Γ.Μ : Μην σπάς το κεφάλι σου….
Χαίρεται
Λουκ. 18,13   .ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ.
 
Ό τελώνης  χτυπούσε τον εαυτό του  στο στήθος , εκεί που ήταν το πρόβλημα ,εκεί που του είχε προξενήσει την λειτουργική  βλάβη η αμαρτία ,εκεί που έλειπε η χάρη του Θεού πλέον .
Χτυπούσε την πέτρα να σπάσει ,να συντρίψει την πώρωση ,να διώξει τον πόνο ,να λάβει ΕΛΕΟΣ ,την δικαιοσύνη του Θεού .
Καλούσε και παρακαλούσε  μετανοημένος ,την μόνη βοήθεια που μπορούσε να επισκευάσει την βλάβη στην καρδιά του ,τον Θεό ,παρακαλούσε για το ΕΛΕΟΣ του .
 
πώρος : είδος οικοδομικής πέτρας ή μαρμάρου – ασβεστίτης.
Μαρκ. 10,5   πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν
 
Η έννοια της σκληροκαρδίας ταυτίζεται με την έννοια της πώρωσης της καρδίας που αυτοδικαιωνεται  
Δεν αισθάνεται πλέον κυρίως την δική της  αμαρτωλότητα της ,βλέπει μόνο των άλλων, απλά πωρώθηκε..
Ποια είναι όμως η καρδιά που πωρώνεται ,γιατί το παθαίνει και τι προκαλεί  ;
Η καρδιά και η καρδία .
Η πνευματική μου καρδία  ,είναι το κέντρο της ψυχής μου ,αυτή   δέχεται ,αναπαράγει και μεταδίδει το πνεύμα στην ψυχή μου ,όπως και η βιολογική καρδιά μεταδίδει το αίμα και το  οξυγόνο  στο  σώμα μου .
Έτσι ότι πνεύμα που δέχομαι και αναπαράγω στην πνευματική μου καρδία ,αυτό μεταφέρεται στο πνευματικό μου  σώμα  ,την ψυχή μου και ζεί ή πεθαίνει .
Η πνευματική μου καρδία ,είναι αεικίνητη συνεχώς εργαζόμενη, αναπαράγει το πνεύμα και το στέλνει στην ψυχή ,σαν ένας μύλος  που αλέθει συνεχώς .
Έτσι και η καρδιά του σώματος δέχεται το οξυγόνο από το περιβάλλον και το μεταφέρει με το αίμα σε όλο το σώμα ,για όσο ζεί ο άνθρωπος .
 
Η θνητή καρδιά και η αθάνατη καρδία 
 
Η  διατροφή ,η άσκηση ,παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την θνητή καρδιά ,για τα χρόνια που θα συνεχίσει να μεταφέρει το αίμα και το οξυγόνο στο αίμα .
Αλλά κάποτε θα σταματήσει και θα ξαναγυρίσει στο χώμα ,μαζί με το υπόλοιπο σώμα .
Ενώ η άλλη η πνευματική καρδιά θα συνεχίσει να εργάζεται στην αιωνιότητα στο σκοτάδι ή στο ΦΩΣ που εγώ επέλεξα και έριξα μέσα να αλέθει .
Ότι ρίξεις μέσα σε αυτό το μύλο .αυτό παράγει εις τον αιώνα .
Πως σκοτώνω μια αθάνατη καρδιά 
 
Παρ όλα αυτά , η συντριπτική  πλειοψηφία ασχολούμαστε με την θνητή καρδιά ,τι θα φάμε ,τι θα πιούμε ,εξετάσεις ,καρδιογραφήματα ,αθλητική ζωή ,εμβόλια στα εμβόλια  κ.α .
Εγκαταλείπουμε την αθάνατη ,να ατροφήσει ,να πωρωθεί και να χωριστεί από τον Θεό ,δηλαδή να πεθάνει.
καταλήγουμε με φαρισαϊκή πωρωμένη καρδία ,αυτοδικαιωμένοι ,κατακρίνοντας τους άλλους για τα χάλια τους , μην μπορώντας να δούμε τα δικά μας .
Τις ρίχνουμε μέσα πονηρούς λογισμούς και θεάματα ,ακαθαρσίες ,πονηρίες , κακίες ,διαβολική ενέργεια και στο τέλος καταλήγει στο σκοτάδι πωρωμένη ,σκληρή να λειτουργεί ,αλλά χωρίς ΦΩΣ ,να παράγει μεταδοτικό σκοτάδι και πόνο.
 
Οι  καρδιακές παθήσεις της βιολογικής καρδιάς ,είναι η απεικόνιση στον αισθητό κόσμο της πώρωσης και σκληροκαρδίας της νοητής ,της πνευματικής .
Υιέ μου, δός μοι σήν καρδίαν.
 
Η σκληροκαρδία ,η πώρωση ,είναι η φοβερή πανδημία που μαστίζει τον πλανήτη από το ένα άκρο στο άλλο .
Προκαλείται όταν ο άνθρωπος αποστατήσει από την πηγή του ΦΩΤΟΣ και συνδεθεί με το σκότος ,την ανωμαλία ,το παραφύση ,την αμαρτία .
Σκοτάδι ,διαστροφή και πόνος ,που κανένα ψυχοφάρμακο η ψυχίατρος δεν μπορεί να με απαλλάξει .
Είναι η αόρατη καρδιοπάθεια ,που προκαλεί αδιαφορία για τον πλησίον ,που με κάνει σκληρό στον πόνο του άλλου. Να του κουνάω το δάχτυλο  για το σκουπιδάκι στο μάτι ,ενώ δεν βλέπω το δοκάρι στο δικό μου .
Χωρίς να το καταλαβαίνω είμαι ένα ζόμπι ,είμαι νεκρός ,ζω αλλά δεν νοιώθω τίποτα για τον άλλον ,ούτε για μένα .
Αλλά μπερδεμένος έχω δαιμονική χαρά που την νομίζω ειρήνη ,μέχρι κάποιος να με αμφισβητήσει.
 
Ιω. 1,5              καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.
 
Όταν αυτός ο αόρατος μύλος ξεκινήσει να αλέθει προσευχή  ,όταν είναι συνεχές και αδιάλειπτη η επικοινωνία με τον Θεό ,με το Άγιο Πνεύμα ,με τους παρακάτω τρόπους .
Τότε ο πνευματικός καταληψίας αντιδρά με πολλούς τρόπους ,αλλά με την υπομονή και επιμονή κάποια στιγμή δεν αντέχει το ΦΩΣ και φεύγει και αφήνει το χώρο στο ΦΩΣ .
Είτε ακούγοντας κηρύγματα Ορθοδόξων ,είτε ακούγοντας βυζαντινή μουσική ,είτε παρακολουθώ μιά Θεία λειτουργία ,είτε συμμετέχω σε ένα Μυστήριο εντός Εκκλησίας ,είτε είμαι σε μία Εκκλησία μελετώντας ή προσευχόμενος ,είτε προσεύχομαι σπίτι μου με την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ Ελεησόν με ,είτε διαβάζω το ψαλτήρι ,είτε λέω τους Χαιρετισμούς της Θεοτόκου ,οτιδήποτε που έχει Αγιον Πνευμα. 
Με όλα αυτά και πολλά άλλα  που θα μαθαίνω σίγα σίγα  ,ρίχνω Άγιο Πνευμα στο πνευματικό μύλο μου 
Σας διαβεβαιώ ότι είναι θέμα χρόνου και υπομονής να καθαρίσει ο μυλος να εκδιωχθεί το σκότος ο πόνος και να παράγει μεταδοτικό ΦΩΣ και ΧΑΡΑ .
Γιατί ο σκοπός δεν είναι η δική μου χαρά ,αλλά και των άλλων που είναι γύρω μου .
 
 
Με αυτόν τον τρόπο δίνω την καρδιά μου στον Θεό και τον κάνει ένα μύλο που παράγει ΦΩΣ .
Έχουμε μέσα μας ένα μύλο που παράγει ΦΩΣ ή μένει σκότος  ,ένα δώρο που μας  χάρισε ο Θεός .
 Αναπαράγει ζωή ή θάνατο ,από εμάς εξαρτάται που θα τον παραχωρήσουμε στον Θεό ή μακριά του ,στον διάβολο ,στο σκοτάδι .
 
Μετάνοια είναι….. να ρίχνω συνεχώς ΦΩΣ σε αυτό το μύλο και να διαλύω το σκοτάδι ,μέχρι να ενώθω με το ΦΩΣ στην αιωνιότητα .
 
 
Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται
Η πώρωση ,η σκληροκαρδία είναι σίγουρες ,δεδομένες ,καταστάσεις που προκαλεί η τριβή και η επαφή με τον κόσμο 
.Η αλαζονεία του βίου ,η επιθυμία της σαρκός ,η επιθυμία των οφθαλμών είναι δαίμονες και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν μέσα στο κόσμο .
Η φυγή στην έρημο ,η ξενιτεία ,η μόνωση ,μόνο μπορούν να την θεραπεύσουν ,να καθαρίσουν την καρδιά του ανθρώπου ,να την μαλακώσουν ,ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή να δεί τον Θεό 
ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων
Διαφορετικά κάθε  αίσθηση προσευχής και επαφής με τον Θεό ,είναι σαν του αυτοδικαιωμένου Φαρισαίου.
 
 
Μην σπάς το κεφάλι σου….άλλο θέλει σπάσιμο ,να γίνει κομμάτια και θρύψαλα .
 
 
                               Σύντριψόν μου τήν καρδία τήν πεπορωμένη
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση