Το παιδί που είχε μετρήσει τα άστρα.
Χαίρεται
Ιακ. 4,3   αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε, διότι κακῶς αἰτεῖσθε
 
Το άγιο Πνεύμα που λαλεί  με το στόμα του  αγίου αποστόλου Ιακώβου δεν μας λέει ότι ζητάτε  κακά ,πονηρά πράγματα  αλλά μας λέει  τα ζητάτε κακῶς  και ἡ προσευχὴ αὐτοῦ γενέσθω εἰς ἁμαρτίαν.
Μπορεί να ζητάω από τον Θεό κάτι καλό ,κάτι ωφέλιμο ,αλλά δεν παίζει ρόλο τι αιτούμαι ,αλλά πως το αιτούμαι, γιατί το θέλω καλώς ή κακώς ;
 
Διότι κακώς αιτείσθε.
 
Δεν είναι  τι ζητώ ,αλλά πως το ζητώ ,που το ζητώ και σε ποιόν το ζητώ ,γιατί το ζητώ ; 
Το περιστέρι όταν έφυγε την πρώτη φορά από την κιβωτό ,λόγω της κατάστασης  που υπήρχε έξω από την κιβωτό ,επέστρεψε πίσω . 
Έφυγε και δεύτερή φορά και επέστρεψε με έναν κλάδο ελιάς ,σύμβολο της ειρήνης που βρήκε
Την τρίτη φορά βγήκε στον κόσμο και δεν επέστρεψε ,έμεινε  στον κόσμο  το Άγιο Πνεύμα 
Το Άγιο Πνεύμα  πνέει και αναζητά το καλώς  για να  θεραπεύσει ,να φωτίσει  ,να μείνει .
Όταν βρίσκει το κακώς  ,τότε όσο και αν αιτείσθε  δεν ακούει ,δεν μένει ,δεν εκπληρώνει .
 
Ματθ. 7,7          Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν·
 
καλώς αιτείσθε.
 
Ποιός  μου λέει Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ο Κύριος της Δόξης  ,τι σημαίνει καλώς αιτείσθε αντίθετα με το κακώς ;
Πρώτα να το ζητήσω από αυτόν ,να πάω σε αυτόν που είπε Τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω
Κάθεται εκ δεξιών του πατέρα ,τον βλέπω στις εικόνες , που θα πάω να τον βρώ ,στον ουρανό ; 
Να του πώ τι θέλω και αν το θέλει και εκείνος  τότε μου  δοθήσεται .
 
Με τον Κύριο της Δόξης μιλώ μόνο στα Μυστήρια 
Ειδικά στο Μυστήριο της εξομολόγησης ,του ζητώ τι θέλω απ’ ευθείας ,  αυτός είναι ο δρόμος  ,η οδός που επικοινωνεί μαζί μου .
Εδώ χρειάζεται η πίστη να  δεχθώ αυτή την ασύλληπτη και ακατάληπτη  πραγματικότητα, ότι ο πνευματικός ιερέας  που με εξομολογεί τελεί ,ο Κύριος είναι που ενεργεί .
καλώς αιτείσθε  σημαίνει 
  • Του ζητώ μόνο μέσω του Μυστηρίου της εξομολόγησης ,όχι στον ουρανό και στις εικόνες , αυτό  σημαίνει υπερηφάνεια Ενώ το αντίθετο δείχνει την απαραίτητη ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ .                                        Να Μοιράζομαι ,να συζητώ τα θέλω μου μαζί του ,ακούω και εμπιστεύομαι απόλυτα αυτό που μου λέει ,είναι ΚΑΝΟΝΑΣ για μένα  . Αυτό σημαίνει ΠΙΣΤΗ , ταπείνωση και υπακοή ,η συμμετοχή στα Μυστήρια ,στον Κύριο ,έτσι δείχνω την αγάπη μου, έτσι δείχνω ότι νοιώθω  την αγάπη του.
  • Έχω στο μυαλό μου ,ότι πρέπει και να είναι σύμφωνός ο Κύριος  με αυτό που ζητάω                                    Γιατί ο ίδιος  στον πατέρα είπε, Ματθ. 26,39 πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾿ ὡς σύ.                                        θέλω αυτό που Θέλω να είναι και αυτό που θέλει και αυτός για μένα  ,ξεχνάω  αυτό που θέλω ,αν  δεν το θέλει εκείνος .
Ματθ. 7,8    πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.
 
Ο Κύριος  θέλει να του ζητάμε  ,να συζητάμε μαζί του τα θέλω μας ,θέλει να μας ακούει και να τον ακούμε να είναι ανάμεσα μαζί μας .
Ξέρει το καλό μας κάθε στιγμή ,πριν από εμάς ,θελει μόνο το καλό μας .
Αν δεν υπακούω ,δεν τον πιστεύω ,δεν τον εμπιστεύομαι ,τότε ότι ζητώ είναι με κακή πρόθεση ,αυτοπεποίθηση , άγνοια για τις επιπτώσεις  ,από ΕΓΩΙΣΜΟ .
Εὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία
Αν θέλω να Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν  πρέπει καλώς αιτείσθε   δηλαδή ,με  πίστη και την εμπιστοσύνη να ζητώ και να λέω μέσω της Εκκλησίας των Μυστηρίων και μόνο αν συμφωνεί και εκείνος πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾿ ὡς σύ. 
 
Αυτό κάνει ένα παιδί  ,πιστεύει ,εμπιστεύεται ,αφήνεται με απόλυτη εμπιστοσύνη στον πατέρα .
 
 
Ματθ. 18,3        ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
Ματθ. 18,4        ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.
 
 
Το παιδί μέσα στον καθένα από εμάς ,όταν εμπιστευτεί  απόλυτα τον Θεό και αφεθεί σε αυτόν , ξέρει ότι και ο Θεός , ακόμα και πόσα είναι τα άστρα…
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
 
Γ.Μ        

Αφήστε μια απάντηση