ΑΡΘΡΑ 17 Οκτ 2022 - 6:06

Ἐμεῖς αὐτοί εἴμαστε !

Ἐμεῖς αὐτοί εἴμαστε !
Κυριακή ! Ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου ! 
Πήγαμε στήν ἐκκλησία,ἀνάψαμε τό κερί μας καί προσευχηθήκαμε.
Κάποτε πήγαινε ὅλη ἡ οἰκογένεια στήν ἐκκλησία,κάθε Κυριακή. Καί στά βιβλία τῶν πρώτων τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ μᾶς δίδασκαν τήν σημασία τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς παρουσίας μας στήν Λειτουργία τῆς Κυριακῆς καί τῶν μεγάλων ἑορτῶν.
Ἐμεῖς ἐκεῖνες τίς ἀξίες διδαχθήκαμε καί αὐτές διαφυλάττομεν. Αὐτές ὑπερασπιζόμεθα.
Τήν Παράδοσίν μας,τήν Ἑλληνική μας κληρονομιά.
Καί Παράδοσις ἦταν καί τό Κυριακάτικο τραπέζι ὁλοκλήρου τῆς οἰκογενείας.

 

Ἔτσι κάθε Κυριακή βρισκόμαστε οἰκογενειακῶς.
Οἱ ῥίζες, παπποῦς καί γιαγιά…
Οἱ γεννήτορες  τῆς οἰκογενείας,πατέρας καί μητέρα…
Τά τέκνα. Τό μέλλον τῆς οἰκογενείας. Τό μέλλον τοῦ Ἔθνους.
Ὅλοι γύρω ἀπό τό Κυριακάτικο τραπέζι.
Συνεχίζουμε πιστοί στήν παράδοσιν,διότι αὐτό μάθαμε καί μέσα ἀπό τήν βίωσιν νοήσαμε τήν ἀξία του. Νοήσαμε πόσο ἱεροί εἶναι αὐτοί οἱ δεσμοί. Καί πώς πρέπει νά διαφυλαχθοῦν για τό καλό τῆς Χώρας μας. Τοῦ μεγάλου μας σπιτιοῦ.
Μάθαμε ν᾿ἀγαπᾶμε τό Ἔθνος μας, νά καμαρώνουε γιά τίς ἔνδοξες σελίδες τῆς Ἱστορίας μας.

Μάθαμε γιά τήν ἀξία καί τήν δύναμιν τῆς Πίστεώς μας καί τόν Σεβασμό στούς Λειτουργούς της.

 

Ἀξίες πού στάθηκαν ὀδηγοί στήν ζωή μας γιά νά γίνουμε καλοί ἄνθρωποι. Μεγάλη ὐπόθεσις νά σέ σέβονται οἱ συνάνθρωποί σου ! Νά σ᾿ἐκτιμοῦν καί νά ἔχουν μία καλή κουβέντα γιά ἐσένα.

Μάθαμε πώς ἡ προσευχή εἶναι ἡ ἐπικοινωνία μας μέ τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Καί ἀγαπήσαμε αὐτή τήν ἐπικοινωνία διότι νοιώσαμε καί νοιώθουμε  τήν προστασία Του !

 

Στό Σχολεῖο οἱ δάσκαλοί μας,μᾶς ἐδίδασκαν τί σημαίνουν Ἀξίες, Ἰδέες, Ἰδανικά. Μᾶς ἔμαθαν πώς ἡ πίστις σ᾿αὐτά δημιουργεῖ ἀξίους ἀνθρώπους. Ἀνθρώπους πού εἶναι χρήσιμοι καί ὠφέλιμοι στήν κοινωνία. Καί μᾶς ἔμαθαν πώς ὁ σεβασμός πρῶτα στόν ἑαυτό μας ἀποτελεῖ τήν βάσιν γιά τό χτίσιμο ἑνός καλοῦ χαρακτήρα, μίας ἀξιολόγου προσωπικότητος. Τά παραδείγματα ἀπό τήν Ἑλληνική Ἱστορία,ἀμέτρητα !

 

Ἔ λοιπόν αὐτήν τήν Παράδοσιν ὑπερασπίζομαι. Αὐτή τήν Παράδοσιν προσπαθῶ νά μεταφέρω στούς συνανθρώπους μου ὡς ἀπόδειξιν μιᾶς ὄμορφης ζωῆς πού βασίζεται στήν πανάρχαια κληρονομιά τῶν προγόνων μας καί πού πάντα θά λάμπῃ σάν φωτεινό ἀστέρι στόν Παγκόσμιο Πολιτισμό !
Αὐτή τήν Παράδοσιν πού μπορεῖ νά ξεκινᾷ ἀπό τό οἰκογενειακό Κυριακάτικο τραπέζι,νά φεγγοβολᾷ κάτω ἀπό τά κεριά τῆς Ἐκκλησίας καί νά φωτίζῃ περίλαμπρα τίς παρελάσεις τῶν Ἐθνικῶν μας Ἐπετείων.

 

Ὅλα αὐτά εἶναι γιά ἐμένα ἡ Ἑλληνική μου Παράδοσις. Ὅλα αὐτά ὑπερασπίζομαι διότι ὅλες οἱ ἀνθρώπινες ἀξίες,ἰδέες, ἰδανικά μέσα σ᾿αὐτήν ἐμπεριέχονται.
Ζήτω τό Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων !
Σημ. Οἱ φωτό ἀπό τό Ἀλφαβητάρι τῆς Α΄ Δημοτικοῦ ( 1965) -ἀπό ἐδῶ
Ἡ Πελασγική 

Αφήστε μια απάντηση