ΑΡΘΡΑ 7 Δεκ 2022 - 11:39

Εκεί που κατηχεί ο Θεός

Εκεί που κατηχεί ο Θεός
Χαίρεται 
 
 
Ή Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία , είναι το σημαντικότερο και συνταρακτικότερο γεγονός  που συμβαίνει στον σύμπαν ,στον κόσμο ,για τον κόσμο.
Λιμὸν τοῦ ἀκοῦσαι τὸν λόγον Κυρίου·
 
Αμ. 8,12 καὶ ἀπὸ βοῤῥᾶ ἕως ἀνατολῶν περιδραμοῦνται ζητοῦντες τὸν λόγον τοῦ Κυρίου καὶ οὐ μὴ εὕρωσιν.
 
Η χειρότερη  πείνα για την ανθρωπότητα είναι  η πνευματική πείνα ,αυτή της ψυχής .
Με συνέπεια η ανθρωπότητα να λιμοκτονεί και να τρέφεται με  placebo ,δηλητήρια και υποκατάστατα .
Η   πείνα που  Κύριος, ἐξαποστέλει  ἐπὶ τὴν γῆν  για να προκαλέσει Μετάνοια  δεν είναι  λιμὸν ἄρτων οὐδὲ δίψαν ὕδατος  αλλά  λιμὸν τοῦ ἀκοῦσαι τὸν λόγον Κυρίου.
 
Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον.
 
Ο λόγος του Κυρίου που είναι  λαλήσαν δια των Προφητών  είναι το φαγητό  της ψυχής και είναι λόγος του Αγίου Πνεύματος .Αυτός ο άρτος είναι καθημερινή ανάγκη ,όπως και ο υλικός .
Είναι μια ανάγκη που μπορεί να στρέψει τον άνθρωπο στα δηλητήρια ,τις ουσίες , τα υποκατάστατα .
Στην Αγία Γραφή  όταν καρδιακά ο λαός αποστατεί από  τον Θεό ,όταν ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ στόματι αὐτῶν αλλά αλλά η καρδιά τους μακριά απέχει .
Ο Θεός επιτρέπει λιμὸν τοῦ ἀκοῦσαι τὸν λόγον Κυρίου με αποτέλεσμα την ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
 
αλλά η καρδιά τους μακριά απέχει 
 
Όταν πέσει αυτή η πείνα ,δεν γίνεται αντιληπτή. γιατί η πλάνη έχει καταλάβει την καρδιά του λαού .
Φαίνεται από τα αποτελέσματα , στις ψυχές του λαού  ,την αύξηση της εγκληματικότητας , πρωτόγνωρα εγκλήματα γίνονται πλέον .
Ο λαός πλέον πεινασμένος  για ΦΩΣ , δηλητηριασμένος αυτοκτονεί ,αυτοκαταστρέφεται ,αρνούμενος το ΦΩΣ 
Το κακό πλέον κυριεύει τις καρδίες των ανθρώπων και  η κοινωνία ,ο κόσμος ,ο πλανήτης πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο .
Μια ματιά στις ειδήσεις και στην στατιστική  της πρωτόγνωρης εγκληματικότητας  ίσως μας προκαλέσει την απαραίτητη πνευματική απορία ,που θα οδηγήσει στην ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,πρίν το κακό χτυπήσει και την δική μας πόρτα .
τοῦ ἀκοῦσαι 
 
Ο Κύριος λέει ο έχων ώτα ακούειν    με τους προφήτες λέει   τοῦ ἀκοῦσαι ,μιλάει για ΩΤΑ ακούειν 
Αυτό σημαίνει ότι ο  λόγος Κυρίου  γίνεται  αντιληπτός μόνο δια της ακοής ,δεν μιλάει για διάβασμα  .
Αντίθετα οι Εβραίοι που διάβαζαν ερευνούσαν  τας γραφὰς  δεν μπόρεσαν να δούν να ακούσουν με τα μάτια της ψυχής τους τον Κύριο .
Δεν άκουγαν με την καρδιά τους ,ήταν πωρωμένη πλέον .
 
Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ είναι το  Μυστικό κύρηγμα του Λόγου του Θεού 
 
Ο Λόγος του Κυρίου  ακούγεται  στην Θεία λειτουργία  ,ακούει η ψυχή  ,μπορεί να αντιδρά το μυαλό ,το σώμα ,αλλά η ψύχη ,η καρδιά ακούει τα ρήματα ζωής αιωνίου .
 
Έτσι τρέφεται με τον άρτον τον επιούσιον η ψυχή ,έτσι τρέφεται με ΦΩΣ 
Ο Κύριος μόνο μιλούσε ,δεν έγραψε τίποτα ,έτσι φαίνεται  η  δύναμη του  ΛΟΓΟΥ  του Αγίου Πνεύματος στις καρδίες που τον άκουγαν .
Αλλά και στις καρδιές που θα τον ακούνε μέσω των προφητών και μέσω της Θείας λειτουργίας 
 
Ιεζ. 8,6  τί οὗτοι ποιοῦσιν; ἀνομίας μεγάλας ποιοῦσιν ὧδε τοῦ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τῶν ἁγίων μου.
 
Αν φτάσουμε ή είμαστε ήδη σε εποχές λιμού τοῦ ἀκοῦσαι τὸν λόγον Κυρίου πλάνης  ,ψευδοχριστών και ψευδοπροφητών  ο καθένας ας το κρίνει  μόνος του  ο έχων ώτα ακούειν  .
Προτιμάμε τα κυρήγματα ,παντού χιλιάδες κυρήγματα  , αλλά  αυτό δεν οδηγεί στην δίψα για εκκλησιασμό 
Δεν οδηγούν  εκεί που τρέφεται η ψυχή ,αντίθετα όταν το κύρηγμα οδηγεί του ἀπέχεσθαι ἀπὸ τῶν ἁγίων μου 
αποχή από την Θεία λειτουργία ,τότε  το κύρηγμα δεν έχει την δύναμη του λόγου Κυρίου είναι ανάλατο .
 
Ή Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία είναι το σημαντικότερο γεγονός  που συμβαίνει στον κόσμο .
 
Εάν πάψει από την γή και δε υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που θα θέλει τοῦ ἀκοῦσαι τὸν λόγον Κυρίου
Τότε αυτός θα είναι πραγματικός λιμός και ο κόσμος θα πεθάνει από την πείνα ,θα έχει χωριστεί τελείως από τον Θεό αυτεξούσια .
 
Ο Λόγος Κυρίου  ακούγεται στην καρδιά του πιστού ,μέσα στην Θεία Λειτουργία ,
Συνομιλεί μαζί του ,τον στηρίζει ,τον ενθαρρύνει ,καταδιώκει κάθε πονηρό λογισμό που τον βασανίζει  ,τον καθαρίζει .
όλοι μιλάμε για την πάλη ,την νύστα , τους λογισμούς κατά την διάρκεια μιας Θείας λειτουργίας ,αυτή είναι η ΚΑΘΑΡΣΗ αν μείνεις και επιμείνεις  γίνεσαι σκεύος καθαρό γυαλισμένο έτοιμο για το σώμα και το αίμα του Κυρίου
Καμία πλάνη ,κανένας ψευδοχριστός ,κανένας ψευδοπροφήτης ,δεν μπορεί να τον αγγίξει , γιατί ακούει τον Ορθό λόγο του Κυρίου στην καρδιά του ,αυτόν που λειτουργιέται και κοινωνά .
Μέσα στην Θεία λειτουργία  εργάζεται το Άγιο Πνεύμα και καθαρίζει την καρδιά ,για να ενωθεί με τον Χριστό κατά την διάρκεια της Θείας κοινωνίας
Εκεί που κατηχεί ο Θεός 
Η Θεία λειτουργία είναι πρωτίστως  ο Μυστικός λόγος του Θεού  στην καρδία .
Εκεί κατηχεί ο Θεός ..
Η λειτουργική τοποθέτηση το λόγου του Θεού  στην καρδιά  του ανθρώπου
κάθε άλλος λόγος του Θεού ,είναι αναγκαίο να έρχεται μετά γιατί είναι διανοητικός και όχι Μυστικός  .
Μόνο έτσι μπορώ να ξεφύγω από την πλάνη ,τους ψευδοχριστούς και τους ψευδοπροφήτες
βάζοντας λειτουργικά το Λόγο του Θεού στην καρδιά μου .
 
Καλή Φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση