ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ : ΓΙΑ ΤΟ ΨΕΜΑ

Ἄς δεχτοῦμε μὲ ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη τὸν καυτήρα ποὺ θὰ ἀναδείξει τὸ ψέμα καὶ στὴ συνέχεια ,τὸ καθάρσιο ποὺ ἐπιβάλλεται γιὰ τὴν ἐξυγίανση τῆς ψυχῆς μας.

Τὸ «θερμόμετρο» τοῦ Ἁγίου Δωροθέου θὰ δείξει (καὶ πρῶτα σὲ ἐμένα) τὸν «πυρετὸ» τῆς πνευματικῆς μας κατάστασης , μήπως καὶ συνειδητοποιήσουμε τὸ πόσο κινδυνεύουμε ἀπὸ τὴν τόσο ὕπουλη ἀρρώστια τοῦ ψεύδους ποὺ σκοτώνει τὴν ψυχή.

Αὐτὴ τὴν ἀρρώστια πρέπει νὰ φοβόμαστε καὶ ὄχι αὐτὲς ποὺ μᾶς σερβίρουν οἱ ψεῦτες καὶ ὑποκριτές.

(1ο μέρος από τα 3)

                      ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΥ:

ΕΡΓΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ για το ΨΕΜΑ. Θ’ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

(Τέλος 1ου μέρους)

Σᾶς μεταφέρει λόγια Ἁγίων, μὲ ἕν Χριστῷ ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον

ὁ Γεώργιος Φλῶρος

Αφήστε μια απάντηση