Μοναχός σκεφτόταν πως μπορεί ο Χριστός να είναι εδώ και συγχρόνως να βρίσκεται στους ουρανούς;

Μοναχός σκεφτόταν πως μπορεί ο Χριστός να είναι εδώ και συγχρόνως να βρίσκεται στους ουρανούς;

Αφήστε μια απάντηση