Μέσα στην την χούφτα του ζητιάνου.
Χαίρεται.
Μια  προδιαγεγραμμένη πορεία .
Η πνευματική πορεία  της ανθρωπότητας ,αλλά και κάθε γενεάς είναι δεδομένη και είναι κυκλική ,ενώ κοσμικά είναι φαινομενικά διαφορετική .
Η ιστορία των Ισραηλιτών που περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη, είναι το υπόδειγμα για την ανθρωπότητα ολόκληρη. 
Για αυτό αξίζει κανείς να την μελετήσει  ,θα βρει το τώρα ,το πρίν και το μετά της ανθρωπότητας .
Είναι  συνεχόμενοι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι ,πίστης στον Θεό και ευλογίας ,μετά ο πλουτισμός φέρνει τον σκοτισμό ,την αποστασία, αυτή φέρνει την καταστροφή και την κλήση για επιστροφή ,στο τέλος  η εξουθένωση φέρνει την Μετάνοια και ξανά πίστη από την αρχή  .
Αυτοί οι κύκλοι περιγράφονται στην ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ πλέον, σφραγίδες ,σάλπιγγες ,φιάλες ,για όλη την ανθρωπότητα έως της κρίσης και της συντελείας .
 
Λουκ. 18,8   πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;
 
Όταν αυτοί οι κύκλοι θα σταματήσουν  ,θα πάψει να υπάρχει ο κόσμος όπως τον ξέρουμε ,το σχέδιο του Θεού να ενωθεί με το πλάσμα του θα έχει ολοκληρωθεί .
Το κακό θα φυλακιστεί ,θα πάει εκεί που ανήκει με αυτούς που το πίστεψαν και δεν το αρνήθηκαν ,δεν μετανόησαν και  ούτε πρόκειται ,παρά τις συνεχείς κλήσεις για ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Όταν η ανθρωπότητα  θα έχει φτάσει στο αποκορύφωμα της αποστασίας ,τότε και το κακό θα την καταλάβει ,κατά παραχώρηση Θεού ,τότε και θα μας γίνει φανερό το κακό ,το πονηρό ,μέσα σε έναν άνθρωπο .
‘Ολα αυτά που θα  συμβούν περιγράφονται στην Αποκάλυψη ,αλλά δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα ίδια τα οποία συνέβαιναν μέσα στην ανθρώπινη ιστορία με μικρότερη ένταση .Τα ίδια ακριβώς  όπως και στην Παλαιά Διαθήκη για τον Ισραήλ .
 
Ματθ. 9,36      ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐῤῥιμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα
 
Έτσι και τώρα βρισκόμαστε σε κάποιο σημείο του κύκλου , απλά η ένταση αλλάζει ,σε κάθε νέο κύκλο μεγαλώνει .
καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν.
Είναι αυτό το κάτι που λείπει μειώνεται η ΑΓΑΠΗ και μεγαλώνει η ανομία  στον κόσμο ,ακόμα και από αυτούς που θα περιμέναμε να το έχουν μειώνεται ,χάνεται και μένουν χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.
Ενώ περιμένουμε να έχουν καθαριστεί από τα πάθη και στην έρημο , να έχουν γεμίσει από αυτό και να μας το δίνουν απλόχερα ,ο κόσμος σαν ποτάμι , κατέλαβε και την έρημο .
Νομίζουν ότι το έχουν αλλά Φάσκοντες είναι σοφοί, εμωράνθησαν .
Όπως την εποχή των γραμματέων και των Φαρισαίων ο κόσμος τους ακολουθούσε ,αλλά ανάπαυση δεν έβρισκαν οι οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι  εκείνης της εποχής .
 
 
Ιω. 5,44             πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ οὐ ζητεῖτε;
 
Γύρω μας υπάρχουν πολλοί ,πάμπολοι ελάχιστοι αδελφοί μας , αυτοί που ο σατανάς τους χτυπάει κάτω ,τους διαλύει ,αλλά δεν του παραδίδουν την καρδιά τους ,δεν μπαίνουν στο θέλημα του ,δεν τον ακούνε  και έτσι τους κυνηγάει ανελέητα .
Κάθε άγιος δεν παραδίδει και δεν θα παραδώσει ποτέ την καρδιά του ,  το Θέλημα του στον σατανά ,όσο και να τον κυνηγά .Αυτός είναι ο ελάχιστος ,ο ζητιάνος ,ο παλαβός , ο ναρκομανής, ο άστεγος  ,δεν υπακούει τον σατανά και έτσι δεν απολαμβάνει  την κοσμική χαρά ,τον πλούτο , αλλά και δεν έχει την δύναμη να αντιμετωπίσει τον σατανά .
Είναι ο μελλοντικός  κάτοικός του παραδείσου ο φτωχολαζαρος .θέλει βοήθεια στήριξη .
 
Αποκ. 7,17         ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτούς, καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων, καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.
Λουκ. 22,32       καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου.
 
Υπάρχουν και αυτοί που τον νίκησαν επ ονόματι του Κυρίου ,που πέρασαν την δοκιμασία της αναμέτρησης μαζί του Ταπεινώθηκαν και επικαλέστηκαν το όνομα Κυρίου για να τους σώσει και είναι πλέον στηρίγματα των ελαχίστων .
Το μόνο που ζητούν είναι την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ,την ΔΟΞΑ του Θεού ,αδιαφορούν για την δόξαν παρὰ ἀλλήλων .
 
γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.
 
Γύρω μας υπάρχουν αδελφοί ελάχιστοι ,ἐκλελυμένοι καὶ ἐῤῥιμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα ημιθανείς από την αμαρτία ,έχει τα δικαιώματα τους ο σατανάς , δεν υποκύπτουν όμως, δεν τον υπηρετούν ,αλλά δεν μπορούν να του ξεφύγουν ,ενώ προσπαθούν είναι αδύναμοι .
Οι περισσότεροι ιερείς και λευίτες όπως και την εποχή του καλού Σαμαρείτη  ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθε.
Αυτό που λείπει είναι  η ΑΓΑΠΗ .
 
Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. 
Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι. 
Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσομαι, 
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.
 
 
 Α Τιμ. 1,15   Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ· 
Η εποχή που βρισκόμαστε μοιάζει με την εποχή πρό της πρώτης ελευσέως του Κυρίου .
Οι άνθρωποι με καλή προαίρεση ,αυτοί που δεν παραδίδονται στο κακό ,δεν είναι αυτού του μάταιου κόσμου ,είναι ἐκλελυμένοι καὶ ἐῤῥιμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα 
Αυτοί που έπρεπε να είναι ποιμένες  και πρώτοι αυτοί να είναι με σκυμμένο κεφάλι και επίγνωση της αμαρτωλότητα τους ,όπως ο Άγιος Παύλος που δίδασκε ΜΕΤΑΝΟΙΑ λέγοντας Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ· 
Αλλά οι περισσότεροι πέφτουν στην παγίδα του δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες  και Φάσκοντες είναι σοφοί, εμωράνθησαν 
 
               Η αδυναμία της φοβερής αυτογνωσίας ,ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ ,στην αμαρτία 
 
Αν δεν νοιώθω εγώ σε βάθος την  αμαρτία μου όπως ο τελώνης ,αλλά νοιώθω ως ο φαρισαίος  ,μπορεί αυτά που λέω να είναι σωστά ,αλλά γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. 
 
 
Ματθ. 23,3        πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ                                   ποιεῖτε· λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι.
Οσα λοιπόν αν σας διδάσκουν να τηρήτε, τηρείτετα και πράττετέ τα. Μη πράττετε όμως κατά τα                              έργα αυτών, διότι λέγουν άλλα δεν εφαρμόζουν όσα λέγουν.
Δεν είναι αυτό το τελικό κριτήριο της  σωτηρίας ,η υπακοή πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε
Το κριτήριο της κρίσεως είναι τα έργα , ως καρποί που  κατὰ δὲ τὰ ἔργα οι φαρισαίοι δεν έχουν λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι.  
 
Ματθ. 3,8          ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας,
Η τελική κρίση ,το κριτήριο  του Χριστού  κατά την τελική κρίση δεν θα είναι αν τηρήσαμε τους τύπους ,αν κάναμε θυσίες ,αρτοκλασίες ,ευχέλαια ,εξομολογήσεις  ,αν λέγαμε το σωστό ,αν είχαμε Θυσίες, αν κρατούσαμε το τυπικό του Σαββάτου, αυτά έκαναν και οι μωρές παρθένες στους γέροντες και στις γερόντισσές τους .
Αλλά αν κάναμε το σωστό  , αν διαχειριστήκαμε σωστά το ΕΛΕΟΣ .
Αλλά το κριτήριο του Κυρίου θα είναι  αν η υπακοή έφερε καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας.
Αν έφερε  θερμότητα στην καρδιά και αυτό μεταφράζεται αν το ΕΛΕΟΣ από αυτό που μας έδωσε ,γιατί σε αυτόν ανήκουν τα πάντα ,το μοιραστήκαμε με τους ελαχίστους αδελφούς μας . ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε.

 
Το κριτήριο της σωτηρίας μιάς ψυχής είναι όταν  Γίνεσθε οὖν οικτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.
τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων,
Μπορεί να φαίνεται δύσκολο ,να θέλει πίεση ,Οι βιασταὶ όμως ἁρπάζουσιν την Βασιλεία των Ουρανών  .
Να είναι εμπόδιο το εξωτερικό σχήμα ενός ανθρώπου ,που μοιάζει απατεώνας , κλέφτης ,επαγγελματίας ζητιάνος ,ανόητος ναρκομανής ,φυλακόβιος ,πρεζάκι  κ.α νομίζουμε ότι δεν αξίζει το ΕΛΕΟΣ μας ,σάμπως εμείς το αξίζουμε από τον Θεό …
Αλλά έτσι την πάτησαν και οι φαρισαίοι και δεν αναγνώρισαν τον Κύριο της Δόξης στο πρόσωπο του Χριστού .
Δανείζει Θεώ ο ελεών πτωχόν.
Ο  κάθε  κύκλος ενός  ανθρώπου  ,μιάς γενιάς , της ανθρωπότητας ολόκληρης , έχει τέλος  .
‘Οταν ο Θεός θα  αναζητήσει την ΜΕΤΑΝΟΙΑ μας και  κάνει την τελική καταμέτρηση των καρπών και των εργων της  ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ μας ,θα αναζητήσει το ΕΛΕΟΣ που εκείνος μας έδωσε χωρίς να το αξίζουμε τι το κάναμε και θα το ψάξει ,που ;
 
 
Μέσα στην χούφτα του ζητιάνου θα τo ψάξει…
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας .
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση