ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΚΟΣ : ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΣΗΛΙΟΥ ΘΕΟΤΗΤΑΣ

Το 1842 η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών όρισε την 30η Ιανουαρίου ως γιορτή των γραμμάτων και της παιδείας, στη μνήμη των τριών μεγάλων οικουμενικών διδασκάλων και ιεραρχών: Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγο- ρίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Όπως τα φώτα λάμπουν κατά την σημερινή Ευαγγελική περικοπή, έτσι έλαμψαν οι Τρεις Ιεράρχες, στην ταπεινοφ- ροσύνη και την εν κρυπτώ καλλιέργεια των αρετών τους, στις αγαθοεργίες και τις καλές πράξεις! Αναδείχθηκαν άνθρωποι της προσευχής, της νηστείας και της άσκησης και μελέτης των θείων γραφών, ήδη από της νεαρότητης ηλικίας τους. Κατέκτησαν την επιστημονική γνώση της επο- χής τους σπουδάζοντας κοντά σε ονομαστούς διδασκάλους: θεολογία, ιατρική, ρητορική και αστρονομία!

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος έγραφε: <<Ανάμεσα στις κακίες βρίσκεται η αρετή, όπως το τριαντάφυλλο μετα- ξύ στυγερών και οξύτατων αγκαθιών…>> Ο Μέγας Βασί- λειος επίσης ακολουθώντας την αριστοτελική σκέψη διδά- σκει: <<Η μεσότης και συμμετρία είναι αρετή, οι υπερβολές και ελλείψεις καταντούν αμετρία και αίσχος>>. Ενώ ο πιο ακραίος Χρυσόστομος που υπελόγιζε πάντοτε χωρίς ίδιο όφελος, <<απέβλεπε στη σωτηρία ακόμη και των διωκτών του, διακρινόμενος πάντα από υπερβολική αγάπη και έλλειψη εκδικητικότητας!>>

Βέβαια σήμερα έχουμε ξεφύγει από τις ρύσεις των φωτεινών αυτών αστεριών και το μέτρο χάθηκε σε εθνι- κό ακόμη επίπεδο. Με τις ακρότητες που παρατηρούνται στο δημόσιο βίο και την εύκολη αναπαραγωγή τους από τα

Μ.Μ.Ε.(μέσα μαζικής εξαπάτησης), είναι δύσκολο να επικρατήσει η νηφαλιότητα, η κοινή λογική και το μέτρο. Αμετρία και ακρότητες παντού. Ακόμη και στον εκκλησια- στικό χώρο. Οι μέρες του κορωνοϊού μας θυμίζουν πολλά! Έτσι η ουσία δεν λειτουργεί παιδευτικά, αλλά ωφελιμιστικά και καταχρηστικά. Και επειδή τώρα τα τελευταία τριάντα χρόνια η άρχουσα τάξη και η ελληνική διανόηση, θέλησαν να διαγράψουν ή υποβαθμίσουν την χριστιανική παράδο- ση που είναι βαθιά ριζωμένη στο λαό μας και την παιδεία, μας θεωρούν απογόνους κατευθείαν των αρχαίων Ελλή- νων, με διαγραφή του μεσαίωνα, οδηγηθήκαμε σε πολλά αδιέξοδα.

Αλήθεια σε ποια σχολεία μαθήτευσαν αυτοί που σήμερα διδάσκουν, τον παγανισμό, τον δωδεκαθεϊσμό και την τυφλή βία με το bullying στα σχολεία;

Ομοίως σε ποια σχολεία διδάχτηκαν ιστορία, όσοι πρεσβεύ- ουν τον νεομηδενισμό και απαξιώνουν τη χριστιανική πα- ράδοση, που είναι συνυφασμένη με τη ζωή του λαού μας; Τα αναστήματα των τριων Ιεραρχών μοιάζουν με σκιερούς πλατάνους, στη παχιά σκιά των οποίων θα ήταν ευεργετικό να προστρέξουν όλοι, δάσκαλοι και παιδαγωγοί, όλων των σχολών και όλων των βαθμίδων, επιστήμονες και σύμβου- λοι του Υπουργείου α- παιδευσίας, γονείς σαρκικοί και πνευματικοί, κληρικοί και μοναχοί και να δώσουμε το κάτι παραπάνω. Το κήρυγμα και η εμπειρία, ο βίος και η διδασκαλία, μαζί με τα άγια και σοφά λόγια των τριών αυτών φωστήρων της εκκλησίας μας, να γίνουν φάροι φωτεινοί και αιώνια παρακαταθήκη, για την νεολαία και το έθνος μας! Γιατί το κατά πως έλεγε ένας σύγχρονος ιστορι- κός, φιλόλογος και συγγραφέας των ημερών μας: Σαράντ.

Καργάκος για την παιδεία:

<<Τα παιδιά είναι θύματα κακής αγωγής. Πρώτον, από το σπίτι που δεν εμπεδώνει την έννοια του καθή- κοντος. Δεύτερον, από το σχολείο που ασκεί το παιδί στα δικαιώματα και όχι στις υποχρεώσεις. Που δεν του διδάσκει, Ιθάκες τι σημαίνουν. Εν προκειμένω, Ιθάκη είναι η Ελλάδα. Τρίτον, τα μίντια που για την Ελλάδα προσφέρουν εικόνα παραλυσίας. Τέταρτον, ο κομματι- σμός. Το κόμμα πάνω από την Ελλάδα. Αλλά τα κόμματα πρέπει να είναι για την Ελλάδα και όχι η Ελλάδα για τα κόμματα>>.

Ιανουάριος 2023    Ιωάννης Καλάκος

Αφήστε μια απάντηση