Έξοδος προς την ΑΛΗΘΕΙΑ .
Χαίρεται 
Αποκ. 3,19   ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ, ἐλέγχω καὶ παιδεύω· ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον.
 
Φιλώ σημαίνει αγαπώ .
Ο Κύριος  στην Αποκάλυψη λέει , ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ  ,δηλαδή ; κάποιους τους αγαπά και κάποιους όχι ;
Αφού ο Θεός Αγάπη εστί ,είναι δυνατόν να υπάρχουν κάποιοι που δεν φιλά ; 
 
Εάν αγαπάς κάποιον αλλά αυτός δεν το νοιώθει και δεν πρόκειται ποτέ να νοιώσει την αγάπη σου.
Αυτή η αγάπη δεν βρίσκει ανταπόκριση ,δεν κλείνει το κύκλωμα ,δεν βρίσκει ανταπόκριση 
Λουκ. 10,6 καί εάν ή εκεί υιός ειρήνης, επαναπαύσεται επ αυτόν η ειρήνη υμών ει δέ μήγε, εφ υμάς επανακάμψει.
Έτσι επιστρέφει στον αποστολέα ,σαν αναπάντητη κλήση ,σαν απαράδοτο γράμμα που  επέστρεψε με άρνηση παραλαβής .
Λουκ. 10,11 καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἀπὸ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας ἡμῶν ἀπομασσόμεθα ὑμῖν·
Η  αγάπη χτύπησε την πόρτα του Ιούδα ,του έδωσε ευκαιρίες  ,αλλά στο τέλος επέστρεψε  στον κάτοχο  της 
Η αγάπη δεν πληγώνεται ,δεν ζητά ανταλλάγματα ,δεν είναι υπερήφανη ,αν δεν την δεχτείς επιστρέφει στον  κάτοχο .
 
Οὕς προέγνω ὁ Θεός, τούτους καί προώρισεν·
Ο Θεός προγνωρίζει ποιοι στο τέλος , μετά από δοκιμασίες ,πειρασμούς  ,αλλεπάλληλές θλίψεις θα αποδεχτούν την κλήση .Έτσι λέει για αυτές τις ψυχές  ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ, ἐλέγχω καὶ παιδεύω·
Εὰν φιλῶ, ἐλέγχω καὶ παιδεύω.
Υπάρχουν αυτοί που κάπως, κάποτε θα  σπάσει η πώρωση ,η σκληροκαρδία ,θα καμφθεί ο εγωισμός τους ,θα διαλυθεί κάθε αυτοπεποίθηση .
Έτσι ἐλέγχει καὶ παιδεύει επειδή  αυτός ο άνθρωπος  θα φτάσει στο κατά Θεόν ζήλο και στην μετάνοια  ,σε γνωστή στιγμή για τον Θεό ,άγνωστη για εμάς .
Είτε με τον ένα τρόπο έιτε με τον άλλον ,θα μαρτυρήσουν ,θα ομολογήσουν  Χριστό , θα φτάσουν να νοιώσουν την ΑΓΑΠΗ του Θεού ,θα κλείσει το κύκλωμα ΑΓΑΠΗΣ  και θα υπερχειλίσει πρός τα έξω .
 
Γιατί η ΑΓΑΠΗ του ΘΕΟΥ είναι άπειρη και όταν ο άνθρωπος σπάσει και γίνει δεκτικός  αυτής  μετά ξεχειλίζει από αυτήν ,δεν μπορεί να κρυφτεί ,ως αγάπη αλήθεια ,αλλά και δικαιοσύνη που θερμαίνει ,φωτίζει αλλά και κατακαίει .
 
Ιω. 4,14             ὃς δι᾿ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ, γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.
Ὁ μαθητής ὅν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς 
 
Ο μαθητής που λόγω της κατάστασης του ,αισθανόταν περισσότερο και καθαρότερα  αυτό που σε όλος μας στέλνει ο Κύριος 
Δεχόταν μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας ,χάρης , αγάπης .έχει μεγαλύτερο καθαρότερο ,δοχείο .
 
Ο Ιησούς στέλνει την ΑΓΑΠΗ του παντού σε όλους  ,εγώ έχω μικρό ,μεσαίο , μεγάλο ,τεράστιο δοχείο ή  ομπρέλα η παίρνω το ασανσέρ και κατεβαίνω όσο πιο βαθιά γίνεται  ,για να μην με βρει…
 
Ο Θεός αγαπά  ,το Θέμα είναι εγώ παίρνω αυτήν την άπειρη αγάπη ,από την πηγή ή την αρνούμαι  και έτσι δεν βρίσκει αποδέκτη και επιστρέφει  πίσω στον αποστολέα .
Έτσι τον αναγκάζω να με σφυροκοπήσει με δοκιμασίες ,πειρασμούς , μέχρι να σπάσω  ,εάν είναι να σπάσω θα με 
φτάσει στα όρια μου ,θα κατεβαίνω από τον σταυρό και θα με περιμένει μεγαλύτερος πιο κάτω …
Εάν όχι ,δεν πρόκειται  να καταλάβω τίποτα ,θα περάσω μια φαινομενικά ευχάριστη ζωή ,χωρίς δοκιμασίες ,με την απουσία της ΑΓΑΠΗΣ του Θεού ,χωρίς δοκιμασίες ,μέσα στο ψέμα ,στο σκοτάδι , θα πλέω στην αγαπολογία .
Μέχρι να φτάσει η ώρα της κρίσης ,η  ώρα  της ΑΛΗΘΕΙΑΣ ,που όταν μου δόθηκε η ευκαιρία εν ζωή , της γύρισα την πλάτη .
 
 
        Όταν βγαίνεις και θέλεις να βγεις από το σκοτάδι ,χρειάζεται  κόπος και χρόνος για να συνηθίσεις το ΦΩΣ  
         Όταν ακούς την ΑΛΗΘΕΙΑ, όταν θέλεις να ακούσεις την ΑΛΗΘΕΙΑ ,χρειάζεται κόπος χρόνος για να την συνηθίσεις .
 
 
Εκτός αν της γυρίσεις την πλάτη ,δεν θα μπορείς όμως  πάντα να γυρνάς την πλάτη στην ΑΛΗΘΕΙΑ ,η ώρα της κρίσης  ,της δικαιοσύνης ενώπιος ενωπίω με την ΑΛΗΘΕΙΑ, είναι αναπόφευκτη για όλους μας .
 
          Η  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ είναι το τέλος της ιστορίας και αρχή μιας άλλης δικαιότερης  για όλους …
 
 
Αποκ. 21,1   Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ , καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι.
Αποκ. 21,1    Και είδα νέον ουρανόν και νέαν γην, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη, με την ουσίαν και την μορφήν που είχαν, σαν φθαρτοί και άστατοι που ήσαν, έφυγαν. Και η θάλασσα, σύμβολον της χαώδους καταστάσεως που είχεν επικρατήσει εις την οικουμένην εξ αιτίας της αμαρτίας, δεν υπάρχει πλέον.
 
ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον ,ακολούθησε τα βέλη πρός την έξοδο ,πρός το ΦΩΣ γιατί  ὅσους ἐὰν φιλῶ, ἐλέγχω καὶ παιδεύω συνεχώς…
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετάνοιας 
 
Γ.Ν  

Αφήστε μια απάντηση