Χριστός Γεννάται.. τρώγοντες καὶ πίνοντες.
Χαίρεται
Η δευτέρα παρουσία θα έλθει σε γιορτινή ατμόσφαιρα…
Ματθ. 24,38       ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες,                                   γαμοῦντες καὶ ἐκγαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν,
                        Διότι, όπως κατά τας ημέρας που προηγήθησαν από τον κατακλυσμόν οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν ασυλλόγιστοι, ενυμφεύοντο και υπάνδρευαν τα παιδιά των μέχρι της ημέρας, που εμπήκε Νώε εις την κιβωτόν.
 
τρώγοντες καὶ πίνοντες  
 
Όταν ο Κύριος ερωτήθηκε για το τέλος του κόσμου μας  προειδοποίησε  ,ότι το μόνο που θα μας ενδιαφέρει  τότε θα είναι  τρώγοντες καὶ πίνοντες ,η διασκέδαση ,η ψυχαγωγία της σάρκας.
Το φαγητό ,το ποτό , οι διασκεδάσεις ,τα δείπνα ,τα γεύματα ,οι συνεστιάσεις ,οι χοροί , τα  γλέντια θα είναι ο σκοπός της ζωής μας  ,τις τελευταίες μέρες πρίν την καταστροφή.
Είπε χαρακτηριστικά για  τον γάμο ,αυτούς που παντρεύονται  και αυτούς που παντρεύουν , θα τον χρησιμοποιούν όχι σαν Μυστήριο που ενώνει δύο ανθρώπους  
Δεν θα είναι πλέον ο δρόμος για να μας οδηγήσει στην σωτηρία ,αλλά θα είναι ευκαιρία για γλέντι .
όλα θα είναι ευκαιρία για γλέντι ,ψώνια ,διασκεδάσεις ,φαγητό ,ποτό  και όχι για νήψη ,κάθαρση ,προσευχή και μετά γλέντι με τον Χριστό στην καρδιά .
 
Γεν. 6,11   ἐφθάρη δὲ ἡ γῆ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐπλήσθη ἡ γῆ ἀδικίας.
 

Κάθε μικρή η μεγάλη  γιορτή ,το Πάσχα ,τα Χριστούγεννα ,που είναι μεγάλες πνευματικές ευκαιρίες .

Ευκαιρίες να  νεκρώσουμε τα πάθη ,το σώμα με νηστεία ,προσευχή ,πνευματική ζωή μέσα στην ζωή  και έτσι να έλθουμε με την καρδιά μας κοντά στον Χριστό ,να τον αγαπήσουμε σταδιακά .
Είναι μεγάλες ευκαιρίες  να παλέψουμε με την σκληροκαρδία μας ,την πώρωση μας ,για να νοιώσουμε την δεδομένη ΑΓΑΠΗ που μας έχει  .
Εμείς όμως πᾶς τις διανοεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ πάσας τὰς ἡμέρας
Δεν μπορούμε να νοιώσουμε την ΑΓΑΠΗ του και δεν θέλουμε να κάνουμε καμία προσπάθεια για να την νοιώσουμε απορροφημένοι τρώγοντες καὶ πίνοντες 
 
Α Ιω. 2,16    ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία                     τοῦ βίου
                   Διότι κάθε τι που υπάρχει μέσα στον μακράν του Θεού κόσμον, όπως παραδείγματος χάριν                                    είναι η διεφθαρμένη σαρκική επιθυμία, η αμαρτωλή επιθυμία που εισέρχεται εις την                                              καρδίαν  από τα απρόσεκτα μάτια και η αλαζονεία του βίου
 
Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει όταν είμαι στραμμένος  στον κοσμο ,αιχμάλωτος στις ηδονές ,στις απολαύσεις της σάρκας ,σε ότι βλέπουν τα μάτια μου ,σε ότι ζητάνε οι πλανεμένες αισθήσεις μου .
Τα Χριστούγεννα είναι η υπενθύμιση της γέννησης του Σωτήρα Χριστού που δεν την αισθάνομαι ,δεν την νοιώθω ,δεν την ακούω ,δεν ακούω τους Ουρανούς που τον δοξολογούν ,τρέχοντας στα mall.
Οι γιορτές έχουν γίνει ένα πανηγύρι ικανοποίησης της ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν  αλλά και μία  ανταγωνιστική επίδειξη  των αποκτημάτων μου στους άλλους  ,αυτό είναι  ἡ ἀλαζονεία  τοῦ βίου
 
άγγελοι μετά ποιμένων δοξολογούσι.
 
Η γέννηση του Χριστού ,η ενανθρώπιση του Κυρίου ,του Υιού του Θεού  ,όταν την πληροφορήθηκαν από τον Θεό  οι ‘ἄγγελοι  
Εκείνη ήταν η στιγμή που στερεοποιήθηκαν στην ΠΙΣΤΗ και έκτοτε δεν  υπάρχει περίπτωση πτώσης τους .
Αυτοί πληροφορήσαν τους ταπεινούς ποιμένες ,που και αυτοί πίστεψαν τον προσκύνησαν  και μαζί δοξολογούσαν τον Κύριο.
Όταν ο Θεός τους πληροφόρησε ότι , σε αυτό το βρέφος είναι ενωμένη η Θεία φύση  με την  ανθρωπίνη ,ότι εἶναι ἑνωμένες ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως καί ἀχωρίστως  ΠΙΣΤΕΨΑΝ .
 
Χριστός Γεννάται δοξάσατε.
 
Αυτός είναι ο σκοπός των Χριστουγέννων  , όπως οι άγγελοι ,όπως οι ποιμένες ,να κατανοήσω μέσα στην καρδιά μου ,ότι  ο Θεός έγινε άνθρωπος και ήλθε να μας σώσει .
Να καθαρίσω την καρδία μου , με τα Μυστήρια της Εκκλησίας ,για να δεχθώ στην καρδία μου το ΜΥΝΗΜΑ .
 
Τα καλά Χριστούγεννα .
 
Οι μεγάλες γιορτές είναι μεγάλες ευκαιρίες για να εισέλθεις  σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου εἰς τὴν κιβωτόν και όποιος θέλει να σε ακολουθήσει ,για καθαρισμό της καρδίας ,για να μπορέσει να νοιώσω την Θερμότητα που στέλνει ο Χριστός σε κάθε έναν από εμάς .
Η κιβωτός  είναι  η Ορθόδοξη Εκκλησία ,τα Μυστήρια της είναι  ο τρόπος  κάθαρσης της καρδίας , ώστε να μπορέσω να νοιώσω τις γιορτές , να ξεφύγω από ένα χωρίς λόγο τρώγοντες καὶ πίνοντες   
Να δοξάσω με την καρδία μου τον Βασιλέα των όλων και όχι με τα χείλη τρώγοντες καὶ πίνοντες  λέγοντας  καλά Χριστούγεννα ,χωρίς να ξέρω τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα .
 
Η Χαρά των Άγγελων  μετά των ποιμένων
 
Τα Χριστούγεννα όταν είναι ευκαιρία για ψώνια ,γλέντια και φαγοπότι είναι απλά Χριστούγεννα 
Τα Χριστούγεννα γίνονται καλά , όταν περνάνε μέσα από την Κιβωτό είναι ευκαιρία για την αληθινή χαρά .
Όταν περνάνε μέσα από την Εκκλησία ,τότε  καταλήγουν στη Χαρά της ενανθρώπισης του Υιού και Λόγου του Θεού Την χαρά που ένοιωσαν  οι ποιμένες και οι άγγελοι .
 
 
Ο σκοπός των Χριστουγέννων είναι να νοιώσω την χαρά των Άγγελων  μετά των ποιμένων 
Τότε γίνονται καλά τα Χριστούγεννα .
 
 
Μια τέτοια ευκαιρία της βίωσης των Χριστουγέννων ,δίνεται παρακάτω   .
 
Εόρτια Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών 2022 

 
Καλή Φώτιση και αρχή μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση