Αυτός που θα αλλάξει τον κόσμο .
Χαίρεται
Ιω. 13,27        καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς
 
Όταν ο Κύριος Επιτέλεσε για πρώτη πρώτη φορά το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας  . 
Ενώ ο Ιούδας ήταν μαζί του  τρία χρόνια και αυτού τα πόδια έπλυνε ο Κύριος και αυτός ήταν που έλαβε από τα χέρια του Κυρίου τὸ ψωμίον   ἐμβάψας τὸ ψωμίον δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτῃ.
Για αυτόν όμως ἦν δὲ νύξ ,δεν είδε το ΦΩΣ ,δεν είδε ποτέ την ημέρα ,δεν απαρνήθηκε τα πάθη του .
 
Ιω. 13,34           ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.
 
Μόλις εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς , στον Ιούδα και αποχώρησε από το μυστικό δείπνο  ,ἐκεῖνος εὐθέως ἐξῆλθεν· ἦν δὲ νύξ.
 Η νύχτα κατέλαβε τον Ιούδα  Ὅτε οὖν ἐξῆλθε από την χωρία των μαθητών ,υπακούοντας τον σατανά .
Αμέσως μετά ο Κύριος  ,στους υπόλοιπους ,αφού τους προετοίμαζε μια τριετία , τους καθάρισε  σώμα και ψυχή 
Έθεσε από τότε την βαρύτατη  καινὴν εντολήν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους ,που ισχύει μέχρι σήμερα ,για κάθε μαθητή του Κυρίου ,για κάθε αληθινό προσκυνητή του Θεού πατέρα  εν πνεύματι και αληθεία  .
Και τους έστειλε να αλλάξουν τον κόσμο …
 
 
Ιω. 13,34          καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.
 
Αυτή η εντολή της ανιδιοτελούς αγάπης ,ήταν αδύνατο για κάθε άνθρωπο να τηρηθεί  ,πρίν την έλευση  του Κυρίου ,πρίν την ενανθρώπιση   του .
Από την ΑΓΑΠΗ του ,από την  ένωση μαζί του ,μπορεί μόνο να φτάσω στο ἀγαπᾶτε ἀλλήλους και στην ένωση με τους άλλους ,για να αλλάξω τον κόσμο.
Η πρώτη Μυστηριακή ένωση μαζί τους ,έγινε μετά την πλήρη κάθαρση των μαθητών του και όταν ἐκεῖνος που αδιαφορούσε για τους άλλους ,εὐθέως ἐξῆλθεν.
 
Ιω. 14,15           Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε.
 
Η ΑΓΑΠΗ  πρός τον Κύριο  ,αν είναι αληθινή και υπαρκτή ,τότε είναι αυτή που δίνει την δύναμη της υπακοής και της τήρησης των εντολών του .
Μα κυρίως  την ἐντολὴν  την καινὴν  ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.
Η ΑΓΑΠΗ στο πρόσωπο του Κυρίου ,του Ιησού ,του Χριστού, είναι σαν το κύκλωμα που ρέει συνεχώς  
Είναι αυτή που δίνει και παίρνει ,δίνει την δύναμη στην ψυχή και από αυτή την δύναμη παράγεται η υπακοή ,η μετάνοια ,η υπομονή και ολες οι αρετές  .
Ιω. 4,13       πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν·
 
Ο κόσμος  με κάνει μία  πέτρα ,μία ξερή και άνυδρη έρημο ,έναν αδιάφορο υποκριτή ,που νομίζω ότι νοιάζομαι ,ότι αγαπώ τουλάχιστον τον εαυτό μου .
Έχω αδυναμία στο να τηρήσω την ἐντολὴν  την καινὴν  ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, γιατί δεν αγαπώ τον εαυτό μου πρώτα και τον εγκατέλειψα ξερό ,άνυδρο ,ετοιμοθάνατο .
Εγκατέλειψα τον Χριστό μου ,την πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον
Πρώτα από όλα δεν αγαπώ τον εαυτό μου , δεν αγαπώ την ψυχή μου ,αλλά ενδιαφέρομαι για την εξυπηρέτηση των χωμάτινων αναγκών μου .
Προσφέρω στο σώμα πρόσκαιρες  ηδονές , όμως έτσι  η δίψα της ψυχής δεν σβήνει ,μέχρι που πεθαίνει το σώμα μαζί με την ψυχή όπως και η έρημος .
Ιω. 4,14     τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ, γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.Εγώ το μόνο που δίνω είναι  μια μικρή  κίνηση ,την ελάχιστη αρχικά  ,προσφέρω μια  μικρή χαραμάδα από τον άνυδρο ξερό διψασμένο  εαυτό μου .
Τι είναι αυτό που ψάχνει και  βρίσκει ο Θεός σε έναν άνθρωπο ; 
Μια μικρή χαραμάδα στην πέτρα ,στην πώρωση ,στην σκληροκαρδία , για να ρίξει αυτό τον μικρό  κόκκο σιναπιού   Σπέρνει την ΠΙΣΤΗ και πιάνει αυτό το σποράκι ,πάνω στην πέτρα ,μέσα στην έρημο .
 Αυτός ο μικρούτσικος σπόρος ,διαλύει , σπάει την πέτρα  , ριζώνει και ανθίζει γίνετε δέντρο ,αν ποτιστεί .
 
Η Πίστη μόνη δεν φτάνει και οι δαίμονες πιστεύουν.
 
Αυτό το σποράκι θέλει να ποτίζεται από  πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον 
θέλει να συμμετέχω στα Μυστήρια της Εκκλησίας , να ακούω Λόγο Θεού ,να κάνω ελεημοσύνη 
Να  επιστρέφω πίσω στον Θεό την Δεκάτη ,το ένα δέκατο του ελέους του Θεού 
Μα και να προσεύχομαι  ,να συνομιλώ μυστικά με τον Θεό ,έτσι η πίστη μεγαλώνει ,αυξάνεται, αναπτύσσεται .
 
Ιω. 13,37           λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος ….τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.
Ο Ιούδας πίστευέ ,έμεινε και κοινώνησε από τα χέρια του Κυρίου ,νικήθηκε όμως από το πάθος του ,αυτό της φιλαργυρίας  και έτσι αποκόπηκε από το σώμα ,το σύνολο ἐξῆλθεν· ἦν δὲ νύξ και χάθηκε .
Αντίθετα ο απόστολος Πέτρος που πολεμήθηκε από το πάθος της φιλαυτίας  ,ότι είναι ξεχωριστός  ,αποκόπηκε  από το σύνολο των μαθητών   εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ,αυτή η φράση δείχνει την αποκοπή που έγινε .
Έδειξε ΜΕΤΑΝΟΙΑ κατάλαβε την αδυναμία  του ενός ,αν δεν είναι ενωμένος με  την εκκλησία ,όταν ρωτήθηκε   Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με πλεῖον τούτων; 
Και του δόθηκε η άδεια να επιστρέψει. βόσκε τὰ ἀρνία μου., μέσα στο σύνολο ως ποιμένας πλέον.
ἦν δὲ νύξ…εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνους  ὁ σατανᾶς
 
Η χρόνια  μας ως λαός  αποκοπή  από την Εκκλησία ,απο το σώμα του Χριστού ,η μία βόλτα το Πάσχα για τρία λεπτά και άντε καμία βάπτιση ,κανένας γάμος ,καμία κηδεία ,κανένα μνημόσυνο  ,για μερικά λεπτά .
Με τον περισσότερο χρόνο στα Μυστήρια να με βρίσκει για τσιγάρο έξω και κουβεντούλα   , για Κυριακάτική λειτουργία ούτε λόγος ,το ΦΩΣ χτυπά αλλά βρίσκει κλειστά . ἦν δὲ νύξ.
Έχουν φέρει τον σατανά  να έχει θρονιαστεί για τα καλά στις ζωές μας .
Η απομάκρυνση από τον Κύριο ,αφήνει ένα κενό ,που δεν μπορεί να μείνει κενό στο καθένα βαπτισμένο από εμάς ,έτσι εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς  και κατέστησε έναν λαό άνυδρο ξερό τοπίο ,ετοιμοθάνατο .
 
 
Για ποια ΑΓΑΠΗ να μιλήσω τότε ; 
 
ΑΛΗΘΕΙΑ είναι πρόσωπο ,είναι ο Χριστός ,μπορεί να πονάει ,αλλά ελευθερώνει κιόλας, λέει  γνώσεσθαι την Αλήθειαν και η Αλήθεια ελευθερώσει υμάς.
Μακριά από τον Χριστό ,την Εκκλησία ,τα ΜΥΣΤΗΡΙΑ ,η ΠΙΣΤΗ μπορεί να υπάρχει ,αλλά είναι ένας σπόρος που αν δεν ποτίζεται εξ ὕδατος ἁλλομένου δεν θα μεγαλώσει δεν θα αποδώσει καρπούς και έργα ,δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ΑΓΑΠΗ πρός ΑΛΛΗΛΟΥΣ .
Δεν μπορεί εγώ ο άνθρωπος όταν Ὅτε οὖν εξέλθωαπό την κοινωνία με τον Χριστότότε είναι σίγουρο θα εισέλθει  ὁ σατανᾶς να γεμίσει το κενό ,με την δική του πλάνη .
.
Ιω. 17,19      καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα καὶ αὐτοὶ ὦσιν ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ.
Ο Κύριος έγινε άνθρωπος για εμάς όλους ,μας ζητάει να αγιάσουμε και εμείς όπως αυτός 
Αυτός ἁγιάσε  ἐμαυτόν,, θυσιάστηκε  ὑπὲρ αὐτῶν , ἵνα καὶ αὐτοὶ ὦσιν ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ.
Για να τραβήξουμε και άλλους  μαζί μας  ,οικογένεια ,συγγενείς  φίλους ,  να γίνουν ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ
Να σωθούν και αυτοί  μαζί μας .
 
Θέλω να αλλάξω τον κόσμο ;
 
έχω ένα κόσμο μέσα μου ,που περιμένει να τον αλλάξω ,έχω μέσα μου έναν σπόρο που κοιμάται και περιμένει πότισμα .Αυτός ο σπόρος μπορεί να αλλάξει εμένα πρώτα να αγιάσω ἐμαυτόν  .
Μετά με τις πράξεις μου, την συμπεριφορά μου   ,που θα είναι αποτελέσματα  Μετανοίας και καρποί  του Αγίου Πνεύματος ,θα γίνονται γύρω μου σταδιακά και άλλοι ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ
Η μυστική επιδημία της Ορθοδοξίας .
 
Αλλάζει τον άνθρωπο από μέσα  σαν καλό  σαράκι και αυτός επηρεάζει μετά όλο του το περιβάλλον .
Έτσι μόνο μπορεί να αλλάξει ο κόσμος ,η αλλαγή ξεκινά από την  καρδιά ,από μέσα πρός τα έξω. 
Αυτή η αλλαγή είναι συνεχής ,είναι μια συνεχής πηγή χάρης ,άκτιστης ενέργειας που ως επιδημία  εξαπλώνεται .
Εκεί στηρίχτηκε η χιλιετής αυτοκρατορία της ΡΩΜΑΝΙΑΣ .
 
Με τα διάφορα θρησκεύματα γίνεται  από έξω πρός τα μέσα , η καρδιά παραμένει υπό κατάληψη από τον κρυμμένο πονηρό με απόλυτη ευθύνη του κάθε Ιούδα .
 
Λουκ. 8,16         Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ᾿ ἐπὶ λυχνίας ἐπιτίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσι τὸ φῶς.
 
Γαλ. 2,20   Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός·
 
Κανένας άλλος , παρά μόνο ο Χριστός μπορεί μπει μέσα στο σπίτι του ισχυρού ,στον άδη , στην καρδιά που είναι  κατοικητήριο δαιμόνων .
Να δέσει τον ισχυρό, και να αρπάξει τα σκεύη του και να καταστήσει την καρδιά καθαρό λύχνον που οι  εἰσπορευόμενοι βλέπωσι τὸ φῶς.
Αυτός που θα αλλάξει τον κόσμο ,αυτός που θελει να αλλάξει τον κόσμο , θα αλλάξει πρώτα τον εαυτό του ,θα γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος , του Χριστού  ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός
 
 
Καλή Φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση