Μεγάλη πόρτα θα διαβείς…
Χαίρεται
Η γή για άλλους είναι η  απεικόνιση του άδη ,σκοτάδι και παγωνιά ..
 
 
Λουκ. 21,34        Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ                                     μερίμναις    βιοτικαῖς
 
Για αυτούς που έχουν αρπαγεί από τις σειρήνες του  κόσμου και έχουν βυθιστεί σε κραιπάλες ,μέθες και μέριμνες βιοτικές , είναι η πρόγευση του σκοταδιού ,του  άδη .
Το λυχνάρι τους τρεμοπαίζει κινδυνεύει να σβήσει από τον πάγο …
Σε αυτούς έχει σκοτιστεί ο νούς των και έχει πετρώσει ,βαρύνει η καρδιά τους και πόρρω απέχει από τον Χριστό Αυτή είναι η πρόγευση του άδη ,επί της γης ,που αν δεν δώσει ο Θεός πειρασμό ,δοκιμασία ,αφύπνισης ,για να μετανοήσουν, θα συνεχιστεί  για την ψυχή , το σκοτάδι  ,το ψέμα ,η διαστροφή ,στην αιωνιότητα .
 
και για άλλους η απεικόνιση του παραδείσου , ΦΩΣ και ζέστη ..
 
Ματθ. 5,6          μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.
 
Για αυτούς όμως που δεν σκλαβώθηκαν από τον μαμωνά του πλούτου  και τους θησαυρούς του  ,που πάλεψαν με την φιλαργυρία  ,με τις ηδονές  ,με την αλαζονεία του Βίου 
Αλλά μπόρεσαν και ξέφυγαν ,με την χάρη του Θεού .
Για αυτούς που  δεν τσίμπησαν το δόλωμα της ανθρώπινης δόξας  και την απαρνήθηκαν ,με την χάρη και βοήθεια του Θεού .
Αυτοί κρυμμένοι από τον κόσμο ,προγεύονται  τον Παράδεισο  και ανεβαίνουν συνεχώς  σκαλιά  ,ξεπερνώντας σκάνδαλα και εμπόδια ,πηγαίνοντας από δόξα σε δόξα .
 
 
Ιω. 5,44             πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν                                 παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ οὐ ζητεῖτε;
 
Όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού  ,μέσα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο  ,δεν είναι δυνατόν ο  άνθρωπος που αναζητά την δόξα ,την φήμη ,τα μπράβο ,τα χειροκροτήματα ,των ανθρώπων ,να έχει ΠΙΣΤΗ ,να πιστεύει .
Αυτός που  κατανόησε  ,που αποδέχτηκε ότι η μόνη  θρεπτική για την ψυχή  ενέργεια ,είναι η δόξα ,η δικαιοσύνη του Θεού ,αποστρέφεται την ανθρώπινη δόξα ,κρύβεται από τον κόσμο .
Όλα όμως αυτά από ένα λυχνάρι μέσα μου ξεκινούν .
 
Η καρδιά μου ,ο νους  είναι το κέντρο ,γύρω από την καρδιά μου το περικάρδιο ,γύρω από αυτά η ψυχή  ,που περιέχει και ζωοποιεί  και το σώμα. 
Στην καρδιά μου στο επίκεντρο της ύπαρξης μου ,κατά την βάπτιση και το χρίσμα ,καθαρίζομαι και τοποθετείται ένας Αγιοπνευματικός αναμμένος λύχνος που εκδιώκει το σκότος .
Μετά την βάπτιση αυτό το λυχνάρι έχει μέσα του το ΕΛΕΟΣ του Θεού, που το κρατάει αναμμένο .
 
Ματθ. 12,20        καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν·
 
Όλη την διάρκεια της  μετέπειτα ζωής μου, θα είναι  μιά μάχη ,ένας αγώνας της ΑΓΑΠΗΣ του ουρανού ,χωρίς να μου στερήσει την ελευθερία και το αυτεξούσιο ,να κρατηθεί αυτό το λυχνάρι αναμμένο .
Να με οδηγήσει στην ΝΙΚΗ την ώρα της κρίσης και να με βάλει στην Βασιλεία του .
Μπορεί να με παραδώσει σε όλεθρο της σάρκας κατά την διάρκεια της ζωής μου ,αλλά στο τέλος ,αυτό θα είναι για να με ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν·
Ιω. 1,4              ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.
Μέσα μας ο Θεός τοποθέτησε  ένα λυχνάρι , αυτό όταν έχει μέσα την άκτιστη ενέργεια του Θεού ,την ζωή .το ΕΛΕΟΣ του .
τότε είμαστε πνευματικά ζωντανοί ,έχουμε ΦΩΣ μέσα μας ,είμαστε αιώνιοι ΑΘΑΝΑΤΟΙ με ή χωρίς ΦΩΣ
 
Έτσι αθάνατο κατ εικόνα το λυχνάρι ,με την Θεία ενέργεια ,χάρη ,μέσα του βαδίζει το Θείο  καθ ομοίωση .
Τα Μυστήρια της Εκκλησίας ,η Εκκλησία είναι  ο χώρος και ο τρόπος ,για να μένει αναμμένο αυτό το λυχνάρι ,να γεμίζει και να φυλάγεται .και ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.
 
Αποκ. 3,20         ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ᾿ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾿ ἐμοῦ.
 
Όταν ο άνθρωπος δεν ακούει το χτύπημα στην πόρτα της καρδιά του ..
 
Τότε ο  διάβολος που το ξέρει ,το βλέπει ,σκάει από φθόνο ,μισεί την Εκκλησία ,τους ανθρώπους της ,λαό και κλήρο και μπαίνει αυτός στην καρδιά του ανθρώπου 
Αυτός σβήνει τα λυχνάρια ,κλείνει τα φώτα , χαλάει τον Θερμοστάτη  και την θέρμανση ,φέρνει σκοτάδι και παγωνιά στην καρδιά του ανθρώπου .
Μισεί την Ορθοδοξία, βλέπει  την υπάρχουσα μυστική δύναμη της κάτω από τα σχήματα ,ξέρει ότι είναι ανυπέρβλητό εμπόδιο αλλά δεν ΜΕΤΑΝΟΕΙ να ζητήσει το ΕΛΕΟΣ του Θεού .
Έτσι  τρέφεται  από την κακιά του ,να σβήνει λυχνάρια ,να πλανά ,να τραβά στο σκοτάδι ψυχές .
Όλα όμως είναι δική μου ελεύθερή επιλογή 
Οι δύο αλλεπάλληλες , συνεχόμενες πόρτες.
 
Η πόρτα της καρδιάς μου έχει το χερούλι από μέσα ,μόνο εγώ την ανοιγοκλείνω στον διάβολο ή τον Χριστό .
Η πόρτα της κιβωτού ,της Εκκλησίας έχει το χερούλι ,το πόμολο από έξω και εκεί δική μου επιλογή είναι να την ανοίξω και να μπώ .
Όταν πιάσω το πόμολο της πόρτας της Εκκλησία ,την ανοίξω μπώ μέσα και παραμείνω  ,σιωπηλός ,υπάκουος και προσευχόμενος  
τότε  άνοιξα και την πόρτα της καρδιάς μου και δίνω χρόνο στον Χριστό να καθαρίσει τον χώρο ,να βάλει τραπέζι για να δειπνήσουμε μαζί  ,στο πιό ωραίο δείπνο της  ζωής μου .
 
 
Θέλω να ανοίξω την καρδιά μου στον Χριστό ; να ακούσω όταν χτυπάει ..
 
Περνάω  το κατώφλι ,ανοίγω την πόρτα και  μπαίνω στην Εκκλησία 
Μένω  μεσα ,έτσι   ανοίγω  την πόρτα της καρδιάς μου στον Χριστό ,τον εμπιστεύομαι 
εμπιστεύομαι την Εκκλησία του ,τα Μυστήρια του ,τους ανθρώπους του ,που αυτός επέλεξε και έβαλε μέσα .
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση