Οταν οι πέτρες άρχισαν να φωνάζουν.
Χαίρεται
Ματθ. 3,9  καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.
 
πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ
Όπως τότε έτσι και σήμερα  ,εμείς οι άνθρωποι δεν αλλάζουμε  ,τότε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι ,σήμερα οι φανεροχριστιανοι και χριστέμποροι ,ψευδοπροφήτες και ψευδοχριστοί .
Μιλάω και εμπορεύομαι τον Χριστό με το στόμα ,αλλά στην καρδιά δεν τον έχω και δεν μπορώ να το δεχθώ ,για αυτό δεν θα το κατα-νοησω  μπορεί και ποτέ ότι  πατέρα  ΔΕΝ ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ  .
Η  σκληροκαρδία ,η πώρωση ,που δημιουργεί η περηφάνια ,είναι δύσκολα αναστρέψιμη ,γιατί είναι στην καρδιά και στην ψυχή πλέον ,είναι στο πνεύμα και όχι στο σώμα .
Εκεί γίνεται η ζημιά ,εκεί γίνεται η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά ,στον νου ,στο πιλοτήριο  .
Ο Βασιλιάς Δαυίδ επέστρεψε και μετανόησε ,επειδή η αμαρτία δεν κατέλαβε την καρδιά του .
Όταν θα ακούσω το  ουκ οίδα υμας  ,ούτε τότε θα καταλάβω ότι δεν  έβαλα τον Χριστό οδηγό ποτέ στην καρδιά μου ,
Δεν δέχτηκα ποτέ ότι δεν είναι στην καρδιά μου και να φωνάξω κλαίγοντας Παναγία μου, φώτισόν μου το σκότος όπως  Έλεγε  ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς .
 
Ματθ. 15,8   ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ στόματι αὐτῶν καὶ τοῖς χείλεσί με τιμᾷ.
 
Ένας άγιος ζητούσε τον φωτισμό ,ζητούσε να βγει από το σκοτάδι 
 και όμως  εγώ ο φανεροχριστιανός ,ο χριστέμπορος ,τολμώ να μιλώ για τον Χριστό ,νομίζοντας ότι πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ·
Με το στόμα  και τα χείλια μιλάω για τον Χριστό , ενώ στην καρδία μου βρίσκεται ο πονηρός .
Δύσκολη η ΑΛΗΘΕΙΑ ...ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ·
ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.
 
Ξέρω έναν μάστορα  που έχει και έναν βοηθό ,ασχολούνται  με υδραυλικά , κυρίως όμως  κόβουν παλιοσίδερα λέβητες και δεξαμενές .βαριά ,βρώμικη και επικίνδυνη εργασία .
Κάποια μέρα αυτοί οι δύο ,ο βοηθός και ο υδραυλικός  πήγαν σε ένα σπίτι να τοποθετήσουν έναν ηλιακό .
Εκεί  έμενε ένας περίεργος τύπος ,ο Νίκος ,παλαβός  για τον κόσμο ,με ψυχοφάρμακα ,πολυλογάς ,επιθετικός ,τσακωμένος με την αδελφή του και τον κόσμο .
Ο  υδραυλικός και ο βοηθός διέκριναν ότι ο Νίκος είναι  καλή ψυχή ,είναι  αδελφός , κουβέντα στην κουβέντα ηρέμησαν τον Νίκο ,του μίλησαν για τον Χριστό ,για την ευχή και άλλα πολλά .
Ο Νίκος άκουγε  με προσοχή και όλο και ηρεμούσε περισσότερο . .
Προχθές ο υδραυλικός πήγε  στην Εκκλησία τον Νίκο  ,εκεί ήταν και ο βοηθός   ,τον εξομολόγησε ο  Ιερέας και του έδωσε ευλογία να κοινωνήσει.
Σήμερα ο Νίκος αφού παρακολούθησε όλη την λειτουργία , ενώ δεν μπορούσε να σταθεί λεπτό μέσα σε Εκκλησία, από τον πειρασμό ,κοινώνησε στο τέλος  έλαβε τα άχραντα Μυστήρια.
 πήρε άρτο και αντίδωρο να πάει στην αδελφή του ,για να τα βρουν ,ο υδραυλικός τον πήγε στον Χριστό….
Ματθ. 7,23  οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν.
Εγώ  που νόμιζα ότι πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ  μήπως  είμαι τελικα   αυτοδικαιωμένος  αλλά νεκρός  και θα ακούσω τότε την ώρα ης κρίσης το  οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς·  ἀποχωρεῖτε….
πόσους Νίκους ,ελαχίστους αδελφούς πήγα στον Χριστό ; που είπε  ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με….
Αλλιώς  ίσως  είναι τα  τέκνα τῷ Ἀβραάμ τελικά  εγώ είμαι  ένας φανεροχριστιανός ,χριστέμπορος .
Λουκ. 19,40        καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι κεκράξονται.
Λουκ. 19,40       Και αποκριθείς ο Ιησούς τους είπε· “σας διαβεβαιώνω, ότι εάν αυτοί σιωπήσουν, οι πέτρες θα φωνάξουν”.
Μήπως εδώ και καιρό  ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. από μαρμαρωμένες ,πετρωμένες ψυχες διάλεξε αυτούς  που ως οἱ λίθοι κεκράξονται .που θα ξυπνήσουν ,αυτές που θέλουν πραγματικά και είναι ζωντανοί μεσα τους .
και  αφού  οὗτοι σιωπήσωσιν, τους εγκατέλειψε , τους  χριστέμπορους και τους φανεροχριστιανούς ,τους ψευδοχριστούς και ψευδοπροφήτες,  στην πώρωση τους .
Αυτά τα τέκνα τῷ Ἀβραάμ  μήπως ζουν υπάρχουν αόρατοι  από  τον κόσμο, κινούνται ανάμεσα μας .
Εμείς όταν  τους κοιτάμε ειρωνικά ,χλευαστικά ,υποτιμητικά  ,αυτοί ίσως σκέφτονται 
Κύριε μη στήσεις αυτοίς την αμαρτίαν ταύτην.
 
βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾽ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι…
 
Τα πράγματα δε είναι όπως φαίνονται , ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.
Όταν οὗτοι σιωπήσωσιν  ,αυτοί που έπρεπε από την καρδιά τους να μιλούν και να δείχνουν τον Χριστό με τις πράξεις τους και όχι με τα λόγια …
Α Πε. 2,5   καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε, οἶκος πνευματικός, ἱεράτευμα ἅγιον,
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
 
Γ Μ 

Αφήστε μια απάντηση