Τέλεια ψηφίδα ή τέλειο ψηφίο .
Χαίρεται
Λουκ. 14,24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου.
 
Οι κεκλημένοι  είμαστε όλοι εμείς που βαπτιστήκαμε εις το όνομα της Αγίας Τριάδας , είμαστε εμείς που λάβαμε αυτό το ανεκτίμητο δώρο έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι. 
To να γίνουμε μία τέλεια ψηφίδα του ομορφότερου ψηφιδωτού στην ανθρώπινη ιστορία .
Πρίν από εμάς αυτήν την ευκαιρία την έλαβαν οι Ιουδαίοι ,ο παλιός Ισραήλ και την άρπαξε ο νέος .
Την πέταξαν , δεν την έχουν εκμεταλλευτεί ,δεν την άρπαξαν ,αντίθετα την αρνούνται πεισματικά μέσα στους αιώνες της ανθρώπινης ιστορίας .
Ποτέ όμως δεν ξέρεις το πάνσοφό και ακατάληπτο σχέδιο του Θεού κάνει τα αδύνατα, δυνατά .
 
 
Πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια.
Με αποτέλεσμα ο Θεός να στραφεί πρός τα έθνη και να στείλει απόστολο  ,για να εργαστεί την σωτηρία των
 εθνών ,των ειδωλολατρικών  εθνών .
Κάποια από τα είδωλα των εθνών που λατρεύονται είναι το χρήμα ,η τύχη ,η τεχνολογία ,η επιστήμη ,η ανθρώπινη δόξα και σοφία  ,η φιλαρέσκεια ,η φιλαυτία  ,όλα αυτά είναι θεοί , είναι καρποί του δέντρου της ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ .
Αυτά είναι πρόσωπα ,είναι δαιμονικές πνευματικές οντότητες που ζητούν την λατρεία από τον άνθρωπο ,για να τον απομακρύνουν από την μόνη λατρεία που τον ζωογονεί 
Μισούν τον Θεό  και το κτίσμα του ,τον άνθρωπο. ,χωρίστηκαν από τον Θεό ,είναι στην ύπαρξη αλλά στο σκοτάδι ,στην άβυσσο .
Από εκεί αγωνίστηκε ο απόστολος Παύλος να μας βγάλει ,από την λατρεία των ειδώλων ,από την εθνική υπερηφάνεια μας. 
 
εις μετάνοιαν σε άγει.
 
Ότι γίνεται το  επιτρέπει ,το παραχωρεί ο Θεός και αν το διαχειριστούμε σωστά  και με σύνεση θα καταλήξει να φέρει την πολυπόθητη ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Έχουμε μια Εκκλησία που βάλλεται πανταχόθεν  ,σκάνδαλα , κιβωτοί ,επαναστάτες ιερείς  ενάντια σε όλους και σε όλα .
 
Γιατί όμως ; 
 
Η αμαρτία μου ενώπιον μου έστι δια παντός
 
Κανείς δεν είναι αναμάρτητος ,κανείς δεν είναι  αλάθητος ,κανείς αλάνθαστος ,καμμία σάρκα δεν μπορεί να υπερηφανευτεί ,με αυτήν την πεποίθηση  ριζωμένη πρέπει να κινούμαστε .
 
Α Πε. 1,24          διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου· ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσε·
 
Την σαρκα την σώζει μόνο το Άγιο Πνεύμα ,δια του Ιησού Χριστού ,δεν υπάρχει άλλος τρόπο δικαίωσης 
Κάθε άλλος τρόπος είναι δαιμονικός ,ανεξάρτητος , άχρηστος και θα ξεραθεί θα μαραθεί εν καιρώ .
Όποιος  δεν έχει αυτήν την πεποίθηση ως βάση ,τα έργα του θα είναι ιδιοτελή και σαπρά ,υπερήφανα .
Αυτό θα γίνεται αντιληπτό  από την στάση του ,ότι δεν θα δέχεται κριτική από κανέναν ,γιατί θα αυτοδικαιωνεται 
 
Γιατί το παραχωρεί ο Θεός 
 
Ο σκοπός του Θεού είναι η διόρθωση ,η ταπείνωση ,η  ΜΕΤΑΝΟΙΑ που φέρνει την ΕΠΙΓΝΩΣΗ  ότι κάτι πάει λάθος με μένα πρώτα και μετά με τους άλλους .
Το σαράκι του οικουμενισμού ,έχει πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό το αλάθητο και το πρωτείο ,δεν δέχεται διόρθωση ,νουθεσία ,κουβέντα .
Δεν δέχομαι κουβέντα ,έχω σε όλα δίκαιο  ,εσείς όλοι οι άλλοι φταίτε ..
‘Οταν ο απόστολος Πέτρος δέχτηκε διόρθωση από τον απόστολο Παύλο , είναι δυνατόν εμείς να μην σφάλουμε και να μην χρειαζόμαστε βοήθεια και διόρθωση .
.
Το Μεγάλο ψηφιδωτό .
 
Η Εκκλησία είναι ένα μεγάλο και υπέρ τέλειο  ψηφιδωτό , παζλ ,που αποτελείτε από διάφορα  μικρά και μεγάλα ,διαφορετικών μεγεθών και χρωμάτων κομμάτια .
Ένα κομμάτι να λείπει  ,χαλάει την τελική εικόνα  ,αν κάτι παράταιρο εισχωρήσει  , πάλι χαλάει την μεγάλη εικόνα 
Για αυτό αποβάλλεται .
Αυτό το ψηφιδωτό θα ολοκληρωθεί στην Βασιλεία των Ουρανών 
ο Πατήρ μου έως άρτι εργάζεται, καγώ εργάζομαι λέει ο Κύριος  γιατι συμπληρώνει μέσα στον παράδεισο επί της γής ή εν τω ουρανώ  ,διορθώνει αυτό το ψηφιδωτό ψυχών .
Ο συμβολισμός του ψηφιδωτού “Δέησις”.
Έχουμε κληθεί να συμμετάσχουμε στο μεγαλύτερο και ομορφότερο ψηφιδωτό της ανθρώπινης ιστορίας 
Αυτό της Βασιλείας των Ουρανών .Έχουμε κληθεί να γίνουμε  μία ανεκτίμητη ,μια πολύτιμη ψηφίδα αυτού του ψηφιδωτού .
Έχουμε κληθεί για να γραφτεί το όνομα μας στο  βιβλίο της ζωής .
Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν απαρνηθούμε τον εαυτό μας  και αφεθούμε  στον τεχνίτη που θα μας τοποθετήσει στην κατάλληλη θέση του ψηφιδωτού .
 
Από μικρό και από τρελό θα μάθεις την αλήθεια …
‘Οποίος δεν δέχεται κριτική και διόρθωση ,όποιος δεν δέχεται νουθεσία και συμβουλή  ,υπερυψώνει εαυτόν ,θα έλθει η ώρα που θα συντριβεί .ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται,
Σε όποια θέση και να βρίσκεται  και όποια εξουσία και αν κατέχει ,δεν μπορεί να  γίνει μέλος αυτού του ψηφιδωτού ,δεν έχει θέση σε αυτό το ψηφιδωτό ,που αυθεντία είναι μόνο ο Χριστός .
Ακόμα και η Θεοτόκος είπε Αυτού ακούετε…
 
Ιερ. 18,6       ἰδοὺ ὡς ὁ  πηλὸς τοῦ κεραμέως ὑμεῖς ἐστε ἐν ταῖς χερσί μου
                   ιδού, εις τα χέρια μου σεις είσθε ώσαν τον πηλόν του κεραμέως.
Σε αυτό το ψηφιδωτό οι ψηφίδες είναι ανόμοιες αλλά ίσες μεταξύ τους και έχει απόλυτη ανάγκη η μία την άλλη ,πρέπει να ακούει η μία την άλλη ,να σέβεται η μία την άλλη ,ως ίση πρός ίση .
Ανεξαρτήτου θέσεως ,εξουσίας ,ιδιότητας ,ο τεχνίτης είναι άλλος μας δίνει την εξουσία να επιλέξουμε αν θέλουμε να μπούμε μέσα στο ψηφιδωτό του 
Εκείνος μόνο έχει την τέλεια ικανότητα  και επιλέγει την θέση ,το μέγεθος και την αξία που θα μας δώσει ,αν το καταλάβουμε και το δεχθούμε ,αυτό σημαίνει ΧΑΡΑ 
Δέησις
 
θεωρείται από τους ειδικούς, το ωραιότερο ψηφιδωτό της Αγια-Σοφιάς. Σε αυτό εικονίζονται ο Χριστός, η Παναγία και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος.
Τα γράμματα στην εικόνα είναι πεντακάθαρα Ελληνικά (ΜΡ-ΘΥ, ΙC-ΧC, Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩ. Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ).
 
 
το ψηφιδωτό περιμένει.
 
Στο Μεγάλο ψηφιδωτό της Αγίας του Θεού Σοφίας ,Δέησις  , στην Κωνσταντίνου Πόλη λείπουν  ένας σημαντικός αριθμός ψηφίδων ,λείπουμε εμείς ,λείπει η ΜΕΤΑΝΟΙΑ μας ,ξεκολλήσαμε και πέσαμε  ..
 
Η κάθε ψηφίδα είναι από μόνη της ατελής ,αλλά τέλεια στο σύνολο καθένας από εμάς ,
όταν θα συμπληρωθεί ο αριθμός της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ της κάθε ψηφίδας
Τότε θα γυρίσουμε στην Πόλη και θα ολοκληρωθεί ξανά το ψηφιδωτό ..
 
Δέησις είναι λέξη που βγαίνει από το ρήμα δέω = δένω, δηλαδή είμαι δεμένος, προσκεκολλημένος σε ότι μου χρειάζεται, δέομαι = έχω ανάγκη.
Στερούμαι κάτι και το ζητώ δια της δεήσεως, ζητώ τα αναγκαία, αυτά που μου λείπουν, έχω έλλειψη, στερούμαι. 
Στερούμαι τον Χριστό ,τον άρτον τον επιούσιον ,αυτόν ζητάμε με την δέηση μετανιωμένος  ,να γυρίσει πάλι στην πατρίδα μου .
Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν  ,Ψηφίδα η ψηφίο ;
 
Γίνε αυτεξούσια μία τέλεια ελεύθερή ψηφίδα στο ψηφιδωτό του Χριστού και όχι ενα φαινομενικά τέλειο σκλαβωμένο  ψηφίο στο  σύστημα   χξς.
Αποκ. 13,18        Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς.
Γίναμε ψηφία ενός άλλου συστήματος ,βασανιστικού  ,ψεύτικού ,πικρού και δηλητηριώδους που σκοτώνει .
Κ.Π. Καβάφης
Δέησις
Η θάλασσα στα βάθη της πήρ’ έναν ναύτη.
H μάνα του, ανήξερη, πηαίνει κι ανάφτει
στην Παναγία μπροστά ένα υψηλό κερί
για να επιστρέψει γρήγορα και να ’ν’ καλοί καιροί
και όλο προς τον άνεμο στήνει τ’ αυτί.
Aλλά ενώ προσεύχεται και δέεται αυτή,
η εικών ακούει, σοβαρή και λυπημένη,
ξεύροντας πως δεν θα ’λθει πια ο υιός που περιμένει.
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση