Ο τραπεζίτης της Banco di Santo Spirito.
Χαίρεται
 
Η Διοικούσα Εκκλησία ,ο λαός αλλά και κλήρος ,σε κρίση ,ένα υποφαινόμενο ναυάγιο.
 
Α Τιμ. 1,19  περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν.
 
Ποια όμως η αιτία του ναυαγίου ,της  κρίσης που αντιμετωπίζει η διοικούσα Εκκλησία ,ο κλήρος ,με τα συνεχή σκάνδαλα που αποκαλύπτονται ; 
Ο απόστολος Παύλος  λέει αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού  .
Ο Ευαγγελιστής  Ιωάννης  λέει  ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς  
οι πατέρες της Εκκλησία επίσης  προειδοποιούν ,για τους κινδύνους  της  κοινωνίας με τον κάθε είδους αιρετικό.
 
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Τον Πάπα να Καταράσθε διότι αυτος είναι η αιτία του κακού
 
Ο παγκόσμιος εκπρόσωπος όχι απλά κάποιας άιρεσης ,αλλά της παναίρεσης του οικουμενισμού είναι ο πάπας .
Είναι ο εκπρόσωπος  και πρωτοστάτης για την ένωση των εκκλησιών ,της αίρεσης των αιρέσεων ,της ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ.
 
Είναι η μεγαλύτερη εστία πνευματικής μόλυνσης ,ούτε να τον ακουμπήσεις δεν κάνει.
Η αιτία του κακού προσκεκλημένη στην Αθήνα .
Τελεί μια τελετή  ,που οι  καθολικοί ονομάζουν Θεία λειτουργία ,αλλά είναι Θεία ; ή απλά λειτουργία ; 
Όπου δεν υπάρχει άρτος και οίνος για να γίνει σώμα και αίμα Χριστού ,αλλά μόνο  άζυμος άρτος ,τελετή όπου δεν μπορεί το νερό να γίνει αγιασμός και χρειάζεται αλάτι για να μην χαλάσει .
Μια τελετή ,ένα μυστήριο όπου δεν  υπάρχει ,δεν επιφέρεται το Άγιον Πνεύμα για να αγιάσει ,κατά παράκληση  του Κυρίου πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς·.
Μια άλλη τελετή ,ένα μυστήριο  από πλανεμένους ,με πλανεμένους  ,πρός πλανεμένους  ,ότι υπάρχει αγιασμός, αλλά διαφορετικά πνεύματα ακάθαρτα επιφέρονται σε αυτό το αντί μυστήριο ,μια άλλη επίκληση γίνεται .
Τελετή είναι ,λειτουργία είναι ,αλλά όχι Θεία ,εκ του αποτελέσματος…
Αν ο πάπας χρησιμοποιούσε κρασί και ζυμωμένο ψωμί ,οι ασθένειες από την λαβίδα θα μεταδιδόταν .
Έτσι το μυστήριο θα αποκαλυπτόταν, ότι είναι  μυστήριο κάποιων άλλων πνευμάτων .
Εκ του πονηρού λοιπόν. άλλαξαν τα δώρα  ,γιατί δεν μπορεί και δεν γίνονται τίμια..
Εν αντιθέσει με την λειτουργία και τα Μυστήρια της Ορθοδοξίας ,που ενεργούν ,έχουν εμφανή αποτελέσματα .
Με τους καθολικούς εξορκιστές γελάνε οι δαίμονες ,με το Ορθόδοξο επιτραχήλιο εξαφανίζονται και σε έναν Ορθόδοξο ναό μέσα καίγονται .
Ενώ στο μέγαρο έκοβαν βόλτες μέσα και συμμετείχαν στο δικό τους μυστήριο με τον δικό τους τον πάπα .
Δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα ,που μετατρέπει τα δώρα ,το ψωμί και το κρασί ,σε ΤΙΜΙΑ ΔΩΡΑ ,σε άχραντο σώμα και αίμα Χριστού , για αυτό δίνονται μπισκοτάκια.
 
Το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται και δεν είναι ,σε αυτόν που άλλαξε ,διαστρέβλωσε το Πάτερ ημών που δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός
Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να έλθει σε αυτόν που άλλαξε  το Σύμβολο της Πίστεως ,αυτό  που μας δίδαξαν οι άγιοι ,οι Θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας .
 
Ιω. 16,7 ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς·
Στην ταπεινή και φτωχή Ορθοδοξία ,στην ΜΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ παραμένει και έχει αποσταλεί το Άγιο Πνεύμα ,από τον Υιό και Λόγο .
 
Η πλάνη ντυμένη μεγαλοπρεπώς .
 
Όλα αυτά ,η μεγαλοπρεπή εξωτερική εμφάνιση σε ένα αδόκιμο νουν χωρίς ορθή  ,αλλά διεστραμμένη ΠΙΣΤΗ  προκαλούν την αίσθηση ότι πρόκειται για θεία λειτουργία και κρύβουν την κακοδοξία ,την πλάνη ,την καταστροφή .
Η άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που επιφέρεται και αγιάζει δια των επτά Μυστηρίων και ενός εξ αυτών ,του Μυστηρίου της ιεροσύνης ,δεν υπάρχει πουθενά εκτός της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ και αποδεικνύεται εκ των αποτελεσμάτων και ιστορικών γεγονότων .
 
Ο Πανάγιος Τάφος ,το Άγιο ΦΩΣ ,τρανή απόδειξη .
 
Στον Πανάγο Τάφο ,όλοι περιμένουν τον Ορθόδοξο Πατριάρχη για να λάβουν το ΦΩΣ, εκτός από τους δυστυχείς  παπικούς ,που το ανάβουν μόνοι τους ..
Όσες φορές επιχείρησαν οι άλλοι απέτυχαν , όταν πέταξαν τους  Ορθόδοξους  έξω ,το ΦΩΣ έσκισε την κολώνα πέρασε και τους άναψε της λαμπάδες. 
Ακόμα και ο ιμάμης από τον μιναρέ το είδε ,πίστεψε και μαρτύρησε ,οι παπικοί ,οι προτεστάντες ,όλοι ,όχι ακόμα ,τους περιμένουμε και συζητάμε μαζί τους κάποιους αιώνες .
 
Η επιδημία που χτύπησε την Ορθοδοξία .
 
Τα πολλά πάρε δώσε με τον πάπα και των συν αυτώ  ,τα πολλά πάρε δώσε με το παγκόσμιο συμβούλιο των Εκκλησιών .
παρά τις οδηγίες  και τις συμβουλές των αποστόλων ,των πατέρων και των αγίων έκαναν την ζημιά  .
Ζηλέψαμε οι Ορθόδοξοι  την αυθεντία  και τα στολίδια ,το εξωτερικό φιλανθρωπικό έργο  που πλανά ,τρέφει κοιλιές ,αλλά παίρνει ψυχές και κάνει την Banco di Santo Spirito πάμπλουτη .
 
Μας έκαναν να ζηλέψουμε ως Εκκλησία ,τις τελετές  και τα μεγαλεία που απολαμβάνει. 
Έτσι απλοί ιερείς ,ηγούμενοι ,ρασοφόροι  ,κόλλησαν  καισαροπαπισμό και απολαμβάνουν την προσκύνηση της αυθεντίας τους .
Ξέχασαν να κοιτάνε τον καθρέπτη και να λένε με την καρδιά τους  ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι τῶ ἁμαρτωλῶ καί ἐλέησόν με.
 
 ἀνάστηθι· κἀγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι.
 
Όταν  ὁ Ρωμαίος Κορνήλιος ,ο πρώτος εθνικός που βαπτίστηκε Χριστιανός πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν.
Αυτός που άκουσε από το στόμα του Κυρίου και έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος της Εκκλησίας 
Ματθ. 16,18       κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρα οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.
Τον σήκωσε  ,του είπε ἀνάστηθι· κἀγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι.
Ενώ ο απόστολος Πέτρος δεν δέχεται την προσκύνηση ,την ζητά ο πάπας στην παντούφλα του ,πάντα την ζητούσαν και θα την ζητούν όλοι οι πάπες ,έχουν το ίδιο πνεύμα ,το αντίχριστο 
 
 
Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι ὑποκριταί .
 
Όταν ήλθε ο Χριστός στην γή ,βρήκε τους υποκριτές ἐπὶ τῆς μωϋσέως καθέδρας· ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι·
Στις καρέκλες του Εκκλησιαστικού συμβουλίου να κάθονται οι υποκριτές .όπως ο ίδιος τους λέει .
Αυτοί που είχαν λάβει την εξουσία της ιεροσύνης  ,αλλά τα έργα και οι ημέρες τους δεν ήταν σύμφωνα με τα λόγια τους .
Παρ όλα ότι τα έλεγαν σωστά ,λόγω της ιεροσύνης  που τους είχε δοθεί χαριστικά από τον Θεό ,όμως δεν  έπρατταν .
Αντίθετα καταδίωκαν και σκότωναν όποιον προφήτη τους προειδοποιούσε ,τους ξεσκέπαζε .Έτσι έκαναν και με τον Υιό του Θεού που υποτίθεται πίστευαν και λάτρευαν .
 
Η ιστορία επαναλαμβάνεται .
 
Η δόξα του κόσμου είναι ναρκωτικό ,η  συνεχής κοινωνία του κλήρου  ,του μοναχισμού , με τον κόσμο, η εκκοσμίκευση ,  με την δικαιολογία της σωτηρίας του κόσμου .
Είναι μεγάλη πλάνη να σώσεις τους άλλους ,αν δεν σωθείς πρώτα εσύ ,αν δεν καθαριστείς δια πυρός και πνεύματος 
Η μόνωση ,η έρημος , ,η αποταγή από τον υλισμό  ,η ξενιτεία , οδηγεί πρώτα στην αγιότητα,
Μετά αν είναι Θέλημα Θεού ,όπως στην περίπτωση του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού ,οδηγεί στην έξοδο στον κόσμο για βοήθεια πρός τον κόσμο .
Η δίψα για την  άκτιστη  ενέργεια ,την δικαιοσύνη , την  Δόξα του Θεού δεν έρχεται όταν ανακατεύεσαι με αιρετικούς ,όταν γυρνάς μέσα στον κόσμο .
Τότε αντίθετα  αρρωσταίνω λόγω της απροσεξίας μου , όμως στο βάθος κρύβεται η
κρυμμένη ,ριζωμένη ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ μου  
 
Η Ορθοδοξία νοσεί…
 
Δεν μπορεί  να ανακατεύομαι με τον πάπα ,να ανακατεύομαι με τα συμβούλια των Εκκλησιών ,να ανακατεύομαι  με τους αχειροτόνητους  Ουκρανούς επισκόπους ,αρχιεπισκόπους .
Να τους επιτρέπω να αλωνίζουν την Ελλάδα ,να λειτουργούν και να συμμετέχω ,είναι δείγμα ότι νοσώ .
Να τους δέχομαι  και να συλλειτουργώ μαζί τους ,να συνταξιδεύω  μαζί τους ,να διαμένω μαζί τους ,να πηγαίνω για σπουδές στο Βατικανό και στην Ζυρίχη και να μην κολλήσω το μικρόβιο του οικουμενισμού .
Ενώ ένας Απόστολος ,άγιος στα μέτρα του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου ,τους έβλεπε και άλλαζε δρόμο και αυτό πρότεινε στους μαθητές του . μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε .
  
 
Η Ορθοδοξία νοσεί και φαίνεται από τα σκάνδαλα  που βγαίνουν το ένα μετά το άλλο ,αυτά είναι τα σημεία που ο Κύριος επιτρέπει για να κατανοήσουμε την ασθένεια που  προέκυψε .
 
 
Η απροσεξία έφερε την εκκοσμίκευση και την ανάμιξη με την αίρεση ,με ανθρώπους πνευματικά μολυσμένους ,άρρωστους ,ασθενείς ,στο τέλος θα κολλήσω τα πνευματικά τους μικρόβια ,αν δεν δεχτούν την θεραπευτική μέθοδο .
Αν αυτοί οι άνθρωποι μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν  δεν  επανέλθουν δογματικά παραιτού 
Εμείς δεν παραιτού ,αλλά επιμείναμε να τους διορθώσουμε ,έτσι αρχίσαμε να νοσούμε με την δική τους ασθένεια και να έχουμε τα δικά τους συμπτώματα .
 
Αλαζονεία ,πλεονεξία , αυθεντία ,
 
ζητάμε να μας προσκυνούν οι άλλοι και δεν δεχόμαστε κουβέντα ,λόγω της παπικής αυθεντίας που κατέχουμε .
Ενώ ο ακρογωνιαίος λίθος της Ορθοδόξου Πίστεως, δέχτηκε διόρθωση από κάποιον που δεν μαθήτευσε με τον Χριστό εμφανώς ,αλλά μαθήτευσε και διδάχτηκε εν ερημώ από τον Κύριο .
 
Όλοι είμαστε σε κίνδυνο .
 
Η Εκκλησία είναι σώμα ,αν ένα μέλος νοσεί ,θα νοσήσουν και τα πιο ασθενή και αδύναμα μέλη της και θα αποκοπούν .
Έτσι αν δεν προσευχηθούμε για αυτούς  ,για να επέμβει ο κύριος ιστορικά ,να σώσει αυτούς και εμάς 
θα δούμε και βλέπουμε Ορθοδόξους μικρούς πάπες και το ποίμνιο , μπλεγμένους σε αλλεπάλληλα σκάνδαλα. 
Να δεχόμαστε και να  συμμετέχουμε  στο συμβούλιο των Εκκλησιών  ,να κάνουμε  φιλανθρωπικό έργο  ,να κηρύττουμε  ,να κάνουμε  αναστηλώσεις  και έργα ,αλλά το Άγιο Πνευμα να έχει φύγει .
Κάποια στιγμή θα κολλήσουμε όλοι εμείς ,οι περισσότεροι αυτό το μικρόβιο του οικουμενισμού ,αν δεν το δούμε συνολικά .
 
 Banco di Santo Spirito.
 
Στο τέλος της ιστορίας , ο κλήρος  να δέχεται και να  προσκυνά  και να συλλειτουργεί με τον μεγάλο πάπα ,με την ευλογία του …
Εμείς από πίσω ,το άρρωστο ποίμνιο, να προσκυνάμε τους μικρούς άρρωστους πάπες και αυτόν τον μεγάλο και να μην βλέπουμε ότι αυτός είναι η αιτία του κακού.
 
 
Ζηλέψαμε την δόξα του πιο πλούσιου τραπεζίτη του κόσμου , του πάπα ,αυτού που διοικεί την
 Banco di Santo Spirito.
Η Τράπεζα του Αγίου Πνεύματος ήταν μια τράπεζα που ιδρύθηκε από τον Πάπα Παύλο Ε’ στις 13 Δεκεμβρίου 1605. Η τράπεζα ήταν η πρώτη εθνική τράπεζα στην Ευρώπη, η πρώτη δημόσια τράπεζα καταθέσεων στη Ρώμη και η παλαιότερη τράπεζα που λειτουργεί συνεχώς στη Ρώμη μέχρι τη συγχώνευσή της 1992.
 
 
Η  τράπεζα του Αγίου Πνεύματος ,είναι μόνο η ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ενός Ορθόδοξου ναού ,εκεί που λειτουργεί ένας Ορθόδοξος χειροτονημένος ιερέας .
Η τράπεζα που διαχειρίζεται το Βατικανό ,δεν είναι του Αγίου Πνεύματος και ο τραπεζίτης αυτής της τράπεζας  είναι 
για να τον Καταράσθε διότι αυτος είναι η αιτία του κακού  και για αυτό που τώρα νοσεί και η Ορθοδοξία 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας. 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση