Η καμήλα που είδε την καμπούρα της …
Χαίρεται
ΨΑΛΜΟΣ 81   6.ΕΓΩ ΕΙΠΑ· ΘΕΟΙ ΕΣΤΕ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΥΨΙΣΤΟΥ ΠΑΝΤΕΣ·
Ένα από τα επτά μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι και αυτό της Ιεροσύνης 
Ο Κύριος της Δόξης , πρώτα στους  αποστόλους του και ειδικά στον απόστολο Πέτρο ,έδωσε την Θεία εξουσία του . 
 ἄν τινα ἀφῆτε τάς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.
Στην συνέχεια δια της χειροτονίας και χωρίς να μπορεί άνθρωπος να το συλλάβει ,για αυτό λέγεται ΜΥΣΤΗΡΙΟ
Αυτή η εξουσία περνάει και σε άλλους  μέσα στην ιστορία ,από γενεά σε γενεά .  .
 
5 οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ συνῆκαν, ἐν σκότει διαπορεύονται· σαλευθήσονται πάντα τὰ θεμέλια τῆς γῆς.
 
Για εμάς  τον λαό ,αλλά και τον κλήρο που δεν συνειδητοποιούμαι την δύναμη, το βάρος  και την εξουσία της Ιεροσύνης .
Όλοι μας ,όταν αλληλοκατηγορούμαστε , για όλους μας ο Κύριος λέει  οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ συνῆκαν, ἐν σκότει διαπορεύονται·.
Δεν το λέει μόνο για τον κλήρο ,αλλά και για εμάς τον λαό ,που δεν καταλαβαίνουμε την σπουδαιότητα αλλά και την ανάγκη του Μυστηρίου της Ιεροσύνης .
Αν πάψει  το Μυστήριο της Ιεροσύνης ,η ευθύνη θα βαραίνει  ισόποσα λαό και κλήρο  ,όλους μας και τότε είναι 
που σαλευθήσονται πάντα τὰ θεμέλια τῆς γῆς.
 
Όταν στον 81ο ψαλμό του Δαυίδ λέει Ὁ Θεὸς ἔστη ἐν συναγωγῇ θεῶν  
Ο Θεός στέκεται ανάμεσα σε αυτούς που πήραν το δώρο της Ιεροσύνης. 
Μπορεί να  στέκεται ανάμεσα στον διορισμένο από αυτόν κλήρο και θα τους διακρίνει ,δικάσει, στην ώρα που πρέπει και εκείνος θέλει.
Αυτό δεν θα δικαιώσει αυτόματα εμάς τον λαό ,αντίθετα αν δεν το καταλάβουμε ότι μερίζεται η ευθύνη ,θα δικάσει και εμάς .
 
Όταν στον ίδιο ψαλμό λέει 

2 ἕως πότε κρίνετε ἀδικίαν καὶ πρόσωπα ἁμαρτωλῶν λαμβάνετε;
 Ως πότε άδικα θα κρίνετε και θα χαρίζεστε στους ασεβείς;
3 κρίνατε ὀρφανῷ καὶ πτωχῷ, ταπεινὸν καὶ πένητα δικαιώσατε·
 Δικαιοσύνη αποδώστε στον άμοιρο, στον ορφανό· δώστε το δίκιο του φτωχού και του απόρου.
ἐξέλεσθε πένητα καὶ πτωχόν, ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ῥύσασθε αὐτόν.
 Ελευθερώστε τον αδύνατο και τον φτωχό, λυτρώστε τους από την εξουσία των ανόμων.
5 οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ συνῆκαν, ἐν σκότει διαπορεύονται· σαλευθήσονται πάντα τὰ θεμέλια τῆς γῆς.
Χωρίς να έχουν γνώση ούτε επίγνωση, βαδίζουν στο σκοτάδι· κλονίζοντ’ όλα τα θεμέλια της γης.
Δεν εννοεί μόνο αυτούς που έλαβαν την εξουσία μέσω του Μυστηρίου της Ιεροσύνης αλλά εννοείς .πάντες·
6 ἐγὼ εἶπα· θεοί ἐστε καὶ υἱοὶ Ὑψίστου πάντες·
 Σκέφτηκα εγώ, εσείς είστε θεοί, είσαστε όλοι σας παιδιά του Υψίστου.
Πενήντα πενήντα .
Το αποτέλεσμα είναι  ΟΛΟΙ όχι μόνο ο κλήρος ,αλλά και εμείς ο λαός  να είμαστε στο σκοτάδι ,με το 50 % της ευθύνης να μας ανήκει και το άλλο 50 % της ευθύνης να ανήκει στους ποιμένες μας .
Σε μία σχέση λαού και κλήρου ,δεν φταίει εξ ολοκλήρου η μία πλευρά ,αλλά το βάρος των ευθυνών διαμοιράζεται ισόποσα .
Το μεγάλο λάθος είναι ότι τα ρίχνουμε ο ένας στον άλλον και να  αυτοδικαιωνόμαστε μόνοι μας
Το αποτέλεσμα ,να μην βλέπουμε πλέον την ΑΛΗΘΕΙΑ και την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ,αλλά να επιδιώκουμε την δόξα και τον πλούτο αυτού του κόσμου.
2 ἕως πότε κρίνετε ἀδικίαν καὶ πρόσωπα ἁμαρτωλῶν λαμβάνετε;
 Εως πότε θα δικάζετε αδίκως και θα λαμβάνετε υπ’ όψιν πρόσωπα χαριζόμενοι εις αμαρτωλούς, πλουσίους και ισχυρούς;
Η ευθύνη της πνευματικής κατρακύλας  βαραίνει ίσα  λαό και κλήρο .
Όταν θα σηκωθεί ο Θεός να μας κρίνει ,δεν θα μας δικαιώσει να ρίχνουμε τα βάρη ο ένας στον άλλον .
Αλλά να προσπαθούμε να στηρίξουμε ,να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον ,λαό και κλήρος .
Ας κοιτάξουμε πρώτα τον εαυτό μας , ας σταματήσουμε να κρίνουμε  και να κατακρίνουμε ειδικά  την Ιεροσύνη .
Ας βοηθήσουμε όσο μπορούμε , αν δεν μπορούμε  είναι καιρός του σιγάν .
 
7 ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνθρωποι ἀποθνήσκετε καὶ ὡς εἷς τῶν ἀρχόντων πίπτετε.
 Κι ωστόσο θα πεθάνετε σαν όλους τους ανθρώπους· θα πέσετε νεκροί, το ίδιο όπως κι οι άρχοντες
Οτι ο προφήτης  λέει  ότι ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνθρωποι ἀποθνήσκετε καὶ ὡς εἷς τῶν ἀρχόντων πίπτετε( θα πεθάνετε σαν όλους τους ανθρώπους· θα πέσετε νεκροί, το ίδιο όπως κι οι άρχοντες ) ,
Αυτό δεν αφορά μόνο όσους ο Θεός είπε  θεοί ἐστε καὶ υἱοὶ Ὑψίστου  αλλά αφορά πάντες .
 
Αυτοκριτική αντί για αυτοδικαίωση 
 
Όταν οι καμήλες  θα δουν τις  καμπούρες  της ,η κάθε μια ξεχωριστά ,θα πάψουν να κατηγορούν και να κοροϊδεύουν  η μία την άλλη για την καμπούρα της .
Τότε το καραβάνι θα πάρει τον σωστό δρόμο ,διαφορετικά  ὡς ἄνθρωποι ἀποθνήσκετε καὶ ὡς εἷς τῶν ἀρχόντων πίπτετε και σαλευθήσονται πάντα τὰ θεμέλια τῆς γῆς.
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση