ΑΡΘΡΑ 4 Ιαν 2023 - 21:43

Η απόδραση του δεσμώτη .

Η απόδραση του δεσμώτη .
Χαίρεται .
Γένεσις  Οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς                       σάρκας
Η έννοια ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ διεστραμμένη σήμερα, έχει ταυτιστεί με την έννοια ΑΣΥΔΟΣΙΑ .
Ως άνθρωπος είμαι σάρκα και πνεύμα ,έτσι τυφλωμένος με σκοπό να απολαμβάνει η σάρκα μου ,λέω την ασυδοσία ελευθερία και καταλήγει ΔΕΣΜΩΤΗΣ 
Σκλαβώνεται το πνεύμα μου στην σάρκα ,στα πάθη και χάνω την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μου .
Παίρνει τα ηνία η σάρκα ,που δεν πρόκειται να χορτάσει ποτέ και με οδηγεί  στον αιώνιο θάνατο ,τον πνευματικό ,του πνεύματος ,του χωρισμού από  τον Θεό .
Ιω. 8,36     ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε.
 
Σε αυτά τα λόγια του Ιησού ,μέσα στο κατά Ιωάννη περικλείεται  ο  μοναδικός  ΑΛΗΘΙΝΟΣ ορισμός της έννοιας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ο μοναδικός που μπορεί να λύσει τον δεσμώτη .
Η ελευθερία είναι πνευματικό αγαθό,  την έχει ή την στερείται το πνεύμα του ανθρώπου και όχι η σάρκα .
το πνεύμα του ανθρώπου είναι ελεύθερο η  σκλαβωμένο ,νεκρό ή ζωντανό .
Τι και ποιός  όμως  μας στερεί την ελευθερία ,αλλά και πως ; 
 απαντά ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος  ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν  ποιός είναι ο πρώτος διδάξας ,που στερήθηκε την ελευθερία ; ἀπ᾿ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει.
Α Ιω. 3,8     εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου.
 
Ο πρώτος που έχασε την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του είναι ο διάβολος ,οι αλυσίδες η ΑΜΑΡΤΙΑ ,που ο άνθρωπος αδυνατεί να ξεφύγει .
Μέσα στην Αγία Γραφή περιγράφεται και ορίζεται η ΑΜΑΡΤΙΑ  .
Τι είναι ΑΜΑΡΤΙΑ  και ποιοι οι αμαρτωλοί ; 
Πόρνοι ,εἰδωλολάτραι , μοιχοὶ ,μαλακοὶ, ἀρσενοκοῖται, , πλεονέκται , κλέπται , μέθυσοι,, λοίδοροι,, ἅρπαγες .
κύνες , φαρμακοὶ , οἱ φονεῖς  καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.
Αυτοί όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ελεύθεροι ,αλλα σκλάβοι ,ταλαίπωροι , βασανισμένοι , που προσπαθούν  να μετριάσουν τον πόνο τους με  placebo  το χρήμα και την δόξα ,τις ηδονές ,τα πλούτη αυτού του κόσμου ,αλλά κρύβουν την  οικτρή  εσωτερική πραγματικότητας τους  .
κάποιοι το  δέχονται και ΜΕΤΑΝΟΟΥΝ  και κάποιοι πεισματικά το αρνούνται και παραμένουν αμετανόητοι ,δεμένοι αιώνια .
Ματθ. 21,31  οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
 
οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ  οι πλέον αμαρτωλοί κάθε  εποχής , φανερώνουν  την πραγματική δύναμη του Ιησού και επαληθεύουν τα λόγια του αγίου Ιωάννη εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου.
Φανερώνουν  και πιστοποιούν ότι  πράγματι ,για αυτούς που  φαινόταν ακατόρθωτο να ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΝ από τα 
βαρύτατα δεσμά της ΑΜΑΡΤΙΑΣ ,τον πόνο την θλίψη ,την  τρέλα ,την καταστροφή ,που οδηγεί η αμαρτία 
 ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ κατάφερε να  λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου για αυτούς .που αποτελούσαν ,αποτελούν και θα αποτελούν ,τα  πολύτιμα σκεύη του πονηρού 
 
Ματθ. 12,29       Ματθ. 12,29       ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν; καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει.
 
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ αποκτάται με την έξοδο ,την άρνηση της  ΑΜΑΡΤΙΑΣ ,την ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Αυτό δεν είναι δυνατό ,παρά μόνο με την βοήθεια ,την στήριξη και την συνδρομή του Ιησού Χριστού .
Αυτού που είπε  .
Μαρκ. 2,17   οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.
 
Ο δρόμος πρός την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ .
 
Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με.
Αυτη η φράση ,η ΠΡΟΣΕΥΧΗ με ΠΙΣΤΗ στο Θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού  ,η συνεχής ,επίμονη  επίκληση του ονόματος του, είναι το κλειδί της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  .
Αυτή είναι η αρχή ,ο δρόμος  αλλά και το τέλος της διαδρομής προς την σωτηρία .
Η αρχή είναι δύσκολη και δείχνει τα δόντια της η αμαρτία ,αλλά αδυνατεί να συγκρατήσει τον ΔΕΣΜΩΤΗ που επιμένει με ΠΙΣΤΗ .
Το κομποσκοίνι που κόβει τα δεσμά και ελευθερώνει τον δεσμώτη 
 
Η ευχή , η χρήση της με υπομονή  ,λιμάρει τα δεσμά της αμαρτίας .
Κάποια  στιγμή τα κόβει και ελευθερώνει τον  δεσμώτη άνθρωπο ,την ψυχή του ,το πνεύμα του .
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση