Πάνε Βονιφάτιε και φέρε λείψανα Αγίων !…της φέραν τα δικά του. ΑΓΛΑΪΑ – ΒΟΝΙΦΑΤΙΟΣ

“Χριστὸς μεθ΄ ἡμῶν στήτω”

(περισσότερα στο Βίντεο όπως και τα Λινκ που παραθέτω για την Οργανωση σε Ομάδες, κάτω από το Βίντεο)

ο Χριστός και η Παναγιά μαζί σας …..

του Αβραάμ Σκεντερίδη , Οικονομολόγου OnlineMarketer

Email : ➜ ➜➜ abraam3.skenteridis@gmail.com

Αφήστε μια απάντηση