Γ.Μ : Ένας άγιος από άχυρο…
Χαίρεται
Δεν ήξερες, δεν ρώταγες ;
Μπήκαμε  στον Φεβρουάριο  ,τον μήνα  που ο κόσμος ,η Ορθόδοξη Ελλάδα ,οι ανά τον κόσμο Ορθόδοξοι Χριστιανοί γιορτάζουμε  έναν ανύπαρκτο άγιο ,τον  άγιο Βαλεντίνο .
Tον γιορτάζουμε πανηγυρικώς.. ως  άγιο της αγάπης ,των ερωτευμένων ,αλλά και του εμπορίου .
 
Ένας άγιος από τα Lidl .
 
Έναν άγιο που δεν υπάρχει ούτε καν στο αγιολόγιο  όχι των Ορθοδόξων ,αλλά και των καθολικών .
Το 1969 η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τον αφαίρεσε από το Γενικό Ρωμαιοκαθολικό Ημερολόγιο, αφήνοντας το λειτουργικό εορτασμό του στα τοπικά ημερολόγια
διά πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ!  
 
Δεν μου φταίει κανένας ,αν εγώ κοιμάμαι και με ταΐζουν ξηρά τροφή ,δηλαδή σανό, που το μασουλάω με ευχαρίστηση σαν παντεσπάνι ,τρέφοντας τα πάθη μου .
Ο Θεός μου έδωσε λογική και νου ,που συνεχώς  εργάζεται και παράγει σκέψεις 
 
Ματθ. 3,12        …τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
 
Αν εγώ στον νου μου ,του ρίξω σανό ,αχυρόμπαλες θα βγάλει και στην πλάνη στην καταστροφή εν πυρὶ ἀσβέστῳ
θα με οδηγήσει.
Αν του ρίξω Άγιο Πνεύμα ,θα παράγει την ΑΛΗΘΕΙΑ ,ότι η ΑΓΑΠΗ ,είναι η υπέρτατή αρετή ,δεν  πατάει σε ακαθαρσίες .
Εγώ ο  άνθρωπος αν δεν καθαριστώ από τα πάθη μου ,δεν μπορώ να δεχτώ και να δώσω ΑΓΑΠΗ 
Αυτή η διαδικασία είναι θλιβερή και επώδυνη 
 
διά πολλῶν θλίψεων …μαθαίνεις να αγαπάς  
και  όχι τρώγοντας το άχυρο της αγάπης με τα λόγια της δυτικής αγαπολογίας ,δεν είναι τόσο εύκολο .
Έτσι λοιπόν η αγορά πυρετωδώς ετοιμάζεται να γιορτάσει την πιο μεγάλη αρετή ,αυτή της ΑΓΑΠΗΣ με έναν  άγιο από άχυρο..
 
Ύμνος της ΑΓΑΠΗΣ ……Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ άγάπη.
 
Η ΑΓΑΠΗ είναι ενέργεια του Θεού ,που με αυτή γεμίζουν οι αληθινοί  άγιοι ,όλοι οι άγιοι .
Αφού περάσουν δια της πίστεως  και ελπίζοντας ,αντέχοντας , με την χάρη του Θεού ,τις οδυνηρές δοκιμασίες της κάθαρσης  ,για όσο χρειαστεί και προβλέπει το σχέδιο του Θεού για αυτούς .
 
Αποκ. 2,26         Καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου….
 
Μετά από κόπους ,βάσανα ,δάκρυα και πάλη με το κακό ,για να ξεφορτωθούν την δεδομένη δική τους ανθρώπινη σκληρότητα ,τα πάθη τους .
Με την χάρη του Θεού ,σκοτώνουν τον παλαιό άνθρωπο και μέσα τους γεννιέται ο νέος ,πνευματικός , πλήρης πνεύματος Αγίου ,αληθινής  άδολης ,απαθούς ,ανιδιοτελής ΑΓΑΠΗΣ ,αυτής του Θεού για το πλάσμα του .
 
Αποκ. 2,28         καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν.
 
Κάθε άνθρωπος μεγαλώνοντας μέσα στον κόσμο του συμφέροντος ,του ανταγωνισμού ,γίνεται  μία πέτρα που συνεχώς σκληραίνει  .
Έτσι ο άνθρωπος αν δεν συντριβεί ,αν δεν περάσει οδύνες ,αν δεν περάσει δια των θλίψεων εν πυρί 
Αν δεν περάσει εσωτερικό κατάκλυσμο ,δεν μπορεί να μετανοήσει πρώτα  και μετά να λάβει την ενέργεια του Θεού τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν που λέγεται ΑΓΑΠΗ και να την μοιράζει αφιλοκερδώς .
 
ΑΓΑΠΗ  ΕΙΝΑΙ.
 
Πλανεμένοι  κάποια στιγμή νομίζουμε πως η ΑΓΑΠΗ είναι κάτι φτηνό ,μερικά  σοκολατάκια και τριαντάφυλλα ,μερικές καρδούλες ,αρκουδάκια  και  φιλάκια σε μηνύματα ,
ότι είναι κάτι σαρκικό, μία συνεύρεση βουτηγμένη μέσα στο σαρκικό πάθος .
Αν δώσει ο Θεός μόνο μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την δυτική πλάνη ,της σαρκικής ηδονικής δήθεν αγάπης 
Μια σαρκική συνεύρεση , πρός τεκνογονία ,μόνο αν είναι ευλογημένη και καλυμμένη με το Μυστήριο του γάμου ,μπορεί να μιλάει για ΑΓΑΠΗ .
 
Είναι όμως  κάτι εντελώς διαφορετικό ,είναι η Θυσία του Χριστού στον σταυρό , για όλους εμάς 
Χωρίς να έχει καμία αμαρτία, χωρίς να ζητά κανένα αντάλλαγμα ,
Αντίθετα ως ΛΥΤΡΩΤΗΣ  δίνει ως λύτρο το αίμα του ,για να μας ελευθερώσει και χωρίς οι περισσότεροι να το αξίζουμε.
 
Είναι η θυσία για την οικογένεια ,για τον συνάνθρωπο ,για την πατρίδα ακόμα και χωρίς να  το αξίζουν οι γύρω μας 
Είναι η άπειρη ενέργεια του Θεού ,που πληρώνει τους αγίους και αυτοί την μοιράζονται ανιδιοτελώς και όσο την μοιράζονται τόσο αυτή πολλαπλασιάζεται μέσα τους .
Είναι η ΕΙΡΗΝΗ η ΑΣΦΑΛΕΙΑ η ΓΑΛΗΝΗ η  ΧΑΡΑ του Χριστού  που έλαβαν και νοιώθουν οι άγιοι και την σκορπούν γύρω τους .
Η ΑΓΑΠΗ περιγράφεται και περιέχεται ως ενέργεια  ,μέσα στα συναξάρια ,στις ζωές τις αγίων ,ως αποτέλεσμα της υπομονής τους στο θέλημα του Θεού .
 
 
Ιω. 20,19      ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν.
 
 
 
Ο Ύμνος της Αγάπης, όπως είναι γνωστό στον χριστιανικό κόσμο το τμήμα του 13ου Κεφαλαίου της Προς Κορινθίους Α’ Επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς την εκκλησία της Αρχαίας Κορίνθου και διασώζεται μέσω της Καινής Διαθήκης, είναι ένα από τα πιο αξιόλογα κείμενα της Αγίας Γραφής.
 
 
Ελληνιστική κοινή 

Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι. Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσομαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· πάντα στέγει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

Ἡ άγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει· εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις καταργηθήσεται. Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν· ὅταν δὲ ἔλθη τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

Ὄτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμουν· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ έπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ άγάπη.

Νεοελληνική 

Αν ξέρω να μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε έγινα σαν ένας άψυχος χαλκός που βουίζει ή σαν κύμβαλο που ξεκουφαίνει με τους κρότους του. Και αν έχω το χάρισμα να προφητεύω και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη, ώστε να μετακινώ με τη δύναμη της ακόμη και τα βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε δεν είμαι τίποτε απολύτως.

Και αν πουλήσω όλη την περιουσία μου για να χορτάσω με ψωμί όλους τους φτωχούς, και αv παραδώσω το σώμα μου για να καεί, αλλά αγάπη δεν έχω, τότε σε τίποτε δεν ωφελούμαι.

Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι ωφέλιμη, η αγάπη δε ζηλεύει, η αγάπη δεν ξιπάζεται (= δεν καυχιέται), δεν είναι περήφανη, δεν κάνει ασχήμιες, δε ζητεί το συμφέρον της, δεν ερεθίζεται, δε σκέφτεται το κακό για τους άλλους, δε χαίρει, όταν βλέπει την αδικία, αλλά συγχαίρει, όταν επικρατεί η αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει.

Αν υπάρχουν ακόμα προφητείες, θα έλθει μέρα που και αυτές θα καταργηθούν, αν υπάρχουν χαρίσματα γλωσσών και αυτά θα σταματήσουν, αν υπάρχει γνώση και αυτή θα καταργηθεί. Γιατί τώρα έχουμε μερική και όχι τέλεια γνώση και προφητεία· όταν όμως έλθει το τέλειο, τότε το μερικό θα καταργηθεί. Όταν ήμουν νήπιο, μιλούσα ως νήπιο, σκεφτόμουν ως νήπιο, έκρινα ως νήπιο. Όταν έγινα άνδρας, κατάργησα τη συμπεριφορά του νηπίου. Τώρα βλέπουμε σαν σε καθρέπτη και μάλιστα θαμπά, τότε όμως θα βλέπουμε το ένα πρόσωπο το άλλο πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος από την αλήθεια, αλλά τότε θα έχω πλήρη γνώση. Ώστε τώρα μας απομένουν τρία πράγματα: η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Πιο μεγάλη όμως από αυτά είναι η αγάπη.

 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση