Τα τελευταία λόγια του Αγίου Πορφυριού .
Χαίρεται
Ματθ. 25,15       καὶ ᾧ μὲν ἔδωκε πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν, καὶ                               ἀπεδήμησεν εὐθέως.
 
Ο Κύριος ήλθε μια φορά στην γη  ως άνθρωπος  , για να μας σώσει,  μας αποκαλύφθηκε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός  και  ἀπεδήμησεν εὐθέως.
Θα ξανά έλθει μία δεύτερη φορά  για να μας κρίνει  ,ο ενδιάμεσος χρόνος  που μας δίνεται είναι τα έσχατα της ανθρώπινης  ιστορίας .
Ο  χρόνος  ανάμεσα στις δυο παρουσίες του  ,είναι το χρονικό παράθυρο που μας δίνεται, η ευκαιρία της δικής μας σωτηρίας αλλά και μαζί να τραβήξουμε και άλλους ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν .
Αυτούς που μας έδωσε ,μας έστειλε δίπλα μας  ,οικογένεια ,συγγενείς ,φίλους ,γνωστούς ,κανείς δεν ήλθε τυχαία στην ζωή μας .
 
Ματθ. 25,31       Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿                                    αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ,
 
Η επόμενη παράγραφο από την παραβολή των ταλάντων  αναφέρεται στην έλευση του υἱὸυ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ.
Η ώρα της κρίσης ,τι έκανες τάλαντα που σου δόθηκαν ;
Λουκ. 19,17        καὶ εἶπεν αὐτῷ· εὖ, ἀγαθὲ δοῦλε! ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω                            δέκα πόλεων.
Στο κατά Λουκά η ίδια παραβολή αναφέρεται σε δέκα δούλους , που ως  αντάλλαγμα λαμβάνουν   περισσότερους ανθρώπους υπό την πνευματική τους εξουσία ἐγένου ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω                            δέκα πόλεων.
Αναλαμβάνουν να τους στηρίξουν ,να τους βοηθήσουν ,να τους υπηρετήσουν  , να θυσιαστούν  για αυτούς και να τους σώσουν πνευματικά .
 
Εβρ. 2,13           καὶ πάλιν· ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾿ αὐτῷ· καὶ πάλιν· ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν                           ὁ Θεός.
 
Αυτοί που ο Θεός στέλνει δίπλα μας  ,είναι τα τάλαντα που μαζί τους θα σωθούμε αν το δούμε  ορθά 
Ξεκινώντας  από τον εαυτό μας ,που είναι απαραίτητη προϋπόθεση να τον οδηγήσουμε στην σωτηρία ,μέσω της Εκκλησίας ,των Μυστηρίων ,της προσευχής και της ελεημοσύνης .
Μας δίνονται και άλλα τάλαντα ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν για να τα τραβήξουμε μαζί μας και θα κριθούμε τι κάναμε για αυτά .
 
Αιτείτε, και δοθήσεται υμίν
 
Το ένα τάλαντο είναι ο εαυτός μου ,το δώρο της ύπαρξης ,τα υπόλοιπα τάλαντα είναι οι γύρω μου ,οι πλησίον μου .
Ο Κύριος θα σώσει εμένα ,ο Κύριος θα σώσει και τους άλλους γύρω μου ,με κάνει βοηθό του στην σωτηρία των άλλων .
Εγώ απλά θα το ζητήσω με την καρδία μου ,με την προσευχή  μου στον κύριο ,με την απειροελάχιστη συμμετοχή και προσπάθεια μου. 
 
 
            Η σωτηρία μου περνάει από την σωτηρία των άλλων και όλων μαζί από τον Χριστό .
 
 
Το τάλαντο είναι ο αδελφός μου .
 
Τα τελευταία  λόγια του Αγίου Πορφύριου ” ίνα ώσιν εν ” 
Μας δείχνουν την ανάγκη για την κατανόηση , την ανάγκης προσφοράς που  έχουμε ό ένας του άλλου , αλλά και το κέρδος που θα έχουμε αν καταφέρουμε να το κάνουμε πράξη .
 
εὖ, ἀγαθὲ δοῦλε! ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων.
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση