Το Ισραήλ Προσκυνάει ΗΔΗ το νέο μεσσία του!Ήρθε τελικά ο ψευδομεσσίας τους, ή ο ψευδοπροφήτης τους;

Το Ισραήλ Προσκυνάει ΗΔΗ το νέο μεσσία του!Ήρθε τελικά ο ψευδομεσσίας τους, ή ο ψευδοπροφήτης τους;

Αφήστε μια απάντηση