Λόγια αγίων για τη μετάνοια και την εξομολόγηση…

Μία λευκή πετσέτα λερώνεται πολύ εύκολα, ενώ στα μαύρα ρούχα όταν λερώνονται, οι λεκέδες δε φαίνονται.
Το ίδιο γίνεται και με την ψυχή
Η καθαρή ψυχή που έχει λευκανθεί με ΜΕΤΑΝΟΙΑ, καταλαβαίνει αμέσως όταν την πλησιάζει η αμαρτία, ενώ η άλλη, αυτή που ζει μέσα στην αμαρτία δεν καταλαβαίνει πώς οι αμαρτίες έρχονται η μία μετά την άλλη και την κυριεύουν.
Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

– Γέροντα διάβασα κάπου ότι οι δαίμονες θα μας βασανίσουν στην άλλη ζωή ακόμη και για έναν κακό λογισμό που δεν εξομολογηθήκαμε.
-Κοίταξε, όταν ένας άνθρωπος μετανοήσει και πει στον πνευματικό ο,τι θυμόταν, χωρίς να έχει την πρόθεση να κρύψει κάτι, τελείωσε· τα ταγκαλάκια δεν έχουν καμία εξουσία πάνω του. Όταν όμως δεν εξομολογηθεί εν γνώση του μερικές αμαρτίες του, θα βασανίζεται στην άλλη ζωή γι’ αυτές.
(Γέροντος Παισίου Αγιορείτου Πνευματικός Αγώνας Τόμος Γ σελ. 265)

Πώς είναι δυνατόν και λογικό, οι μεν γίδες και τα πρόβατα καθώς και όλα τα άλογα ζώα, να γνωρίζουν ποια χόρτα είναι κατάλληλα προς διατροφή και ποια επιβλαβή και με μεγάλη προσοχή να απομακρύνονται από τα δεύτερα και να τρέχουν με ορμή στα πρώτα, ενώ ο άνθρωπος, το λογικό ζώο, να αγνοεί τί είναι καλό και τί είναι πονηρό;
Ιερός Χρυσόστομος

Δεν είδα εγώ ψυχήν ευχομένην να προοδεύση, χωρίς καθαράν εξαγόρευσιν των κρυπτών λογισμών. Θέλεις, παιδί μου, να συντρίψης την κεφαλήν του όφεως; Είπε τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγησιν. Μέσα εις την πονηριάν των λογισμών στέκει η δύναμις του διαβόλου. Τους κρατάς; Κρύπτεται. Τους φέρνεις εις φώς; Αφανίζεται. Και τότε χαίρει ο Χριστός, προχωρεί η ευχή και το φώς της χάριτος θεραπεύει, ημερεύει τον νουν, την καρδίαν σου.
 Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Αφήστε μια απάντηση