ΑΡΘΡΑ 29 Δεκ 2022 - 21:10

Οι Μύστες της ΦΩΤΙΑΣ .

Οι Μύστες της ΦΩΤΙΑΣ .
Χαίρεται
 
Λουκ. 12,49        Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη!
 
Ο Κύριος της Δόξης  , ο Χριστός , με την ΤΕΛΕΙΑ προσευχή του ,ως τέλειος  άνθρωπος, ενωμένος υποστατικά  με τον τέλειο Θεό  , έβαλε φωτιά στην γή και την άφησε να καίει …
Έφυγε ,αναλήφθηκε λέγοντας ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς  .αφού μας υπενθύμισε  , ποιός είναι η πλέον  απόλυτη εξουσία στον ουρανό και στην γή 
και ότι ως απόλυτη εξουσία  και μεσιτεία πλέον  ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δώσει ὑμῖν.
 
Σχολή εμπρηστών …
Κάθισε δεξιά στον πατέρα και ‘έστειλε το Άγιο Πνεύμα  να  δημιουργεί  ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ ,προσευχόμενος Αγίους και  περιμένει να ξανά έλθει για την τελική κρίση . 
Όταν δεν θα υπάρχει ΦΩΤΙΑ  πλέον όταν Ψυγήσεται η αγάπη των πολλών  και δεν θα υπάρχει κάποιος που να θέλει να γίνει εμπρηστής  ,θα κλείσει την σχολή του και θα ξανά έλθει για να  κρίνει τον κόσμο  .
 
Μύστες της ΦΩΤΙΑΣ 
 
Θαυμαστός ο Θεός εν τοις Αγίοις Αυτού
 
Εκπαιδεύει συνεχώς  ,αοράτως ,μυστικά και Μυστηριακά ,ως πανταχού παρών τους  μαθητευόμενους εμπρηστές ,
Εκπαιδεύει  τους δικούς του Μύστες , να ρίχνουν αυτοί καύσιμο στην φωτιά , ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου.
Αυτοί να παίρνουν την Δόξα και τα στεφάνια ,αυτοί να δοξάζονται ,γύρω του.
Αποκ. 8,4           καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν θυμιαμάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων.
 
Στο όγδοο κεφάλαιο της Αποκάλυψης ,πρίν αρχίσουν οι επτά προειδοποιητικές για την ανθρωπότητα σάλπιγγες .
Πριν αρχίσει να πέφτει το πυρ και η κατακλυσμιαία κάθαρση , που θα φέρει τον νέο ουρανό και την νέα γή ,την Βασιλεία των Ουρανών ,της ένωση Θεού και ανθρώπων ,στο τέλος του σχεδίου .
Αφού έχουν προηγηθεί οι έξη σφραγίδες , έχει κηρυχτεί το Ευαγγέλιο και η ανθρωπότητα έχει φτάσει σε  κρίσιμο σημείο  .
Έρχεται η ώρα της έβδομης σφραγίδας  η ώρα που  οι  προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων  θα ανατρέψουν την κατάσταση για τον κόσμο  ,που αυτές οι προσευχές θα δυναμώσουν το  Πῦρ ἐπὶ τὴν γῆν.
 
Μετά την συλλογή των προσευχών ….
 
 
Αποκ. 8,7    Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισε, καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν                       γῆν·
 
Αποκ. 8,8     Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς τὴν                                    θάλασσαν
 
Αποκ. 8,10  Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς
 
Αποκ. 8,12   Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης                       καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων
 
Αποκ. 9,2    καὶ ἤνοιξε τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου                            καιομένης
 
 
Θα κατακάψει την αμαρτία ,την αδικία , την αμετανοησία , θα κρίνει  τον κόσμο .
 
Ο Κύριος είπε στους μαθητές του κατά την διάρκεια του Μυστικού δείπνου  ,όταν εκείνος φύγει . 
Τότε το ερχόμενο  Άγιο Πνεύμα ,θα αναζητά την ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,την πίστη του κάθε ανθρώπου  ,στο πρόσωπο του  σωτήρα Ιησού Χριστού ως θεανθρώπου ως μόνη οδό σωτηρίας .
Ο Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν
Θα κατακαίει όπου συναντά την υπερηφάνεια ,την ΑΙΡΕΣΗ και θα φωτίζει  όπου βρίσκει την ταπείνωση και την ΠΙΣΤΗ στον Θεάνθρωπο .
 
Ιω. 16,8     καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως.
 
Η  ενέργεια που άλλους θα τους  καίει  ,θα τους ελέγχει ,για την αμαρτία ,για τις αδικίες ,για τις  κατακρίσεις ενάντια στους συνανθρώπους τους  ,και θα τους κολάζει ,θα ἀντιτάσσεται
Η ίδια ενέργεια άλλους θα τους  τρέφει ,θα τους δίνει χαρά ,ΑΓΑΠΗ για τον Θεό και τον πλησίον ,όλο και αυξανόμενη  δίδωσι χάριν.
Λουκ. 11,1   Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι
 
Ο Κύριος κατ αίτηση των μαθητών του ανά τους αιώνες ,αφού τον περίμεναν  και δεν τον διέκοψαν , όταν προσευχόταν όταν ἐπαύσατο  την προσευχή του .
Μας άφησε μιά σπουδαία παρακαταθήκη ένωσης με τον Θεό πατέρα ,με την ΑΓΑΠΗ ,μας άφησε την ΠΡΟΣΕΥΧΗ 
 
Λουκ. 11,10        πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιχθήσεται.
 
Η  ΠΡΟΣΕΥΧΗ  με ΠΙΣΤΗ  στον Κύριο  ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δώσει ὑμῖν. κάνει τον πατέρα να βάλει ΦΩΤΙΑ στην γή ,
Αυτή  η ΦΩΤΙΑ έχει δύο ενέργειες την Θερμαντική και φωτιστική για τον παγωμένο και σκοτεινό κοσμο για όσους μετανοήσουν 
Αυτή η φωτιά όμως  είναι  και ΠΥΡ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΝ για κάθε αμετανόητο .
 
Ο Χριστός συνεχίζει να προσεύχεται στην γή 
 
Η  ΠΡΟΣΕΥΧΗ του Χριστού για τον κόσμο  συνεχίζεται  και γίνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία .
Μέσω του Μυστηρίου της Ιεροσύνης ,καθιστά τον Ιερέα  Χριστό   οπτικοποιεί  την εικόνα του  και προσεύχεται για εμάς ,με την παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων του ,αλλά και των μυριάδων Αγγέλων του .
Μέσα σε κάθε Θεία Λειτουργία προετοιμάζονται οι  μυστικοί  Μύστες της ΦΩΤΙΑΣ .
 
Η σχολή των Θεών .
 
Ἐγὼ εἶπα θεοί ἐστε καὶ υἱοὶ Ὑψίστου πάντες…
Ο Ορθόδοξος ναός  είναι η Μυστική ,Μυστηριακή σχολή  των Θεών ,εκεί επιτελείται το Μυστήριο των Μυστηρίων
Ο άνθρωπος οδηγείται  και γίνεται κατ εντολή του Θεού ,Θεός ,διά του Ιησού Χριστού ,με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος  .
Είναι  τεράστια προσφορά και βοήθεια για όλη την ανθρωπότητα η κάθε Θεία Λειτουργία σε Ορθόδοξο ναό .
Αν για μιά μέρα σε κάποιον Ορθόδοξο ναό στην γή ,δεν γίνει λειτουργία ,τότε δεν υπάρχει πλέον μαθητής και δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης του κόσμου 
 
Εκεί είναι η σχολή  , εκεί γίνεται το μάθημα , εκεί  δίνεται το  πιο σπουδαίο πτυχίο του σύμπαντος  κόσμου ,
Αυτό του Μύστη της ΦΩΤΙΑΣ.
 
 
Καλή Φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση