ΑΡΘΡΑ 19 Νοέ 2022 - 20:23

Μέσα στο δίχτυ του ψαρά .

Μέσα στο δίχτυ του ψαρά .
Χαίρεται
Αὐτοῦ ἀκούετε.
Ιω. 21,3             , καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν.
 
Οι  απόστολοι  ψάρευαν όλη την νύκτα και δεν είχαν πιάσει τίποτα .
Μόλις ξημέρωσε πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης και βγήκε ο ήλιος εμφανίστηκε απέναντι στην στεριά ο Κύριος ἔστη ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν.
Αυτός που έφτιαξε την μέρα ,τον ήλιο ,  τα πάντα , αυτός που είναι το ΦΩΣ του κόσμου ,αλλά και των ανθρώπων .
Ιω. 21,6             ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε.
                         ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυσαν ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων.
 
Υπάκουσαν στο πρόσταγμα του βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον  και μετά  το δίχτυ τους έγινε ασήκωτο  από την ψαριά οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυσαν ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων.
 
Ιω. 21,11       μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· 
 
Η αποστολική ψαριά έγινε ημέρα με την παρουσία και  το πρόσταγμα του Κυρίου  βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ  κόντεψε να σκίσει το δίχτυ ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν ,μεστὸν ἰχθύων μεγάλων.
Όλα  στην Αγία Γραφή περιέχουν συμβολισμούς ,νοήματα , προτροπές , προφητείες για το μέλλον ,κεκαλυμμένα 
Είναι εν κρυπτῷ βοήθεια ,επεξήγηση και στήριξη για  τους εκλεκτούς ,ενάντια στην προσπάθεια Πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς
Γιατί όμως είναι κεκαλυμμένα ;
 
γέγραπται γὰρ
Ο πρώτος που γνωρίζει τις γραφές απέξω και ανακατωτά και ψάχνει συνέχεια να βρει τι θα συμβεί είναι ο σατανάς 
Από την εποχή των προφητών ,της Θεοτόκου, την έψαχνε,  έψαχνε ,ακόμα ψάχνει  Πλανῆσαι τοὺς ἐκλεκτούς.
Στους δύο πρώτους πειρασμούς που έβαλε στον Κύριο ,ο Κύριος του  απαντά με το γέγραπται γὰρ.
 
Έτσι ο σατανάς  γνωρίζοντας και αυτός αλλά διεστραμμένα τις γραφές του λέει στον τρίτο πειρασμό και αυτός γέγραπται γὰρ.
 
ρήματα ζωής αιωνίου.
Η ερμηνεία της Αγίας Γραφής είναι  χάρισμα του Αγίου Πνεύματος  και ο σίγουρος δρόμος είναι οι ερμηνείες των πατέρων της Εκκλησίας ,των αγίων .Η κάθε ερμηνεία πρέπει να συνοδεύεται με αμφιβολία ,έως ότου επιβεβαιωθεί πατερικά .
Είναι ανεξάντλητη η Αγία Γραφή από μηνύματα ,σημεία ,προτροπές ,νοήματα  , όρεξη να έχεις ,άπειρα όπως και ο Θεός .
 
ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν·
 
Οι πατέρες της Εκκλησίας μας ,ερμήνευσαν το συγκεκριμένο γεγονός  ,την ψαριά των  μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· από τους αποστόλους ως εξής .
Τρείς φορές θα γίνει ο αποστολικός  Ευαγγελισμός της ανθρωπότητας  με τα αποτελέσματα  να είναι  ,όπως και την εποχή πρό του κατακλυσμού .
 
ἑκατὸν        
Τα πρωτοχριστιανικά χρόνια το  ἑκατὸν τοις ἑκατὸν των ανθρώπων εντός Εκκλησίας θα σωθούν
 
πεντήκοντα
  Τα μέσοοχριστιανικά χρόνια το πεντήκοντα  τοις ἑκατὸν των ανθρώπων εντός Εκκλησίας θα σωθούν
τριῶν 
Τα έσχατα  χρόνια το   τριῶν τοις ἑκατὸν των ανθρώπων εντός Εκκλησίας θα σωθούν
Μή φοβοῦ∙ μόνο πίστευε καί σωθήσεται.

Έτσι καταλαβαίνω πόσο δύσκολη γίνεται ολοένα  η σωτηρία της ψυχής μου ,όσο περνάει ο καιρός και μειώνεται το ποσοστό των σωσμένων ,όπως στον κατακλυσμό ,έως να εκλείψει η ΠΙΣΤΗ από τις καρδιές .

Το πιθανότερο είναι με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων  ,ότι κάπου μας έχει πιάσει  και είμαστε με τους πολλούς και όχι τους λίγους .
Το μόνο που μου μένει είναι η ΠΙΣΤΗ ,η ενδυνάμωση της ,στο πρόσωπο του Κυρίου ,η συνεχής επίκληση του ονόματος του .
 
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με
 
Όταν καταλάβω εις βάθος  την αδυναμία μου ,όπως και οι μαθητές του που  καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν.
Το μόνο που χρειάζεται  ,αλλά δεν είναι και εύκολο ,όσο και να μοιάζει εύκολο ,δεν είναι ,αλλά 
τα αδύνατα παρά ανθρώποις, δυνατά παρά τω Θεώ εστί.
Ο Κύριος ομιλεί  κατευθείαν στην καρδία του καθενός μας ,δια των Μυστηρίων του και των λειτουργών του ,εντός Εκκλησίας 
Εκεί  ακούγεται  η φωνή του καθαρά ,εκεί  ακούγετε ο Θεός που λέει Οὗτος ἐστίν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα. Αὐτοῦ ἀκούετε.
Για να είμαι μέσα στο δίχτυ ανάμεσα των  μεστὸν ἰχθύων μεγάλων των  ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν
 
γέγραπται γὰρ…..πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση