ΑΡΘΡΑ 9 Δεκ 2022 - 21:26

Έναν Βασιλέα ζητώ .

Έναν Βασιλέα ζητώ .
Το τέλειο παράδειγμα. 
Η Μαριάμ  που γεννήθηκε  κανονικά από δυο υπέργηρους γονείς  ,κλείστηκε κατ εντολή του Θεού περί τα δώδεκα χρόνια στα Άγια των Αγίων  .
Ως απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει Θεοτόκος και να εξαλειφθεί κατά τον Ευαγγελισμό της, το προπατορικό αμάρτημα, που όλοι φέρουμε  .
Είχε τις άριστες προϋποθέσεις, την ταπείνωση ,ως πλάσμα του Θεού ,για να γίνει Θεοτόκος ,την έφερε στην ύπαρξη ο Θεός την κατάλληλη ιστορικά στιγμή ,για την σωτηρία της ανθρωπότητας .
Το σημείο όμως που χρειάζεται προσοχή είναι η απομόνωση που χρειάστηκε, ο αγώνας και η διατροφή της για να τελειωθεί ως Υπεραγία Θεοτόκος .
 
Ό Θεός οὓς προέγνω .
 
Ο Θεός για την Υπεραγία Θεοτόκο προ γνώριζε και την φύλαγε  ,έτσι έκανε ,κάνει και θα κάνει με όλους τους αγίους του .Με έναν ακατάληπτο τρόπο  στις ζωές των αγίων φαίνεται η πρόνοια του Θεού .
Από τι  όμως τους  κρύβει και τους διαφυλάττει  ;
Από την πολυδύναμη ,αλλά όχι παντοδύναμη  ενέργεια του κόσμου ,που εν τω πονηρῷ κεῖται.
 
 ακαθάρτου μη ἅπτεσθαι
 
Η παρέα ,η κοινωνία ,η επαφή με ανθρώπους δεν είναι κάτι ακίνδυνο  ,αλλά κάτι βαθύτατα επικίνδυνο .
Προκαλεί πνευματική  ωφέλεια ή  ζημία σε αδιόρατο βάθος και οδηγεί στην καταστροφή .
Ειδικά όταν ο άνθρωπος παρά τις νουθεσίες του θεού επιμένει .
Αυτή  η επενέργεια είναι αδιόρατη και μόνο πνευματικοί καθαροί οφθαλμοί την διακρίνουν, με την χάρη του Θεου και όχι με  δική τους δύναμη .
 
πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς
 
Η Εκκλησία και ειδικά τα Μυστήρια  δεν μπορούν να δεχτούν καμία όμως τέτοια ενέργεια ,την εξαλείφουν .
Αυτή είναι η Πανίσχυρη εξουσία της Εκκλησίας ,το Άγιο Πνεύμα .
Το παντοδύναμο Άγιο Πνεύμα διώκει και καθαρίζει κάθε τι ακάθαρτο δια της Μετανοίας και της ταπείνωσης που μόνο εκείνο μπορεί να διακρίνει ,εντός των Μυστηρίων  .
Πρίν και μετά τα Μυστήρια το Άγιο Πνεύμα επιφέρεται εν τη Εκκλησία και ζητά πονεμένη ,μετανοημένη καρδία  για να εργαστεί ,να την καθαρίσει ,να την φωτίσει ,να την αγιάσει .
 
δια να συγκεντρώσουν όλα τα κατασκανδαλισμένα αδέλφια μας.
 
Επειδή όμως  η πνευματική  ενέργεια είναι μεταδοτική  ,ειδικά για τους ασθενείς  και βασανισμένους πνευματικά αδελφούς .
Χώροι  που δέχθηκαν  αχειροτόνητους ,που αναγνώρισαν  σχισματικές Εκκλησίες ,που συλλειτουργήσαν μαζί τους ,είναι πλέον επικίνδυνοι ,ειδικά για ασθενείς πνευματικά ,να κατασκανδαλιστούν .
 
Για αυτά που τώρα συμβαίνουν  στο Εκκλησίασμα ,λαό και κλήρο  ,που ως αρρώστια ,γάγγραινα  επεκτείνεται 
έχει προειδοποιήσει ο  προορατικός Άγιος Παίσιος με επιστολή του ,τη 23η Ιανουαρίου 1969.
Άγιος Γέροντας Παΐσιος: Δείτε την επιστολή του για την Παπική Εκκλησία και τον Ορθόδοξο Πατριάρχη Αθηναγόρα – ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
 
Στην επιστολή του αναφέρεται  στους φιλοενωτικούς που μολύνθηκαν από το πνευμα του οικουμενισμού και την αγαπολογία  και σε αυτούς που λανθασμένα  αποτοιχίζονται .
Είναι όπως αναφέρει και οι  δύο σε λάθος  δρόμο, ,προτείνει την λύση και προφητεύει .
 
 
Ο Κύριος  μας άφησε  παρακαταθήκες και οδηγίες για κάθε άκαρπη συκιά .
 
Ματθ. 21,19  μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.
Όταν εἶδε την άκαρπη συκιά   , με τα φουντωτά και τα φανταχτερά της φύλλα  ,ενώ δεν ήταν ο καιρός της να δώσει καρπούς  ,την ξέρανε  … παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ.
 
Οι φιλενωτικοί  που εισάγουν  το οικουμενικό πνεύμα και οι αποτειχιζόμενοι είναι  δύο διαφορετικές πλευρές από το ίδιο νόμισμα .
Είναι αποτέλεσμα κενοδοξίας ,ένα βήμα πρίν την οριστική πτώση της υπερηφάνειας .
 
Ο σκοπός της Εκκλησίας είναι η θεραπεία των ψυχών ,των αδυνάμων ,των ασθενούντων ,ελαχίστων αδελφών μας ,που εισέρχονται και ζητούν βοήθεια  ,βασανισμένοι ,ταλαιπωρημένοι , καταπληγωμένοι 
Δεν είναι το δόξα παρα αλλήλων λαμβάνοντες ,
Αυτά είναι του πάπα χαρακτηριστικά ,του πρωτείου και του αλάθητου ,η Ορθοδοξία έχει  χαρακτηριστικό την ισότητα  με μόνη αυθεντία τον Χριστό ,την Θεοτόκο και τους αγίους .
Αυτές οι καρδιές τώρα φτάνουν μέχρι την πόρτα και ο Χριστός τους γυρίζει πίσω γιατί μέσα κινδυνεύουν  από την μόλυνση που επικρατεί  ,φιλενωτικοί εναντίον αποτοιχισμένων .
 
H θεραπεία κάθε τέτοιας πονεμένης καρδιάς είναι και ένας καρπός στην συκιά 
τώρα ‘όμως  η προσοχή αυτών που έπρεπε να εργάζονται και εκτός Μυστηρίων ,είναι στραμμένη η  αλλού .
 
Εμείς  τι κάνουμε ; 
 
Αντιγράφουμε τους παπικούς ,τον βάζουμε στο μέγαρο να  κάνει show ,κοινωνούμε με τους αχειροτόνητους ,τους  φέρνουμε εδώ αναγνωρίζουμε ,μολυνόμαστε ανεπανόρθωτα και δεν το καταλαβαίνουμε 
Αντί να πέσουμε αυτοί που το βλέπουν στην προσευχή για να ξυπνήσουμε όλο ,τους παρατάμε στην μοίρα τους και καταστρεφόμαστε και εμείς, διπλό το κακό για μας ,διπλό καλό ο σατανάς .
 
Με την βλασφημία του Αγίου Πνεύματος ,για τους μεν και τους δε ,που δεν έχει επιστροφή ,που σημαίνει  καταστροφή . μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα
 
 
Ο Κύριος είπε η ΠΙΣΤΗ και αν μὴ διακριθῆτε ,με υπομονή ,προσευχή
Αν δεν ζητήσεται  να ξεχωρίσετε , την φιλαρχία ίσως εννοεί, την τάση για αρχηγία τότε όλα  είναι δυνατά παρά τω Θεώ   . 
 
Ματθ. 21,21       ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται·
Έναν Βασιλέα  ζητώ 
Ένα γνήσιο  παιδί της Θεοτόκου ,αδελφάκι του Χριστού, έναν Βασιλέα στην θέση του Βασιλέα Χριστού .
 Να πιάσει μια γωνιά της Εκκλησίας και με την προσευχή του ,τα δάκρυα του ,για όλους εμάς που χανόμαστε ,να ανατρέψει αυτή  την δύσκολη  για όλους μας κατάσταση. 
Ας ελπίσουμε όπως έδωσε ο Θεός την κατάλληλη ώρα την Παναγία μας ,να δώσει και αυτόν τον Βασιλέα να μας σώσει με την πύρινη προσευχή του .
πάντως μας προετοίμασαν για αυτόν ο άγιος Παίσιος ο άγιος Πορφύριος και πολλοί άγιοι με τι προφητείες τους .
Έλεγαν περί του αββά Σισώη,
Αυτου που στις αγιογραφίες εικονίζεται πάνω από τον άγνωστο τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου , 
 ότι εκεί που καθόταν φώναξε με μεγάλη φωνή:
 
– Ω ταλαιπωρία!
Του λέγει ο μαθητής του:
– Τι έχεις πάτερ;
Κι απαντά ο Γέροντας:
– Έναν άνθρωπο ζητώ να μιλήσω και δεν βρίσκω!
 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση