Άξιον εστίν – Ψάλλει ο Επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος, Λαυριώτης.

Άξιον εστίν – Ψάλλει ο Επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος, Λαυριώτης.

Αφήστε μια απάντηση