εμείς… 
 
οι ΔΙΚΑΙΟΙ αυτού του κόσμου ,μπορεί να μην βιάζουμε σώματα αλλά να συνεχίσουμε να σκοτώνουμε , ,να ποδοπατάμε τις ψυχές γύρω μας ,τα παιδιά μας ,την οικογένεια μας  ,τους φίλους μας ,τους πάντες ..
Όταν κατηγορείς τους άλλους ,αυτό δεν σε αθωώνει αλλά σε καταδικάζει στο σκότος της ‘άγνοιας .
Να κουνάμε το δάχτυλο και να τύπτουμε όλους τους άλλους τους  παλιανθρώπους  ,εκτός από τον εαυτό μας ,χωρίς να βλέπουμε  τον παλιάνθρωπο που κρύβουμε επιμελώς …
 
 
Ώσπου θα έλθει η στιγμή   , διχοτομήσει αὐτόν.
 
Ματθ. 24,50       ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει,
Ματθ. 24,50       θα έλθη ο κύριος του δούλου εκείνου εις ημέραν που δεν περιμένει και εις ώραν που δεν γνωρίζει.
 
Ματθ. 24,51       καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
Ματθ. 24,51             Και θα τον σχίση εις τα δύο και θα τον βάλη μαζή με τους υποκριτάς· εκεί θα είναι ο κλαυθμός
και ο τριγμός των οδόντων.
 
Μαρκ. 2,17  οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.
 
 
Η  πιο δυνατή σβήστρα  ,η πιο δυνατή γομολάστιχα  η πιο δυνατή γόμα ,που σβήνει τα πάντα ,
Μολύβι ,μελάνι , μουτζούρες ,μπογιές ,τα πάντα ,η γομολάστιχα που κρατάει ο Θεός στο χέρι του  και μας περιμένει  για να μας καθαρίσει  ,είναι η ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
 
 
Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση