ΑΡΘΡΑ 21 Δεκ 2022 - 21:32

Τα κουφά προβατάκια …

Τα κουφά προβατάκια …
Χαίρεται
Ο δρόμος για τον παράδεισο .
 
Ο δρόμος προς τον Ουρανό διέρχεται δια του Δράκοντα, αναφέρει ο αείμνηστος πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος σε κάποιο κύρηγμα του .
Αυτό το γνώρισαν ο Αδάμ με την Ευα που σκόνταψαν πάνω του  και κατέληξαν στον άδη  να κλαίνε .
Σκοντάφτοντας στο σκάνδαλο του δράκοντα ,έπεσαν  και έμειναν να περιμέναν  τον Χριστό να κατέβει να τους ελευθερώσει .
Συνεχώς  ο άδης  γεμίζει και αδειάζει  ,αφού τα κλειδιά τα έχει ο κύριος και  τὰ σκεύη τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάζει συνεχώς  ,  πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δένει , καὶ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάζει.
 
 
Μαρκ. 16,16       ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται.
 
Η πρώτη προϋπόθεση για την σωτηρία είναι η ΠΙΣΤΗ ,η επόμενη το ΒΑΠΤΙΣΜΑ .
Αν όμως και ο βαπτισθεὶς  μετά το βάπτισμα γίνει  ἀπιστήσας  , τότε  κρίνεται  και καταδικάζεται  λόγω απιστίας  κατακριθήσεται.
Αλλά ξέρει ο Θεός ποιόν οδηγεί στην βάπτιση και δεν υπάρχει τύχη στον Θεό ,δεν παίζει ζάρια .
Ρωμ. 2,24          τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεού δι᾿ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι, καθὼς γέγραπται.
όπως έχει γραφή από τον προφήτην Ησαΐα.
 
Όμως  με την πάροδο του χρόνου εγκαταλείπεται ο ησυχασμός που οδηγεί στην κάθαρση του νου ,της καρδιάς .
Ανακατεύονται οι  μοναχοί ,ο κλήρος με τον κόσμο ,με τον λαό  ,επέρχεται εκκοσμίκευση και φθορά πνευματική 
Το  μικρόβιο  του  οικουμενισμού ,που προωθεί τον χορτασμό της κοιλιάς ,να χορτάσουμε άρτους ,να γιατρέψουμε το σώμα και για αυτό ζητάμε τα μπράβο και την δόξα του κόσμου ,την λατρεία ,του 
Ο λαός αφού ούτε αυτός ησυχάζει ,αλλά και ούτε οι ησυχαστές  ,χάνεται   ο δρόμος και ανοίγονται οι πλάνες μπροστά μας .
Αμελούμε στο τέλος την ψυχή ,χάνουμε την πνευματική όραση και ακοή  ,αφού δεν ησυχάζουμε 
Προσεχετε δε ἑαυτοις μηποτε βαρυνθωσι ὑμῶν αἱ καρδιαι εν κραιπαλη και μεθη , και μεριμναις βιωτικαίς , αιφνιδιος εφ ‘ ὑμας επεστη ἡ ἡμέρα εκείνη 
 
Έτσι ο Θεός οδηγεί τα προβατάκια από άλλους δρόμους στον ουρανό ,της ασθένειας ,της ταλαιπωρίας , των δυσκολιών ,για να τα σώσει.
Ιω. 3,5 ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
 
Η βάπτιση είναι το πρώτο βάπτισμα  του ύδατος ,της άφεσης του προπατορικού αμαρτήματος  ,είναι η αφετηρία
Είναι αυτό που λέει ο Κύριος εν ύδατι .
 
 Αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ καὶ πυρί.
 
Μετά αρχίζουν τα δύσκολα  ,μετά αρχίζει η ειδική διαδρομή της βαπτίσεως .ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί.
Αυτή είναι η Αρχή ωδίνων ,εκεί που ξεκινάει ο πόλεμος των εκλεκτών με  τον δράκοντα ,που προσπαθεί να τους κόψει τον δρόμο για τον ουρανό, για τον παράδεισο .
Γύρω μας είναι γεμάτοι οι δρόμοι βαπτισμένους αγωνιστές που δεν παραδίδονται  και  παλεύουν με τον δράκοντα ,που προσπαθεί να τους κόψει τον δρόμο ,να τους χαλάσει ..
Αυτοί που έπρεπε να  έχουν βοηθούς τον Ιερέα και τον λευίτη ,έχουν μόνο τον καλό Σαμαρείτη ,’Οπως και στην παραβολή .
 
Στον δρόμο για τον Ουρανό 
 
Στον δρόμο για την αιωνιότητα  , η αφετηρία είναι η γή  ,η ψυχή  δένεται κολλάει με ένα σώμα  .
Εδώ στην γη  η ψυχή προγεύεται  τις  ενδιάμεσες  καταστάσεις  που την περιμένουν όταν εγκαταλείψει το σώμα 
 Προγεύεται τον  ο άδη του φόβου ,της ανασφάλειας ,της ταραχής ,το εσωτερικό ζόφο και σκότος ,εκφράζονται με θυμό  ,υπερβολικό γέλιο ή  λύπη  εν ζωή αλλά και μεταθάνατον ,διψασμένη από την δόξα του Θεού .
Προγεύεται τον  παράδεισο , την ειρήνη ,την ασφάλεια , την χαρά του παραδείσου ,μέσα  στην ζωή και μετά θάνατον  απολαμβάνοντας και ζητώντας μόνο την δόξα του Θεού 
 
εν τη καρδια υμων 
 
Όταν βαπτιζόμαστε χαράζεται στην καρδιά , η διαδρομή και οι φωνητικές οδηγίες για την αιωνιότητα ,για τον παράδεισο .
 
Πληροφορείται  η ψυχή στην καρδιά  ,μέσα στο νοητό περιβάλλον της ψυχής   ,τις καταστάσεις και διαλέγει ελευθερά αυτεξούσια ,στο νοητό πνευματικό  πεδίο .
Μέσα μου διαλέγω  τι θέλω όχι με το μυαλό ,όχι με το σώμα ,όχι με τις εξωτερικές αισθήσεις ,με την αόρατη καρδία που εδράζεται γύρω από την φυσική καρδιά .
Δεν μπορώ να διακρίνω ,αν δεν μου το δείξει ο Θεός ,τι διάλεξε ο καθένας στην καρδιά του .
Εκεί όμως είναι  το κέντρο των αποφάσεων μας και το μόνο που μπορούμε να διακρίνουμε είναι αν τα λόγια κάποιου συμβαδίζουν με τις πράξεις του .
 
Το GPS  στην βάπτιση βλέπει  και ακούει την διαδρομή  για τον ουρανο και μόνο . 
 
Είναι σίγουρο όπως και οι πρωτόπλαστοι ,όπως και κάθε άνθρωπος  είναι αδύνατο να υπερνικήσει μόνος του την πανουργία ,την πονηρία του δράκοντα ,
Ο δράκοντας πεσμένος  ,σέρνεται εδώ στην γή μας και μας εμποδίζει ον δρόμο για το ουρανό ,με χίλιες δύο πανουργίες  παγίδες και πλάνες .
Στοχεύει ειδικά τους Ορθοδόξους βαπτισμένους ,να σβήσει την ειδική καταγεγραμμένη μέσα στην καρδία μας διαδρομή ,πρός τον ουρανό .
 
Το αλάνθαστο GPS για τον ουρανό 
 
Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι  να   διδάσκει ΜΕΤΑΝΟΙΑ  ,να βαπτίζει ,να στηρίζει ,να διαφυλάττει τα βαπτισμένα προβατάκια από τον λύκο ,να τα οδηγεί στην διαδρομή πρός τον ουρανό .
Λύκο ,δράκοντα που τα παραφυλάει  και που  προσπαθεί  να τους κόψει τον δρόμο για τον ουρανό.
Δεν πρόκειται όμως κανένα προβατάκι που  έχει  μέσα του  χαραγμένη  πλέον μετά την βάπτιση την διαδρομή ,να την χάσει εύκολα .
Όσοι και λυκοποιμένες , όσοι και λύκοι βαρείς ,όσοι και ψευδοχριστοί και ψευδοπροφήτες να μπούν μπροστά του 
Αυτο κουφό δεν  ακούει κανέναν  ,το  GPS  της βάπτισης και του χρίσματος θα το οδηγήσει  αργά ή γρήγορα μακριά απο τους πλάνους ,τους χαμένους .
 
 
Ιω. 10,5             ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν                                        ἀλλοτρίων τὴν φωνήν.
Ιω. 10,5              Ξενον όμως δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν, διότι δεν                                                      αναγνωρίζουν  την φωνήν των ξένων. Εμέ, τον πραγματικόν και στοργικόν ποιμένα, με                                        γνωρίζουν, με αναγνωρίζουν και με ακολουθούν τα πρόβατα.
Αν κάποιοι δεν έρχονται στην Εκκλησία ,δεν πατάνε ,μην νομίζετε ότι είναι κακό ,μήπως κινδυνεύουν και κάτι τους κρατά έξω από αυτήν ;
Μήπως τους φυλάει από την μία τους ζηλωτές και από την άλλη τους αγαπησιάρηδες οικουμενιστές ,που έχουν κάνει τις κλίκες τους στην πόρτα του ναού και περιμένουν
Τα συνδικάτα  της Εκκλησίας στην πόρτα ,αναζητούν ψηφοφόρους , οπαδούς , 
όπως στα πανεπιστήμια οι οργανώσεις ψάχνουν για θύματα .
 
Πρώτα θα γίνει το ξέπλυμα των συνδικάτων ,που εμποδίζουν στην πόρτα ..
Όταν ο Θεός δώσει να καθαρίσει από τους  λυκοποιμένες ,πλάνους , αγαπολόγους ,οικουμενιστές ,ζηλωτές φωνακλάδες
και οι μεν και οι δε κραυγάζουν  για το δίκαιο ,για την δικαιοσύνη που δεν έχουν  ,δεν την βιώνουν ,δεν πέρασαν μια βόλτα από τον άδη πρώτα., να συμπονέσουν όσους τώρα είναι εκεί .
Οι πονεμένες ψυχές απέξω  ,γιατρειά ψάχνουν όχι  συνδικάτο και  σύλλογο  να μπούν ,
δεν ζητάνε αρχηγό να λατρέψουν ,αλλά ΘΕΟ για να δοξάσουν 
 
Ο Θεός φυλάει τα προβατάκια του και αυτά όταν ακούνε τις κραυγές των λυκοποιμένων και των συνδικαλιστών και  φεύξονται και φαίνονται κουφά ,τος κλείνει τα αυτιά ο καλός ποιμένας …
 
Λουκ. 3,17         οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
 
Όταν  θα  καθαρίσει ο Χριστός τον άλωνα του,  την Εκκλησία του   ,Τότε και μόνο το GPS που έχουν αυτά τα γνήσια προβατάκια θα τα οδηγήσει στην Εκκλησία του ,που είναι μόνο δική του ..
Τώρα  υπομονή ,γιατί ούτε που φανταζόμαστε καν το σχέδιο του Θεού για να εξαλείψει αυτή την κατάσταση  ,την κατάλληλη ώρα ,αλίμονο σε όποιον σταθεί εμπόδιο θα συντριβεί .
 ὁ Κύριος ἀναλώσει τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ·
Αποκ. 19,15        καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα δίστομος, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάσσῃ τὰ ἔθνη· καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος.
Προσευχή  καιρός του σιγάν και τα αφήνουμε στον Θεό .
Καλή Φώτιση και αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση